Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

Slovník pojmů

GDPR

GDPR (anglická zkratka - General Data Protection Regulation) je NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Úkolem GDPR je harmonizovat ochranu základních práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracovatelskými činnostmi a zajistit volný pohyb osobních údajů mezi členskými státy.

Zobrazit víc

Green belt - Six Sigma

Green belt je osoba, která je nositelem mírně pokročilých znalostí a zkušeností metod statistického řízení procesů, obecně známých jako Six sigma. Six sigma je silně datově orientovaný přístup zlepšování procesů. Green belt vynakládá na aktivity spojené se Six sigma metodami přibližně 30% svého pracovního času.

Zobrazit víc