Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Školení

Systémy
řízení

Interní auditoři, manažer kvality, řízení rizik

Řízení
procesů

FMEA, 8D, MSA, PPAP, APQP, 5S

Statistické
metody

Six sigma, SPC, statistická probírka

Základy všeobecného strojírenství

Základy strojírenství, části strojů, technické kreslení, čtení technické dokumentace, základy elektrotechniky

Projektový
management

Řízení projektů, projektový tým, management rizik

Lean
management

5S, TOC, SMED, Poka Yoke, Pull System, Best Practice

Logistika

logistika a efektivní řízení dodavatelského řetězce

Informační
bezpečnost

Informační bezpečnost a GDPR

Životní
prostředí

REACH management, environmentální legislativa, , KBÚ

Speciální procesy CQI

Návody na hodnocení speciálních procesů CQI

Školení pro mistry a teamleadery

Kvalita pro mistry a trénink dovedností, Osobnostní rozvoj a profil mistra, Odborný posudek - hodnocení způsobilosti mistra

Zdravotnictví

Interní auditor ISO 13485, Směrnice 93/42 / EHS Evropského parlamentu a rady

Potravinářství

HACCP- systém zabezpečování zdravotní nezávadnosti výrobků, Interní auditor systému HACCP

Management

Delegování, time management, vedení porad, vedení týmů

Leadership

Vedení a práce s týmem, motivování

Personalistika

Práce se zaměstnanci, zlepšování procesů v HR, teambuildingy

Prodejní
dovednosti

Prodej, vyjednávání, marketing

Komunikace a
osobní rozvoj

Komunikace, asertivita, stres management, prezentační dovednostii

Brožury