Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Certifikace

Certifikace manažerských systémů ISO

Provádíme externí audity systémů managementu jakosti podle ISO 9001, environmentálních systémů managementu podle ISO 14001, systémů managementu BOZP podle normy ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001), energetických systémů managementu podle ISO 50001, systémů managementu informační bezpečnosti podle ISO/ služeb podle normy ISO/IEC 20000-1, systémů managementu udržitelnosti akcí podle normy ISO 20121 a jiné. Více informací naleznete rozkliknutím na bližší informace.

Bližší informace

Postup při certifikaci

Všechny potřebné informace o tom, jak postupovat, v případě, že máte zájem o certifikaci naleznete v této sekci. Naleznete zde i přesný popis toho, z jakých fází se skládá certifikační proces a z čeho sestává audit podle mezinárodních norem ISO.

Bližší informace

Ověření platnosti certifikátu

Seznam všech platných, pozastavených a zrušených certifikátů, které vydal certifikační orgán CeMS-CO s.r.o.

Bližší informace

Postup při stížnostech/odvoláních

Jak postupovat v případě, že chcete podat stížnost nebo odvolání vůči rozhodnutí certifikačního orgánu CeMS-CO. Také zde naleznete postup pro případ, že máte stížnost vůči manažerskému systému na společnost, která je certifikována certifikačním orgánem CeMS-CO.

Bližší informace

Politika používání loga a certifikačních značek CeMS-CO

Certifikační značky (logo) CeMS-CO s.r.o. může používat pouze organizace, která vlastní platný certifikát o zavedení systému managementu udělený společností CeMS-CO, s.r.o. Po uplynutí platnosti certifikačního cyklu musí organizace stáhnout certifikační značky (logo) z oběhu.

Bližší informace

Politika kvality

Politika kvality CeMS-CO s.r.o. definuje strategické směřování organizace s ohledem na závazné plnění aplikovatelných požadavků v rámci vymezeného rozsahu předmětu systému managementu. Zohledňuje relevantní souvislosti mezi požadavky zákazníka a aplikovatelností předpisů a regulačních požadavků s cílem zvládat rizika a příležitosti, které mohou ovlivňovat schopnost zvyšování spokojenosti zákazníků.

Bližší informace

Prohlášení o nestrannosti

Vrcholový management společnosti CeMS-CO řídí střet zájmů a zajišťuje objektivitu svých činností souvisejících s certifikací systému managementu, včetně všech pracovníků, kteří se účastní při činnostech souvisejících s certifikací systému managementu a kteří jsou zavázáni k nestrannosti.

Bližší informace