Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Revize norem

Mezinárodní normy řady ISO procházejí pravidelně revizemi, po kterých je třeba zrevidovat systémy managementu a upravit je podle nových požadavků norem. Nabízíme pomoc při revizích mezinárodních norem ISO.

Revize normy ISO 28000:2022

Jednotlivé normy během své existence procházeli revizemi. Norma ISO 28000 byla vydaná v roce 2007 přičemž jako první specifikuje požadavky a pravidla pro bezpečný dodavatelský řetězec, přičemž hlavním cílem je minimalizace rizik související s infrastrukturou, dopravou a lidským faktorem v rámci dodavatelského řetězce. Je určená pro organizace, které působí v oblasti logistiky, dopravy a skladování zboží. Požadavky normy ISO 28000 vycházejí z norem ISO/IEC 9001 a ISO/IEC 27001 s tím, že se přihlíží na zvláštní specifika oblasti, pro kterou je určena.

Mám zájem Bližší informace

Revize normy ISO 22301:2019

Norma ISO 22301 specifikuje požadavky a pravidla pro zabezpečení kontinuity v podnikaní a pomáha společnostem k rychlému zotavení v případě nepředvídatelných událostí. Jejím cílem je připravit společnosti a chránit je v případě nastane-li mimořádná nepředvídaná událost, jako je například živelná katastrofa, výpadek elektrické energie, požár, nedostatek pracovníků v důsledku pandemie, teroristický útok, hromadný výpadek IT technologií, porucha klíčových výrobních či technologických zařízení a další hrozby.

Mám zájem Bližší informace