Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Partneři CeMS

Implementace systémů managementu

Společnost CeMS s.r.o. je nezávislý certifikační orgán, který neprovádí implementaci systémů managementu. Z tohoto důvodu CeMS s.r.o. spolupracuje s konzultačními společnostmi, které se specializují na implementaci následujících manažerských systémů:

 

V případě zájmu o implementaci systému managementu Vám CeMS s.r.o. umí doporučit konzultační organizaci přesně dle Vašich požadavků.

 

Procesy a inženýrství

Společnost CeMS s.r.o., kromě školení na procesní řízení a statistické metody, může svým zákazníkům zajistit i následnou implementaci jednotlivých metod do praxe ve spolupráci s konzultačními organizacemi.

 

Zavedení procesního modelu:

Konzultace v oblasti průmyslového inženýrství:

V případě zájmu o konzultace v oblasti procesního řízení a průmyslového inženýrství Vám CeMS, s. r. o. umí doporučit konzultační organizaci přesně dle Vašich požadavků.

 

Vývoj softwarů a industry 4.0

Společnost CeMS s.r.o.  je partnerem společnosti DORPS s. r. o. zaměřené na softwarový vývoj v oblasti informačních technologií, využití inovačních technologií v oblasti industry 4.0, poskytujícím organizacím:

 

Komplexní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce

Společnost CeMS s.r.o. je nezávislý certifikační orgán, který vykonává certifikaci systémů managementu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě, že nastanou neshody v zákonných požadavcích, umíme doporučit zákazníkům organizace, které zajistí odstranění vzniklých neshod.


Komplexní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce zajišťujeme ve spolupráci s organizací GAJOS s.r.o.

Ve spolupráci s organizací  GAJOS s.r.o. byl navržen a vyvinut informační systém pro správu a řízení dokumentace z oblasti BOZP, PO, životního prostředí, pracovní zdravotní služby, systémů managementu.


Náhradní plnění

Díky našemu partnerovi LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s. r. o. (L & P s.r.o.) Vám společně nabízíme služby (certifikace systémů managementu, odborné školení, školení soft skills, poradenství a specializované audity) v režimu 100% náhradního plnění.