Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

Certifikace systému managementu soukromých bezpečnostních operací podle normy ISO 18788

Norma ISO 18788 specifikuje požadavky na systém řízení soukromých bezpečnostních operací pro organizace, které zajišťují fyzickou ochranu objektů, osob nebo veřejných akcí. Plněním požadavků normy ISO 18788 organizace prokazuje svůj systematický přístup k zachování bezpečnosti, monitorování, přezkoumání a údržby provozu. Umožňuje neustálý rozvoj bezpečnostních služeb a zároveň zajišťuje bezpečnost zákazníků a dodržování lidských práv. Základními požadavky normy je zajištění souladu výkonu bezpečnostní činnosti se zákonem, předpisy a lidskými právy. Rovněž eliminuje negativní dopady na externí prostředí, aktivně řídí rizika s cílem zavedení procesu neustálého zlepšování v dané oblasti.

Cílem certifikace je deklarovat:

 • Plnění požadavků mezinárodní normy ISO 18788 a příslušné legislativy
 • Zavedení systematického přístupu v oblasti managementu bezpečnostních operací
 • Řízení rizik a snížení dopadů na externí prostředí při výkonu bezpečnostních operací

Užitek pro zákazníka

Zavedení a certifikace systému managementu bezpečnostních operací vytváří předpoklady pro zlepšení podmínek v následujících oblastech:

 

Manažerské přínosy
 • Systematický přístup k profesionální organizaci bezpečnostních operací s ohledem na jejich soulad s legislativou
 • Jasné cíle a pravidla v rámci organizace bezpečnostních operací
 • Zavedení systému neustálého zlepšování bezpečnostních operací
Snižování vlivů na externí prostředí a zvyšování kvality
 • Řízení rizik eliminací vlivu bezpečnostních operací na externí prostředí
 • Eliminace vlivů se sociálním zaměřením na osoby, které bezpečnostní operace přímo či nepřímo ovlivňuje
 • Definování standardů kvality a pravidelná kontrola jejich dodržování
 • Prověření postupů a pravidel při organizaci bezpečnostních operací
Ekonomické přínosy
 • Zvýšení efektivity procesů v rámci organizace bezpečnostních operací
 • Zamezení ekonomických ztrát způsobených reklamacemi, stížnostmi nebo porušením legislativy
 • Dlouhodobá prosperita organizace a ochrana dobrého jména
Obchodní a marketingové přínosy
 • Garance profesionality bezpečnostních operací
 • Zvyšování konkurenceschopnosti
 • Zvyšování důvěryhodnosti pro zákazníky

 

Přidaná hodnota pro Vás

 • Objektivní zhodnocení současného stavu bezpečnostních operací
 • Zavedení trvalého zlepšování v oblasti bezpečnostních operací
 • Odstranění chaosu a nedostatků v organizaci a řízení společnosti
 • Rozšíření obchodních možností a zvýšení důvěryhodnosti
 • Správné nastavení systému a zlepšení zákaznického přístupu
 

 

certifikát ISO 18788

Certifikát ISO 18788
 

certifikační značka ISO 18788

Certifikační značka
ISO 18788