Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Certifikace manažerských systémů

Provádíme externí audity systémů managementu kvality dle ISO 9001, environmentálních systémů managementu podle ISO 14001, systémů managementu BOZP podle normy ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001), energetických systémů managementu podle ISO 50001, systémů managementu informační bezpečnosti podle ISO / IEC 27001.

Mám zájem Bližší informace

Odborné tréninky a školení

Naši lektoři Vám předají praktické zkušenosti a léty osvědčené know-how. Posouváme Vaše lidí na vyšší úroveň z hlediska odborných znalostí, dovedností a osobnostního rozvoje. Pravidelným zvyšováním kompetencí Vašich zaměstnanců dokážete dosáhnout excelentní výsledky.

Mám zájem Bližší informace

Revize norem

Mezinárodní normy řady ISO procházejí pravidelně revizemi, po kterých je třeba zrevidovat systémy managementu a upravit je podle nových požadavků norem. Nabízíme pomoc při revizích mezinárodních norem ISO.

Mám zájem Bližší informace

Příprava a výkon specifických auditů

Společnost CeMS-CO s.r.o zajišťuje pomocí nestranných zaměstnanců výkon specifických auditů dle Vámi stanovených normativních, legislativních nebo smluvních požadavků. Pomocí auditů si dokážete udělat reálný obraz o aktuálním stavu, což je jedním z podstatných faktorů při rozhodování.Zároveň pomocí zkušených poradců zajišťujeme přípravu na úspěšné absolvování specifických auditů spolu s odstraněním zjištěných odchylek a neshod.

Mám zájem Bližší informace

Coaching

Profesionální vztah Coache a klienta za účelem dosažení výsledků. Coaching je proces, který pomáhá lidem a týmům podat co nejlepší výkony. Celé to spočívá ve využívání silných stránek lidí a pomoci lidem překonat osobní bariéry a limity, aby dosáhli své osobní maximum, a usnadnění jejich schopnosti efektivněji fungovat jako členové týmu.

Mám zájem Bližší informace

Zvyšování výkonnosti

Vysoce kvalifikovaní odborníci Vám pomohou s plánováním, navrhováním, prováděním a řízením systémů výroby, distribuce služeb a se zajišťováním jejich spolehlivosti a udržitelnosti. Optimalizujeme logistické procesy, počet pracovních míst, zlepšujeme kvalitu a dodavatelské schopnosti. Zároveň snižujeme náklady na produkt a časovou náročnost procesů.

Mám zájem Bližší informace

GDPR, TISAX, Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů

Pomůžeme Vám plnit legislativní požadavky v oblasti ochrany osobních údajů. Vytvoříme a implementujeme standardy informační bezpečnosti na míru pro Vaši společnost.

Mám zájem Bližší informace

Harmonizované normy řady EN 1090

Normy ČSN EN 1090 jsou harmonizované normy stanovené evropskými organizacemi pro normalizaci, které stanoví metody a kritéria pro posuzování parametrů a podstatných vlastností stavebních výrobků.

Mám zájem Bližší informace