Certifikace manažerských systémů

Provádíme externí audity systémů managementu jakosti dle ISO 9001, environmentálních systémů managementu podle ISO 14001, systémů managementu BOZP podle normy ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001), energetických systémů managementu podle ISO 50001, systémů managementu informační bezpečnosti podle ISO / IEC 27001, systémů řízení IT služeb dle normy ISO / IEC 20000-1 a systémů managementu udržitelnosti akcí podle normy ISO 20121.

Certifikace systému managementu jakosti podle normy ISO 9001

Norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svou schopnost trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka. Základní požadavek normy ISO 9001 je zavést, zdokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu jakosti a neustále ho zlepšovat.

Mám zájem Bližší informace

Certifikace systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001

Norma ISO 14 001 specifikuje požadavky na systém environmentálního řízení v organizacích. Systém environmentálního managementu slouží k řízení a usměrňování organizace s ohledem na kvalitu životního prostředí. Základní požadavek normy ISO 14 001 je zavést, zdokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu a zavést neustálé zlepšování systému.

Mám zájem Bližší informace

Certifikace systému managementu BOZP podle normy ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001)

Norma ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001) specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizacích. Norma ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001) pomáhá organizacím připravit koncepci a dlouhodobé cíle, které zohledňují právní a jiné požadavky a informace o zdravotních a bezpečnostních rizicích. Základní požadavek normy ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001) je zavést, zdokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu BOZP a zavést neustálé zlepšování systému.

Mám zájem Bližší informace

Certifikace systému managementu informační bezpečnosti podle normy ISO / IEC 27001

Norma ISO / IEC 27001 specifikuje požadavky na sestavení, implementaci, provoz, monitorování, přezkoumání a zlepšování systému managementu informační bezpečnosti. Cílem normy je systematicky zajistit aby nedošlo k narušení informační bezpečnosti organizace a zamezit tak vážným finančním škodám nebo případným potížím ztráty důvěry organizace.

Mám zájem Bližší informace

Certifikace systému energetického managementu podle normy ISO 50001

Norma ISO 50001 specifikuje požadavky na systém energetického managementu v organizacích. Systém energetického managementu slouží k řízení a usměrňování organizace s ohledem na spotřebu a regulaci energií. Základní požadavek normy ISO 50001 je zavést, zdokumentovat, uplatňovat a udržovat systém energetického managementu a zavést neustálé zlepšování systému.

Mám zájem Bližší informace

Certifikace systému managementu služeb podle normy ISO / IEC 20000-1

Norma ISO / IEC 20000-1 specifikuje požadavky na systém managementu služeb v organizacích, které chtějí prokázat kvalitu řízení služeb jako je například podpora infrastruktury, aplikací a zákaznických požadavků, které je třeba řízenou formou vyřešit. Základními požadavky normy je zavést proces neustálého zlepšování řízení služeb, aplikace procesního modelu PDCA a implementace požadavků na plány, dokumentaci a záznamy za účelem zlepšení kvality poskytovaných služeb.

Mám zájem Bližší informace

Certifikace systému managementu udržitelnosti akcí podle normy ISO 20121

Norma ISO 20121 specifikuje požadavky na systém managementu udržitelnosti akcí pro organizace, které organizují společenské akce. Plněním požadavků normy ISO 20121 organizace prokazuje svůj systematický přístup k zachování ekonomického, environmentálního a sociálního prostředí při všech typech společenských akcí. Základními požadavky normy je eliminace dopadů společenských akcí na externí prostředí a zavedení procesu neustálého zlepšování v dané oblasti.

Mám zájem Bližší informace

Certifikace systému managementu jakosti zdravotnických prostředků podle normy ISO 13485

Norma ISO 13485 specifikuje požadavky na systém řízení kvality v organizacích, které chtějí prokázat kvalitu spojenou s vývojem, výrobou, distribucí, instalací a prodejem zdravotnických zařízení. Norma ISO 13485 slaďuje zákonné a další specifické požadavky na zdravotnická zařízení a přináší jednotné požadavky na kvalitu v oblasti zdravotnických prostředků.

Mám zájem Bližší informace

Certifikace systému managementu jakosti v překladatelských službách podle normy ISO 17100

Norma ISO 17100 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti v překladatelských službách. Zaměřuje se hlavně na společnosti, které zajišťují překladatelské služby. Úspěšnou aplikací normy ISO 17100 překladatelská společnost deklaruje schopnost svých procesů a zdrojů k poskytování překladatelských služeb, které splňují požadavky klienta a ostatní platné normativní a legislativní specifikace.

Mám zájem Bližší informace

Certifikace systému managementu podle normy ISO 41001 - Facility management

Norma ISO 41001 specifikuje Požadavky na systém managementu v organizacích, které provádějte správu budov, tzv. Facility management. Systém managementu dle normy ISO 41001 služte na řízení a usměrňováním organizacím při správě budov, pomáhá snižovat dopad na životní prostředí a šetří náklady spojené se správou budov. Základní Požadavky normy ISO 41001 je zavést, zdokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu - facility management a zavést neustále zlepšováním systému.

Mám zájem Bližší informace