Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

Certifikace systému managementu služeb podle normy ISO / IEC 20000-1

Norma ISO / IEC 20000-1 specifikuje požadavky na systém managementu služeb v organizacích, které chtějí prokázat kvalitu řízení služeb jako je například podpora infrastruktury, aplikací a zákaznických požadavků, které je třeba řízenou formou vyřešit. Základními požadavky normy je zavést proces neustálého zlepšování řízení služeb, aplikace procesního modelu PDCA a implementace požadavků na plány, dokumentaci a záznamy za účelem zlepšení kvality poskytovaných služeb.

Cílem certifikace je deklarovat:

 •     Plnění požadavků mezinárodní normy ISO / IEC 20000-1.
 •     Zavedení systematického přístupu v oblasti systému managementu služeb.
 •     Zvýšení kvality a standardů poskytovaných služeb.

Užitek pro zákazníka

Zavedení a certifikace systému managementu služeb vytváří předpoklady pro zlepšení podmínek v následujících oblastech:
 

Manažerské přínosy
 • Systematický přístup k řízení služeb v rámci celé organizace.
 • Jasné cíle a pravidla v rámci poskytovaných služeb.
 • Zavedení systému neustálého zlepšování poskytovaných služeb.
Zvyšování  kvality
 • Definování standardů poskytovaných IT služeb a kontrola jejich dodržování.
 • Zlepšení zákaznického přístupu napříč celou organizací.
 • Prověření postupů a pravidel poskytovaných IT služeb.
Ekonomické přínosy
 • Zvýšení efektivity procesů v rámci řízení služeb.
 • Zamezení ekonomických ztrát způsobených reklamacemi a dodávkou nekvalitních služeb.
 • Dlouhodobá prosperita firmy.
Obchodní a marketingové přínosy
 • Zvyšování konkurenceschopnosti.
 • Zvyšování důvěryhodnosti pro zákazníka.

 

Přidaná hodnota pro Vás

 

 •     Objektivní zhodnocení současného stavu procesů
 •     Zavedení trvalého zlepšování v oblasti řízení IT služeb
 •     Odstranění chaosu a nedostatků v organizaci a řízení společnosti
 •     Rozšíření obchodních možností a zvýšení důvěryhodnosti
 •     Správné nastavení systému a zlepšení zákaznického přístupu

 

certifikát ISO 20000-1

Certifikát ISO/IEC 20000-1
 

certifikační znčka ISO 20000-1

Certifikační značka ISO/IEC 20000-1