Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
Online školení - Všechna školení je možné absolvovat online! Využijte 30% slevu na vybraná online školení! Všechny informace naleznete v aktualitách.

Slovník pojmů

5S metoda

5S je metoda uspořádání a udržení bezpečného, organizovaného a vysoce výkonného pracovního prostoru libovolného typu (výroba, sklad, administrativa) a rozsahu (sklad, výrobní linka, kancelář, pracovní stůl).

Zobrazit víc

Afinitní diagram

Afinitní diagram (Affinity diagram) je nástroj pro seskupení nápadů, nebo dat. Vychází z přirozeného způsobu lidského myšlení, které pracuje s kategoriemi pojmů, ne se samotnými pojmy.

Zobrazit víc

Audit

Přezkoumání dokumentů a systémů firmy, nezávislou odbornou osobou - auditorem

Zobrazit víc

Benchmarking

Nepřetržitý a systematický proces porovnávání produktů, procesů a metod s konkurencí, nejnovějšími trendy v oblasti, nebo celkovými trendy. Účelem je najít způsob, jak vylepšit vlastní aktivity s cílem být nejlepším.

Zobrazit víc

Black belt – Six Sigma

Black belt je osoba, která je nositelem pokročilých znalostí a zkušeností metod statistického řízení procesů, obecně známých jako Six sigma. Six sigma je silně datově orientovaný přístup zlepšování procesů. Přestože Black belt není označením pracovní pozice, věnuje prakticky celý pracovní čas metodám Six sigma.

Zobrazit víc

Brainstorming

Brainstorming je týmový nástroj pro generování co největšího počtu nápadů na zvolené téma. Cílem je uvolněním kreativní energie účastníků přinést co nejvíce nápadů na řešení problému.

Zobrazit víc

CRM - Customer Relationship Management

Zákaznický orientovaný management, který využívá aktivní tvorbu a udržování dlouhodobě prospěšných vztahů mezi zákazníkem a společností. Vztahy musí být oboustranně prospěšné a výhodné (situace win-win), proto vylučují neetické chování se k zákazníkovi.

Zobrazit víc

DFMA - Design for Manufacture and Assembly

Analytická metoda, jejímž cílem je zjednodušit design a výrobu produktu složeného z více komponent. DFMA je kombinace dvou metodologií: Design for Manufacture, která znamená zjednodušení výroby dílů, ze kterých se skládá koncový výrobek a Design for Assembly, která se snaží o zjednodušení procesu sestavování dílů do hotového výrobku.

Zobrazit víc

DMAIC - Model řízení projektu

DMAIC je cyklická posloupnost kroků datově orientovaného projektového řízení s cílem zlepšit, stabilizovat a optimalizovat procesy. DMAIC je klíčovým nástrojem Six Sigma projektů, avšak může se použít i při jiných technikách neustálého zlepšování.

Zobrazit víc

Green belt - Six Sigma

Green belt je osoba, která je nositelem mírně pokročilých znalostí a zkušeností metod statistického řízení procesů, obecně známých jako Six sigma. Six sigma je silně datově orientovaný přístup zlepšování procesů. Green belt vynakládá na aktivity spojené se Six sigma metodami přibližně 30% svého pracovního času.

Zobrazit víc

Ishikawa diagram

Ishikawa diagram je záznam příčinné souvislosti řešeného problému a jeho kořenových příčin. Zjištěné příčiny je pak možné eliminovat a tím problém trvale odstranit.

Zobrazit víc

Kaizen

Kaizen je jednoduchý nástroj urychlující tempo neustálého zlepšování procesů pomocí malých změn.

Zobrazit víc

Kanban

Kanban je metoda řízení toku materiálu a informací s cílem uspokojit zákazníka dodáním správného produktu ve správném čase, v požadovaném množství a v požadované kvalitě. Kanban je základem systému pro "Just in Time". Kanban vznikl v rámci výrobního programu Toyota (Toyota Production System). Jeho autorem je Taiichi Ohno, průmyslový inženýr Toyoty. Kanban je inspirován systémem supermarketu, kde jsou police se zbožím doplňovány pouze v případě, že zboží se míjí. Kanban je akronym pro japonský výraz signální štítek.

Zobrazit víc

Kontrolní plán

Kontrolní plán je nástroj managementu, který slouží k řízení aktivit směřujících ke zlepšení procesů nebo produktů s cílem zvýšit spokojenost zákazníka.

Zobrazit víc

Korelační diagram, korelace

Korelace je pojem, popisující statistickou závislost mezi minimálně dvěma parametry.

Zobrazit víc

Lean Office, Štíhlá administrativa

Podobně, jak ve výrobních procesech i v administrativních procesech je možné najít aktivity, které jsou plýtváním. Zavedení prvků štíhlé výroby do administrativních procesů nazýváme Štíhlá kancelář nebo Lean Office.

Zobrazit víc

Lean Six Sigma

Soubor technik a nástrojů zaměřených na snižování ztrát v procesech pomocí přístupů lean managementu a statistických nástrojů.

Zobrazit víc

Organizace Six Sigma

V roce 1980 společnost Motorola představila program zaměřený na snižování zmetků pod názvem Six Sigma. V roce 1995 společnost General Electric zavedla tento program jako hlavní byznys strategii. Pojem Six Sigma je společností Motorola registrovanou ochrannou známkou od roku 1993.

Zobrazit víc

PDCA cyklus

PDCA cyklus je iterativní metoda řízení, která se skládá ze čtyř kroků Plan-Do-Check-Act. Používá se pro řízení podnikových procesů, výrobních procesů nebo procesů kontinuálního zlepšování.

Zobrazit víc

Plánovaná údržba

Plánovaná údržba je jedním z pojmů Total Productive Maintenance (TPM). Smyslem plánované údržby je snižování ztrát způsobených neočekávanými poruchami zavedením plánu preventivních a prediktivních postupů údržby.

Zobrazit víc

Poka-yoke

Poka-yoke (jap. ポカヨケ), v překladu zabezpečení proti chybě, je systém, který redukuje možnost lidského omylu na nulu. Systém poka-yoke je součástí Toyota Production System.

Zobrazit víc

Quality Function Deployment

Quality Function Deployment (QFD) je metoda přenosu zákaznických požadavků definovaných pro produkt na kvalitativní výrobní charakteristiky produktu.

Zobrazit víc

Red Tag

Tag je anglický pojem pro štítek. Red tag, nebo červený štítek se používá v 5S pro označení položky, o níž nevíme říci, zda je nutná. Červený štítek se používá také v rámci TPM i pro označení nedostatku na strojním zařízení, které není obsluha schopna odstranit samostatně.

Zobrazit víc

SIPOC analýza

SIPOC analýza, nebo také SIPOC mapa je jednoduchý nástroj pro zmapování podnikových procesů.

Zobrazit víc

Štíhlá výroba

Lean production, nebo štíhlá výroba, je soubor nástrojů zaměřených na odstranění aktivit, které nemají pro zákazníka přidanou hodnotu a představují ztrátu pro společnost.

Zobrazit víc