Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

Certifikace systému managementu podle normy ISO 41001 - Facility management

Norma ISO 41001 specifikuje požadavky na systém managementu v organizacích, které vykonávají správu budov, tzv. facility management. Systém managementu dle normy ISO 41001 slouží k řízení a usměrňování organizace při správě budov, pomáhá snižovat dopad na životní prostředí a šetří náklady spojené se správou budov. Základní požadavek normy ISO 41001 je zavést, zdokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu - facility management a zavést neustálé zlepšování systému.

Cílem certifikace je deklarovat:

 • Plnění požadavků mezinárodní normy ISO 41001.
 • Zavedení systémového a procesního přístupu při řízení správy budov.
 • Zavedení systému neustálého zlepšování v oblasti správy budov.

Užitek pro zákazníka

Zavedení a certifikace systému managementu - facility management poskytuje přínosy v následujících oblastech:

 

Úžitok pre zákazníka

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva - facility management poskytuje prínosy v nasledovných oblastiach:

 

Manažérske prínosy
 • Manažérstvo zdrojov.
 • Neustále zlepšovanie.
 • Zvýšenie účinnosti procesov.
 • Efektívnosť informačných systémov.
Zlepšovanie kvality správy budov:
 • Sprehľadnenie nákladov na správu budov.
 • Aktívne riadenie údržby budov.
 • Zrýchlenie reakčného času na vzniknuté situácie.
 • Znižovanie dopadov na životné prostredie.
 • Zlepšenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
Ekonomické prínosy
 • Znižovanie nákladov.
 • Zvyšovanie účinnosti a efektívnosti procesov.
 • Dlhodobá prosperita organizácie.
Obchodné a marketingové prínosy
 • Zvyšovanie konkurencieschopnosti.
 • Zvýšenie dôveryhodnosti pre zákazníka.

Přidaná hodnota pro Vás

 • Obeznámení vedení o plnění požadavků normy a stavu údržby budov.
 • Zjištění slabých míst v oblasti systému správy budov.
 • Rozšíření obchodních možností a zvýšení důvěryhodnosti.
 • Zavedení neustálého zlepšování.
 • Správné nastavení systému managementu - facility management.
 • Zaměřujeme na přidávání konkrétní ekonomické hodnoty pro naše zákazníky.

 

certifikát ISO 41001

Certifikát ISO 41001
 

certifikační značka ISO 41001

Certifikační značka
ISO 41001

 • Tento článek je věnovaný společnostem, které by chtěli zavádět standardy ISO a nejsou pevně rozhodnuté jakým směrem se chtějí vydat. Předpokládejme, že chcete svoji organizaci certifikovat podle více standardů ISO. Nebo je vaše organizace už certifikovaná podle jedné normy ISO a chcete dosáhnout certifikace více systémů managementu. V obou případech půjde o integrovaný systém managementu.

  Zobrazit víc
 • V článku se dočtete o čem je norma ISO 41001 Facility management - systémy řízení, pro které organizace je vhodná, k čemu slouží a jaký je postup pro úspěšné zavedení normy.

  Zobrazit víc