Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Certifikace systému managementu bezpečnosti dodavatelského řetězce podle normy ISO 28000

Norma ISO 28000 byla vydána v roce 2007, přičemž jako první specifikuje požadavky a pravidla pro bezpečný dodavatelský řetězec přičemž hlavním cílem je minimalizace rizik spojených s infrastrukturou, dopravou a lidským faktorem v rámci dodavatelského řetězce. Je určena pro organizace, které působí v oblasti logistiky, dopravy a skladování zboží. Požadavky normy ISO 28000 vycházejí z norem ISO 9001 a ISO / IEC 27001 s tím, že se přihlíží k osobité specifika oblasti, pro kterou je určena.
Základními požadavky normy je identifikace rizik a eliminace jejich dopadů na fyzické ohrožení zboží jako je například jeho poškození, krádež, celní úniky nebo časové ztráty způsobené interními nebo externími vlivy. Plněním požadavků normy ISO 28000 má organizace výhodu při procesu schvalování hospodářského subjektu AEO, který je podstatný hlavně pro organizace zoberajúce se importem a exportem mimo zemí EU.
Struktura normy ISO 28000 je podobná struktuře normy ISO 14001 a také má společné prvky s ostatními významnými normami systémů managementu, jako je ISO 9001 což je výhodou pro organizace s integrovaným systémem managementu.

Cílem certifikace je deklarovat:

 • Plnění požadavků mezinárodní normy ISO 28000 zavedením systematického přístupu.
 • Řízený přístup zaměstnanců do prostorů a informačních systémů spolu s popisem pravomocí a odpovědností
 • Kontrolní mechanismus při manipulaci se zbožím a jeho fyzické zabezpečení
 • Snížení negativních dopadů na logistický řetězec
 • Aktivní řízení a snižování rizik v rámci dodavatelského řetězce

Užitek pro zákazníka

Zavedení a certifikace systému managementu bezpečnosti dodavatelského řetězce vytváří předpoklady pro zlepšení podmínek v následujících oblastech:

Manažérske přínosy 
 • Systematický přístup k organizaci bezpečnosti dodavatelských řetězců s ohledem na jejich udržitelnost.
 • Jasné cíle a pravidla v rámci organizace lidských zdrojů
 • Zavedení systému neustálého zlepšování dodavatelských řetězců
 • Řízení rizik eliminací vlivů, které mohou ohrozit zboží
 • Snížení negativních vlivů na životní prostředí na minimální míru
 • Prověření postupů a pravidel při provozování dodavatelského řetězce
Ekonomické přínosy
 • Zvýšení efektivity procesů v rámci organizace dodavatelského řetězce.
 • Zamezení ekonomických ztrát způsobených reklamacemi, stížnostmi, dodávkou nekvalitních služeb.
 • Dlouhodobá prosperita organizace.
Obchodní a marketingové přínosy
 • Zvyšování konkurenceschopnosti.
 • Zvyšování důvěryhodnosti pro zákazníka.

 

Přidaná hodnota pro Vás

 • Objektivní zhodnocení současného stavu dodavatelského řetězce.
 • Zavedení trvalého zlepšování v oblasti dodavatelského řetězce.
 • Odstranění chaosu a nedostatků v organizaci a řízení dodavatelského řetězce.
 • Rozšíření obchodních možností a zvýšení důvěryhodnosti.
 • Správné nastavení systému a zlepšení zákaznického přístupu.

 

certifikát ISO 28000

Certifikát ISO 28000

 

certifikační značka ISO28000

Certifikační značka
ISO 28000