Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

Certifikace systému managementu udržitelnosti akcí podle normy ISO 20121

Norma ISO 20121 specifikuje požadavky na systém managementu udržitelnosti akcí pro organizace, které organizují společenské akce. Plněním požadavků normy ISO 20121 organizace prokazuje svůj systematický přístup k zachování ekonomického, environmentálního a sociálního prostředí při všech typech společenských akcí. Základními požadavky normy je eliminace dopadů společenských akcí na externí prostředí a zavedení procesu neustálého zlepšování v dané oblasti.

Cílem certifikace je deklarovat:

•    Plnění požadavků mezinárodní normy ISO 20121
•    Zavedení systematického přístupu v oblasti managementu udržitelnosti akcí
•    Snížení dopadů na externí prostředí při organizaci společenských akcí 

Užitek pro zákazníka

Zavedení a certifikace systému managementu udržitelnosti akcí vytváří předpoklady pro zlepšení podmínek v následujících oblastech:

 

Manažerské přínosy
 • Systematický přístup k organizaci společenských akcí s ohledem na jejich udržitelnost
 • Jasné cíle a pravidla v rámci organizace společenských akcí
 • Zavedení systému neustálého zlepšování společenských akcí
Snižovaní vlivů na externí prostředí
 • Řízení rizik eliminací vlivu společenských akcí na externí prostředí
 • Eliminace vlivů se sociálním zaměřením na osoby, na které společenská akce přímo či nepřímo ovlivňuje
 • Snížení negativních vlivů na životní prostředí na minimální míru
 • Prověření postupů a pravidel při organizaci společenských akcí
Ekonomické přínosy
 • Zvýšení efektivity procesů v rámci organizace společenských akcí
 • Zamezení ekonomických ztrát způsobených reklamacemi, stížnostmi, dodávkou nekvalitních služeb
 • Dlouhodobá prosperita organizace
Obchodní a marketingové přínosy
 • Obchodní a marketingové přínosy
 • Zvyšování konkurenceschopnosti
 • Zvyšování důvěryhodnosti pro zákazníky, návštěvníky akcí a okolí

 

Přidaná hodnota pro Vás

 •     Objektivní zhodnocení současného stavu udržitelnosti akcí
 •     Zavedení trvalého zlepšování v oblasti udržitelnosti akcí
 •     Odstranění chaosu a nedostatků v organizaci a řízení společnosti
 •     Rozšíření obchodních možností a zvýšení důvěryhodnosti
 •     Správné nastavení systému a zlepšení zákaznického přístupu

certifikát ISO 20121

Certifikát ISO 20121
 

certifikační značka ISO 20121

Certifikační značka
ISO 20121