Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

Certifikace systému managementu kvality v překladatelských službách podle normy ISO 17100

Norma ISO 17100 specifikuje požadavky na systém managementu kvality v překladatelských službách. Zaměřuje se hlavně na společnosti, které zajišťují překladatelské služby. Úspěšnou aplikací normy ISO 17100 překladatelská společnost deklaruje schopnost svých procesů a zdrojů k poskytování překladatelských služeb, které splňují požadavky klienta a ostatní platné normativní a legislativní specifikace. Norma ISO 17100 se nevztahuje na tlumočnické služby.

Cílem certifikace je deklarovat:

•    Plnění požadavků mezinárodní normy ISO 17100
•    Zavedení systematického přístupu v oblasti managementu kvality překladatelských služeb
•    Prokázání plnění normativních a legislativních požadavků v oblasti překladatelských služeb 

Užitek pro zákazníka

Zavedení a certifikace systému managementu kvality v překladatelských službách vytváří předpoklady pro zlepšení podmínek v následujících oblastech:

 

Manažerské přínosy
 • Systematický přístup ke kvalitě poskytovaných překladů s ohledem na jejich udržitelnost.
 • Definované cíle, pravidla a odpovědnosti vzhledem k poskytovaným službám.
 • Zavedení systému neustálého zlepšování překladů.
 • Efektivnost informačních systémů a toku informací.
Zvyšování kvality
 • Systému managementu společnosti.
 • Poskytovaných služeb.
 • Procesů.
Ekonomické přínosy
 • Zvýšení efektivity procesů v rámci plánování, přípravy a realizace překladů.
 • Zamezení ekonomických ztrát způsobených reklamacemi, stížnostmi, dodávkou nekvalitních služeb.
 • Dlouhodobá prosperita organizace.
Obchodní a marketingové přínosy
 • Zvyšování přidané hodnoty pro zákazníka.
 • Zlepšení goodwill.
 • Zvýšení důvěryhodnosti pro zákazníka.

 

Přidaná hodnota pro Vás

 •     Objektivní zhodnocení současného stavu procesů v rámci zabezpečení překladů
 •     Zavedení trvalého zlepšování v oblasti překladatelských služeb
 •     Odstranění chaosu a nedostatků v organizaci a řízení společnosti
 •     Rozšíření obchodních možností a zvýšení důvěryhodnosti
 •     Správné nastavení systému a zlepšení zákaznického přístupu

certifikát ISO 17100

Certifikát ISO 17100
 

certifikační značka ISO 17100

Certifikační značka
ISO 17100