Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

Slovník pojmů

HACCP

Zkratka HACCP vychází s anglického názvu „Hazard Analysis and Critical Control Points", který se do češtiny překládá jako Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body. HACCP udává, co je nezbytné k tomu, aby se předešlo riziku nebezpečí, které mohou ohrozit spotřebitele, ještě předtím než tato situace nastane.

Zobrazit víc