Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Harmonizované normy řady EN 1090

Normy ČSN EN 1090 jsou harmonizované normy stanovené evropskými organizacemi pro normalizaci, které stanoví metody a kritéria pro posuzování parametrů a podstatných vlastností stavebních výrobků.

ČSN EN 1090-1 + A1:
Zhotovování ocelových a hliníkových konstrukcí. Část 1: Požadavky na posuzování shody konstrukčních dílců 
ČSN EN 1090-2 + A1:
Zhotovování ocelových a hliníkových konstrukcí. Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
ČSN EN 1090-3:
Zhotovování ocelových a hliníkových konstrukcí. Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce

Závaznost norem


Výrobci stavebních výrobků, kteří zhotovují a uvádějí na trh ocelové a hliníkové konstrukce

Je třeba zavést a certifikovat:

Přínosy zavedení a certifikace dle požadavků EN 1090


Cesta k certifikaci EN 1090

CeMS, s. r. o. Vám zajistí při zavedení normy následující:

Zdroje:
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011
Certifikace systémů managementu jakosti při svařování dle normy ISO 3834