Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Více informací ke zpracování cookies

S cílem zajistit řádné fungování tohoto webu, ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory tzv. cookies. Pokud povolíte všechny cookies a navštívíte nás příště, připojíte se díky nim rychleji, a náš web vám nabídne relevantní informace a umožní vám během objednávky snadněji vyplnit vaše údaje. Soubory cookies používáme zejména pro anonymní analýzu návštěvnosti a vylepšování našich stránek. Pokud se rozhodnete neakceptovat cookies, nebudete moci používat některé funkce na naší webové stránce.

Jaké cookies vyhodnocujeme

Základní soubory cookies, tyto soubory cookies umožňují používání základních funkcí jako například přihlášení registrovaného uživatele nebo předvyplnění formulářů a zapamatování vašich preferencí. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme garantovat plnou funkčnost našich stránek.
Provozní soubory cookies, tyto cookies slouží k zaznamenávání a analýze chování návštěvníka na webové stránce a následně ke zlepšování její funkčnosti a vzhledu. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme garantovat plnou funkčnost našich stránek.
Reklamní soubory cookies, slouží k optimalizaci zobrazovaného obsahu a reklamy s ohledem na zvyklosti návštěvníka a efektivnost marketingové komunikace zadavatelů. Díky nim se vám například nebude zbytečně často zobrazovat reklama z oblasti, o kterou nemáte zájem.
Cookies třetích stran, vytvářejí a využívají poskytovatelé služeb jako Google Analytics, Google Adwords, Facebook. Tyto služby jsou integrovány do našich stránek, protože je považujeme za užitečné a plně bezpečné.

Jak zkontrolovat nastavení cookies

Soubory cookies můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení. Podrobnosti naleznete na stránce www.allaboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. Pokud cookies nedůvěřujete, můžete je pravidelně z vašeho disku vymazávat. Návod pro odstranění všech i nekorektně zapsaných Cookies naleznete níže:

Právní základ zpracování

Pokud při zaznamenávání dokážeme identifikovat osobu návštěvníka webového prostředí, bude se jednat o zpracování osobních údajů. Pro takové zpracování musíme disponovat právním základem. Jedním právním základem může být souhlas vás jako dotyčné osoby a druhým, zejména při sledování aktivit a jejich vyhodnocování, se bude jednat o oprávněný zájem provozovatele, tedy nás, nabídnout Vám co nejlépe specifické nastavení služeb nebo podpory při Vašich aktivitách ve smluvním vztahu s naší společností, včetně přímé reklamy.

Automatizované rozhodování a Profilování

Aby bylo zajištěno řádné fungování tohoto webu, ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookies. Cookies nám umožňují oslovit lidi, kteří v minulosti navštívili naše webové stránky. Umožňuje zobrazení reklamy ve vyhledávání. Dynamický remarketing umožňuje uživatelům zobrazovat reklamy na produkty nebo služby, které si v minulosti prohlédli a mohou být pro ně zajímavé.

Analytické nástroje

V rámci reklamních služeb využívají naše stránky analytické nástroje primárně za účelem realizace marketingové kampaně, hodnocení chování zákazníků, sledování a zaznamenávání chyb a sběr potenciálních zákazníků.

Pro účely zlepšování kvality prohlížení sbíráme z cookies následující typy informací:

Jak dlouho budeme uchovávat údaje z prohlížení

Údaje z prohlížení uchované podle nastavení cookies nejsou uchovávány v našich systémech. Informace, které spojujeme s údaji z cookies, uchováváme podle vašeho souhlasu, který jste nám poskytli nebo podle doby trvání smluvního vztahu mezi námi a Vaší osobou. Zkombinované údaje z cookies a našich systémů budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro účel, pro který byly sbírány.

Odvolání souhlasu

V případě, že zpracováváme Vaše údaje na základě Vašeho souhlasu, je možné tento souhlas kdykoli odvolat nebo namítat zasláním podnětu na kontaktní bod uvedené v části Kontaktní údaje.

Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoli další dotazy týkající se zpracování vašich údajů, uplatnění vašich práv, resp. byste se chtěli zkontaktovat s naší osobou zodpovědnou za dohled nad ochranou osobních údajů, můžete nás kontaktovat na kterémkoli kontaktním místě nebo písemně:

název společnosti: CeMS, s.r.o.
Adresa sídla: 971 01 Prievidza Snežienkova 1/A
IČO: 35891823
DIČ: 2021849049
Statutární orgán: Ing. Adrián Kubinec
Ing. Denis Barborík
E-mailová adresa: cems@cems.sk

Pokud s naší odpovědí nebudete spokojeni, nebo se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nespravedlivě nebo nezákonně, můžete se obrátit na Kontrolní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Další informace o ÚOOÚ a jejich postupu podávání stížností naleznete na www.uoou.cz.

Toto Prohlášení můžeme čas od času aktualizovat a pokud se tak stane, budeme vás o tom na tomto místě informovat. Tato verze prohlášení o ochraně údajů se uplatňuje od 30. listopadu 2021.