Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Certifikace systému managementu podle normy ISO 41001 - Facility management

Norma ISO 41001 specifikuje požadavky na systém managementu v organizacích, které vykonávají správu budov, tzv. facility management. Systém managementu dle normy ISO 41001 slouží k řízení a usměrňování organizace při správě budov, pomáhá snižovat dopad na životní prostředí a šetří náklady spojené se správou budov. Základní požadavek normy ISO 41001 je zavést, zdokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu - facility management a zavést neustálé zlepšování systému.

Cílem certifikace je deklarovat:

 • Plnění požadavků mezinárodní normy ISO 41001.
 • Zavedení systémového a procesního přístupu při řízení správy budov.
 • Zavedení systému neustálého zlepšování v oblasti správy budov.

Užitek pro zákazníka

Zavedení a certifikace systému managementu - facility management poskytuje přínosy v následujících oblastech:

 

Úžitok pre zákazníka

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva - facility management poskytuje prínosy v nasledovných oblastiach:

 

Manažérske prínosy
 • Manažérstvo zdrojov.
 • Neustále zlepšovanie.
 • Zvýšenie účinnosti procesov.
 • Efektívnosť informačných systémov.
Zlepšovanie kvality správy budov:
 • Sprehľadnenie nákladov na správu budov.
 • Aktívne riadenie údržby budov.
 • Zrýchlenie reakčného času na vzniknuté situácie.
 • Znižovanie dopadov na životné prostredie.
 • Zlepšenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
Ekonomické prínosy
 • Znižovanie nákladov.
 • Zvyšovanie účinnosti a efektívnosti procesov.
 • Dlhodobá prosperita organizácie.
Obchodné a marketingové prínosy
 • Zvyšovanie konkurencieschopnosti.
 • Zvýšenie dôveryhodnosti pre zákazníka.

Přidaná hodnota pro Vás

 • Obeznámení vedení o plnění požadavků normy a stavu údržby budov.
 • Zjištění slabých míst v oblasti systému správy budov.
 • Rozšíření obchodních možností a zvýšení důvěryhodnosti.
 • Zavedení neustálého zlepšování.
 • Správné nastavení systému managementu - facility management.
 • Zaměřujeme na přidávání konkrétní ekonomické hodnoty pro naše zákazníky.

 

certifikát ISO 41001

Certifikát ISO 41001
 

certifikační značka ISO 41001

Certifikační značka
ISO 41001

 • Projekt zavádění ISO může být zdlouhavý a náročný v závislosti na velikosti vaší společnosti, složitosti a aktuálním stavu zavedení systému/ů managementu. Proto výběr správného konzultanta pro vaše specifické potřeby vám v konečném důsledku umí redukovat časovou náročnost a výši investice, výsledkem čehož bude úspěšná implementace systémů.

  Zobrazit víc
 • ISO normy nejsou volně dostupné dokumenty. Je možné je získat pouze oficiální cestou a my vám poradíme jak a kde.

  Zobrazit víc
 • Interní auditor je osoba, která je oprávněna k provádění interního auditu v organizacích. Zaměřuje se na hodnocení vnitřního kontrolního systému organizace tím, že orgánům dané společnosti poskytne informace, hodnocení, analýzy či doporučení pro efektivnější plnění jejich úkolů. 

  Zobrazit víc
 • Tento článek je věnovaný společnostem, které by chtěli zavádět standardy ISO a nejsou pevně rozhodnuté jakým směrem se chtějí vydat. Předpokládejme, že chcete svoji organizaci certifikovat podle více standardů ISO. Nebo je vaše organizace už certifikovaná podle jedné normy ISO a chcete dosáhnout certifikace více systémů managementu. V obou případech půjde o integrovaný systém managementu.

  Zobrazit víc
 • Ve světě ISO vyžadují všechny normy systému řízení (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 atd.), Aby měla firma interní audit a systém provádění pravidelných interních auditů. Mnoho majitelů malých a středních podniků si myslí, že interní audity jsou obvykle potřebné pouze pro větší firmy a většinou jen na finanční audity. Primárním cílem interního auditu podle norem ISO je pravidelně přehodnocovat kritické "core business" procesy, aby se zajistilo, že systém managementu splňuje požadavky příslušné ISO normy jakož i vlastní interní požadavky organizace a že systém funguje efektivně a je udržován.

  Zobrazit víc
 • V článku se dočtete o čem je norma ISO 41001 Facility management - systémy řízení, pro které organizace je vhodná, k čemu slouží a jaký je postup pro úspěšné zavedení normy.

  Zobrazit víc