Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Certifikace systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001

Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém environmentálního řízení v organizacích. Systém environmentálního managementu slouží k řízení a usměrňování organizace s ohledem na kvalitu životního prostředí. Základní požadavek normy ISO 14001 je zavést, zdokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu a zavést neustálé zlepšování systému.

Cílem certifikace je deklarovat:

 •     Prověření plnění požadavků mezinárodní normy ISO 14001.
 •     Zavedení systémového přístupu organizace k životnímu prostředí.
 •     Zavedení systému neustálého zlepšování v oblasti životního prostředí.

Užitek pro zákazníka

Zavedení a certifikace systému environmentálního managementu pomáhá vytvářet podmínky pro zlepšování životního prostředí pro naše zákazníky v následujících oblastech:

 

Manažérske přínosy
 • Nastavení podnikatelských a společenských hodnot.
 • Zvýšení ekologického povědomí.
 • Minimalizace havarijních situací.
 • Zlepšení technologického vybavení.
Zlepšovaní kvality životního prostředí pomocí:
 • Systému managementu společnosti.
 • Environmentálních vlivů.
 • Environmentálních aspektů.
Ekonomické přínosy
 • Využitelnost odpadů a snížení nákladů na jejich likvidaci.
 • Snížení energetické náročnosti.
 • Zlepšení environmentální výkonnosti.
Obchodní a marketingové přínosy
 • Zvyšování přidané hodnoty pro zákazníka.
 • Zlepšení goodwill.
 • Zvýšení důvěryhodnosti pro zákazníka.

 

Přidaná hodnota pro Vás

 •     Objektivní zhodnocení současného stavu systému managementu v oblasti životního prostředí.
 •     Rozšíření obchodních možností a zvýšení důvěryhodnosti.
 •     Zavedení trvalého zlepšování.
 •     Odstranění nedostatků v oblasti životního prostředí.
 •     Správné nastavení systému environmentálního managementu.

 

certifikát ISO 14001

Certifikát ISO 14001
 

certifikační značka ISO 14001

Certifikační značka
ISO 14001

 
 • Projekt zavádění ISO může být zdlouhavý a náročný v závislosti na velikosti vaší společnosti, složitosti a aktuálním stavu zavedení systému/ů managementu. Proto výběr správného konzultanta pro vaše specifické potřeby vám v konečném důsledku umí redukovat časovou náročnost a výši investice, výsledkem čehož bude úspěšná implementace systémů.

  Zobrazit víc
 • Pokud jste již někdy zvažovali získat certifikaci podle jednoho nebo více systémů managementu ISO, možná jste již slyšeli, že „je to příliš nákladné“, nebo jste po krátkém průzkumu došli k závěru, že je to nepotřebné vzhledem k velikosti vaší firmy a odvětví ve kterém podnikáte.

  Zobrazit víc
 • Cirkulární ekonomika a ESG jsou dva důležité koncepty, které pomáhají snižovat negativní environmentální dopady firem na životní prostředí.

  Zobrazit víc
 • ISO 14001 je mezinárodní norma pro systém environmentálního řízení (EMS), který je navržen k tomu, aby organizacím pomohl neustále zlepšovat jejich vliv na životní prostředí. Cílem ISO 14001 je pomoci organizacím dosáhnout rovnováhy mezi udržitelným rozvojem a ochranou životního prostředí.

  Zobrazit víc
 • ISO normy nejsou volně dostupné dokumenty. Je možné je získat pouze oficiální cestou a my vám poradíme jak a kde.

  Zobrazit víc
 • Interní auditor je osoba, která je oprávněna k provádění interního auditu v organizacích. Zaměřuje se na hodnocení vnitřního kontrolního systému organizace tím, že orgánům dané společnosti poskytne informace, hodnocení, analýzy či doporučení pro efektivnější plnění jejich úkolů. 

  Zobrazit víc
 • Tento článek je věnovaný společnostem, které by chtěli zavádět standardy ISO a nejsou pevně rozhodnuté jakým směrem se chtějí vydat. Předpokládejme, že chcete svoji organizaci certifikovat podle více standardů ISO. Nebo je vaše organizace už certifikovaná podle jedné normy ISO a chcete dosáhnout certifikace více systémů managementu. V obou případech půjde o integrovaný systém managementu.

  Zobrazit víc
 • Rok 2022 bude pro rodinu norem řady ISO/IEC 27000 klíčový. V únoru vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27002:2022 a ISO 27001 ji bude následovat. Jaký je ale rozdíl mezi těmito dvěma normami? Nač jsou zaměřeny a proč by je měly organizace znát?

  Zobrazit víc
 • Získání certifikátu ISO pro podnikatele nebo váš byznys není vždy snadný úkol. Kdokoliv, kdo si už tímto procesem prošel, to může potvrdit, protože tento proces může být velmi pracný a zdlouhavý. Po získání certifikace ISO mají lidé tendenci chtít si od projektu odpočinout a pak nechtěně zapomenou na daný systém managementu a nechají ho bez aktualizací a nezasahují do něj i několik měsíců, přičemž se přibližuje čas prvního dozorového auditu, který zvykne většinou překvapit, a požadavky normy se pak jak se říká "šijí za horka." jak můžete zabránit tomuto scénáři ve vašem podnikání? Pojďme si představit, co musíte udělat poté, co vaše firma dosáhne certifikaci ISO.

  Zobrazit víc
 • Nařízení REACH je nařízení Evropské unie přijaté na zlepšení ochrany lidského zdraví a životního prostředí před riziky, které mohou způsobit chemikálie, a zároveň ke zvýšení konkurenceschopnosti chemického průmyslu EU. Podporuje také alternativní metody posuzování nebezpečnosti látek s cílem snížit množství testů na zvířatech.

  Zobrazit víc
 • ISO je zkratkou pro International Organization for Standardization - Mezinárodní organizaci pro standardizaci. Organizace byla založena 23. února 1947, sídlí v Ženevě ve Švýcarsku a působí v 164 zemích.

  Zobrazit víc
 • Ve světě ISO vyžadují všechny normy systému řízení (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 atd.), Aby měla firma interní audit a systém provádění pravidelných interních auditů. Mnoho majitelů malých a středních podniků si myslí, že interní audity jsou obvykle potřebné pouze pro větší firmy a většinou jen na finanční audity. Primárním cílem interního auditu podle norem ISO je pravidelně přehodnocovat kritické "core business" procesy, aby se zajistilo, že systém managementu splňuje požadavky příslušné ISO normy jakož i vlastní interní požadavky organizace a že systém funguje efektivně a je udržován.

  Zobrazit víc
 • Přemýšlíte jak začít se systémem managementu tak, abyste přivedli Vaši společnost k úspěšnému získání certifikátu systému managementu? Shrnuli jsme pro Vás nejčastější otázky které dostáváme od lidí, kteří se poprvé setkali s pojmem systém managementu. Postupně budeme procházet odpovědi na otázky, které trápí nejednoho podnikatele případně začínajícího manažera kvality.

  Zobrazit víc