Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Certifikace systému managementu kvality podle normy ISO 9001

Norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu kvality v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svou schopnost trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka. Základní požadavek normy ISO 9001 je zavést, zdokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu kvality a neustále ho zlepšovat.

Cílem certifikace je deklarovat:

• Plnění požadavků mezinárodních norem.
• Zavedení systémového a procesního přístupu v řízení společnosti.
• Zavedení systému neustálého zlepšování.

Užitek pro zákazníka

Zavedení a certifikace systému managementu kvality pomáhá dosahovat dlouhodobou prosperitu pro naše zákazníky v následujících oblastech:
 

Manažérske přínosy 
 • Jasně definovaný systém managementu.
 • Definované pravomoci a odpovědnosti.
 • Management zdrojů.
 • Neustálé zlepšování.
 • Nastavení podnikatelských a společenských hodnot.
 • Zabezpečení stability procesů.
 • Efektivnost informačních systémů.
Zvyšování kvality
 • Systému managementu společnosti.
 • Produktů.
 • Procesů.
Ekonomické přínosy
 • Snižování nákladů.
 • Zvyšování účinnosti a efektivity procesů.
 • Dlouhodobá prosperita firmy.
Obchodní a marketingové přínosy
 • Zvyšování přidané hodnoty pro zákazníka.
 • Zlepšení goodwill.
 • Zvýšení důvěryhodnosti pro zákazníka.

 

Přidaná hodnota pro Vás

 • Objektivní zhodnocení současného stavu procesů.
 • Rozšíření obchodních možností a zvýšení důvěryhodnosti.
 • Zavedení trvalého zlepšování.
 • Odstranění chaosu a nedostatků v organizaci a řízení.
 • Správné nastavení systému kvality.

 

certifikát ISO 9001

Certifikát ISO 9001
 

certifikační značka ISO 9001

Certifikační značka
ISO 9001

 

 

 • Projekt zavádění ISO může být zdlouhavý a náročný v závislosti na velikosti vaší společnosti, složitosti a aktuálním stavu zavedení systému/ů managementu. Proto výběr správného konzultanta pro vaše specifické potřeby vám v konečném důsledku umí redukovat časovou náročnost a výši investice, výsledkem čehož bude úspěšná implementace systémů.

  Zobrazit víc
 • Pokud jste již někdy zvažovali získat certifikaci podle jednoho nebo více systémů managementu ISO, možná jste již slyšeli, že „je to příliš nákladné“, nebo jste po krátkém průzkumu došli k závěru, že je to nepotřebné vzhledem k velikosti vaší firmy a odvětví ve kterém podnikáte.

  Zobrazit víc
 • ISO normy nejsou volně dostupné dokumenty. Je možné je získat pouze oficiální cestou a my vám poradíme jak a kde.

  Zobrazit víc
 • Interní auditor je osoba, která je oprávněna k provádění interního auditu v organizacích. Zaměřuje se na hodnocení vnitřního kontrolního systému organizace tím, že orgánům dané společnosti poskytne informace, hodnocení, analýzy či doporučení pro efektivnější plnění jejich úkolů. 

  Zobrazit víc
 • I když organizace zaznamenává růst díky spokojené zákaznické základně, může být náročné takovou úroveň udržet například i v důsledku neustálého rozšiřování. Přesně v takovém případě umí velmi pomoci kvalitní implementace systému managementu kvality podle normy ISO 9001:2015.

  Zobrazit víc
 • Tento článek je věnovaný společnostem, které by chtěli zavádět standardy ISO a nejsou pevně rozhodnuté jakým směrem se chtějí vydat. Předpokládejme, že chcete svoji organizaci certifikovat podle více standardů ISO. Nebo je vaše organizace už certifikovaná podle jedné normy ISO a chcete dosáhnout certifikace více systémů managementu. V obou případech půjde o integrovaný systém managementu.

  Zobrazit víc
 • Rok 2022 bude pro rodinu norem řady ISO/IEC 27000 klíčový. V únoru vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27002:2022 a ISO 27001 ji bude následovat. Jaký je ale rozdíl mezi těmito dvěma normami? Nač jsou zaměřeny a proč by je měly organizace znát?

  Zobrazit víc
 • Získání certifikátu ISO pro podnikatele nebo váš byznys není vždy snadný úkol. Kdokoliv, kdo si už tímto procesem prošel, to může potvrdit, protože tento proces může být velmi pracný a zdlouhavý. Po získání certifikace ISO mají lidé tendenci chtít si od projektu odpočinout a pak nechtěně zapomenou na daný systém managementu a nechají ho bez aktualizací a nezasahují do něj i několik měsíců, přičemž se přibližuje čas prvního dozorového auditu, který zvykne většinou překvapit, a požadavky normy se pak jak se říká "šijí za horka." jak můžete zabránit tomuto scénáři ve vašem podnikání? Pojďme si představit, co musíte udělat poté, co vaše firma dosáhne certifikaci ISO.

  Zobrazit víc
 • ISO je zkratkou pro International Organization for Standardization - Mezinárodní organizaci pro standardizaci. Organizace byla založena 23. února 1947, sídlí v Ženevě ve Švýcarsku a působí v 164 zemích.

  Zobrazit víc
 • Ve světě ISO vyžadují všechny normy systému řízení (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 atd.), Aby měla firma interní audit a systém provádění pravidelných interních auditů. Mnoho majitelů malých a středních podniků si myslí, že interní audity jsou obvykle potřebné pouze pro větší firmy a většinou jen na finanční audity. Primárním cílem interního auditu podle norem ISO je pravidelně přehodnocovat kritické "core business" procesy, aby se zajistilo, že systém managementu splňuje požadavky příslušné ISO normy jakož i vlastní interní požadavky organizace a že systém funguje efektivně a je udržován.

  Zobrazit víc
 • Přemýšlíte jak začít se systémem managementu tak, abyste přivedli Vaši společnost k úspěšnému získání certifikátu systému managementu? Shrnuli jsme pro Vás nejčastější otázky které dostáváme od lidí, kteří se poprvé setkali s pojmem systém managementu. Postupně budeme procházet odpovědi na otázky, které trápí nejednoho podnikatele případně začínajícího manažera kvality.

  Zobrazit víc