Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Politika kvality

Politika kvality CeMS-CO s.r.o. definuje strategické směřování organizace s ohledem na závazné plnění aplikovatelných požadavků v rámci vymezeného rozsahu předmětu systému managementu.

Zohledňuje relevantní souvislosti mezi požadavky zákazníka a aplikovatelností předpisů a regulačních požadavků s cílem zvládat rizika a příležitosti, které mohou ovlivňovat schopnost zvyšování spokojenosti zákazníků.

Cílem společnosti CeMS-CO s.r.o., je poskytovat služby takovým způsobem, aby byly uspokojeny potřeby a požadavky stávajících i budoucích zákazníků na shodu, spolehlivost, informační bezpečnost, kvalitu, ceny a termíny dodání produktů a služeb, a také na minimální dopady na životní prostředí.

Při realizaci svých aktivit vycházíme z prozkoumaných požadavků zákazníků a obchodních partnerů, s cílem jednat v souladu s očekáváními zákazníků, a proto se management společnosti zavazuje:

Politika kvality je závazná pro všechny pracovníky společnosti. Všichni řídící pracovníci společnosti jsou povinni tuto politiku kvality uplatňovat v praxi, přijímat účinná opatření pro další rozvoj.

Seznam ISO norem, které certifikujeme