Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Certifikace systému protikorupčního managementu dle normy ISO 37001

Norma ISO 37001 specifikuje požadavky na systém uplatňování protikorupčních nástrojů, prevenci, detekci a získání kontroly nad korupčním chováním v organizacích. Norma ISO 37001 může být implementována v jakékoli organizaci avšak nejčastěji ji využívají hlavně organizace spadající pod státní správu, samosprávy a korporace.

Cílem certifikace je deklarovat:

• Plnění požadavků mezinárodní normy ISO 37001.
• Zavedení systematického přístupu v oblasti managementu protikorupčního chování personálu.
• Zvýšení důvěryhodnosti a standardů podporujících etické chování.

Užitek pro zákazníka

Zavedení a certifikace systému protikorupčního managementu vytváří předpoklady pro zlepšení podmínek v následujících oblastech:

Manažérske přínosy 
 • Systematický přístup k řízení korupčních rizik v rámci celé organizace.
 • Jasná protikorupční politika a pravidla v rámci protikorupčního chování.
 • Monitorování a hodnocení efektivnosti systému protikorupčního managementu.
 • Preventivní opatření umožňující upozornit na korupci (whistleblowing apod.)
 • Interní audity
Zvyšování kvality
 • Pravidelné prověřování personálu na protikorupční chování.
 • Zlepšení etického a antikorupčního přístupu napříč celou organizací.
 • Komunikace politiky a pravidel se zúčastněnými stranami.
Ekonomické přínosy
 • Snížení rizika na ztrátu zakázek odhalením korupčního chování zaměstnanců.
 • Zamezení ekonomických ztrát způsobených korupčním chováním.
 • Dlouhodobá prosperita firmy.
 • Snížení nákladů.
Obchodní a marketingové přínosy
 • Zvyšování konkurenceschopnosti.
 • Zvyšování důvěryhodnosti pro zákazníka.
 • Ochrana dobré reputace, posílení značky na trhu a hodnoty goodwill.

 

Přidaná hodnota pro Vás

 • Objektivní zhodnocení současného stavu v rámci protikorupčního chování.
 • Zavedení trvalého zlepšování v oblasti řízení protikorupčního chování.
 • Odstranění chaosu a nedostatků v organizaci a řízení společnosti.
 • Rozšíření obchodních možností a zvýšení důvěryhodnosti.
 • Správné nastavení antikorupčního systému a zvýšení dobré reputace pro zákazníky a ostatní zainteresované strany.

 

certifikát ISO 37001

Certifikát ISO 37001

 

certifikační značka ISO 37001

Certifikační značka
ISO 37001

 

 • ISO normy nejsou volně dostupné dokumenty. Je možné je získat pouze oficiální cestou a my vám poradíme jak a kde.

  Zobrazit víc
 • Jedná se o mezinárodně používaný termín pro praní výnosů z trestné činnosti, tj. činnost, jejímž prostřednictvím je zakrýván nezákonný původ majetku za účelem jeho dalšího využití v legálních činnostech.

  Zobrazit víc
 • Interní auditor je osoba, která je oprávněna k provádění interního auditu v organizacích. Zaměřuje se na hodnocení vnitřního kontrolního systému organizace tím, že orgánům dané společnosti poskytne informace, hodnocení, analýzy či doporučení pro efektivnější plnění jejich úkolů. 

  Zobrazit víc
 • Whistleblowing přináší zaměstnancům možnost důvěrně a anonymně upozornit na protiprávní jednání. Pro firmy představuje zavedení právní ochrany whistleblowerů nejen legislativní povinnost, ale také příležitost pro zlepšení firemní kultury a zvýšení důvěry zaměstnanců.

  Zobrazit víc
 • Tento článek je věnovaný společnostem, které by chtěli zavádět standardy ISO a nejsou pevně rozhodnuté jakým směrem se chtějí vydat. Předpokládejme, že chcete svoji organizaci certifikovat podle více standardů ISO. Nebo je vaše organizace už certifikovaná podle jedné normy ISO a chcete dosáhnout certifikace více systémů managementu. V obou případech půjde o integrovaný systém managementu.

  Zobrazit víc
 • S pojmem korupce a korupční chování setkáváme poměrně často. Podle průzkumů mají paradoxně tendenci ke korupčnímu chování spíše lidé s vyšším vzděláním a to až v 75% případů výskytu korupce. Podle studií Evropského parlamentu stojí korupce EU ročně v rozmezí od 179 do 990 miliard eur.

  Zobrazit víc
 • Ve světě ISO vyžadují všechny normy systému řízení (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 atd.), Aby měla firma interní audit a systém provádění pravidelných interních auditů. Mnoho majitelů malých a středních podniků si myslí, že interní audity jsou obvykle potřebné pouze pro větší firmy a většinou jen na finanční audity. Primárním cílem interního auditu podle norem ISO je pravidelně přehodnocovat kritické "core business" procesy, aby se zajistilo, že systém managementu splňuje požadavky příslušné ISO normy jakož i vlastní interní požadavky organizace a že systém funguje efektivně a je udržován.

  Zobrazit víc