Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Certifikace systému managementu BOZP podle normy ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001)

Norma ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001) specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizacích. Norma ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001) pomáhá organizacím připravit koncepci a dlouhodobé cíle, které zohledňují právní a jiné požadavky a informace o zdravotních a bezpečnostních rizicích. Základní požadavek normy  ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001) je zavést, zdokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu BOZP a zavést neustálé zlepšování systému.

Cílem certifikace je deklarovat:

•    Prověření plnění požadavků mezinárodní normy ISO 45001 .
•    Zavedení systémového a procesního přístupu v oblasti BOZP.
•    Zavedení systému neustálého zlepšování v oblasti BOZP.

Užitek pro zákazníka

Zavedení a certifikace systému managementu BOZP vytváří předpoklady pro zlepšení podmínek v následujících oblastech:

 

Manažérske přínosy
 • Jasně definovaný systém managementu.
 • Zvýšení bezpečnosti procesů.
 • Plnění legislativních požadavků v oblasti BOZP.
 • Zvýšení povědomí v oblasti BOZP.
 • Neustálé zlepšování
Pracovní prostředí
 • Řešení ergonomie na pracovištích.
 • Funkčnost zařízení.
 • Zdravotní nezávadnost a hygiena pracovního prostředí.
Ekonomické přínosy
 • Snižování nákladů.
 • Zvyšování účinnosti a efektivity procesů.
 • Dlouhodobá prosperita firmy.
Riziká a ohrožení
 • Pravidelné analýzy a hodnocení.
 • Řízení ohrožení a rizik.
 • Snížení počtu pracovních úrazů.

 

Přidaná hodnota pro Vás

 •     Objektivní zhodnocení současného stavu systému managementu BOZP.
 •     Rozšíření obchodních možností a zvýšení důvěryhodnosti.
 •     Zavedení trvalého zlepšování.
 •     Odstranění chaosu a nedostatků v oblasti BOZP.
   

certifikát ISO 45001

Certifikát ISO 45001

 

certifikační značka ISO 45001

Certifikační značka
ISO 45001

 

 • Pokud jste již někdy zvažovali získat certifikaci podle jednoho nebo více systémů managementu ISO, možná jste již slyšeli, že „je to příliš nákladné“, nebo jste po krátkém průzkumu došli k závěru, že je to nepotřebné vzhledem k velikosti vaší firmy a odvětví ve kterém podnikáte.

  Zobrazit víc
 • ISO 45001 je mezinárodní standard pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cílem je poskytnout rámec pro identifikaci, snižování a prevenci pracovních rizik a zlepšení celkového pracovního prostředí. 

  Zobrazit víc
 • ISO normy nejsou volně dostupné dokumenty. Je možné je získat pouze oficiální cestou a my vám poradíme jak a kde.

  Zobrazit víc
 • Interní auditor je osoba, která je oprávněna k provádění interního auditu v organizacích. Zaměřuje se na hodnocení vnitřního kontrolního systému organizace tím, že orgánům dané společnosti poskytne informace, hodnocení, analýzy či doporučení pro efektivnější plnění jejich úkolů. 

  Zobrazit víc
 • Tento článek je věnovaný společnostem, které by chtěli zavádět standardy ISO a nejsou pevně rozhodnuté jakým směrem se chtějí vydat. Předpokládejme, že chcete svoji organizaci certifikovat podle více standardů ISO. Nebo je vaše organizace už certifikovaná podle jedné normy ISO a chcete dosáhnout certifikace více systémů managementu. V obou případech půjde o integrovaný systém managementu.

  Zobrazit víc
 • Rok 2022 bude pro rodinu norem řady ISO/IEC 27000 klíčový. V únoru vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27002:2022 a ISO 27001 ji bude následovat. Jaký je ale rozdíl mezi těmito dvěma normami? Nač jsou zaměřeny a proč by je měly organizace znát?

  Zobrazit víc
 • Získání certifikátu ISO pro podnikatele nebo váš byznys není vždy snadný úkol. Kdokoliv, kdo si už tímto procesem prošel, to může potvrdit, protože tento proces může být velmi pracný a zdlouhavý. Po získání certifikace ISO mají lidé tendenci chtít si od projektu odpočinout a pak nechtěně zapomenou na daný systém managementu a nechají ho bez aktualizací a nezasahují do něj i několik měsíců, přičemž se přibližuje čas prvního dozorového auditu, který zvykne většinou překvapit, a požadavky normy se pak jak se říká "šijí za horka." jak můžete zabránit tomuto scénáři ve vašem podnikání? Pojďme si představit, co musíte udělat poté, co vaše firma dosáhne certifikaci ISO.

  Zobrazit víc
 • ISO je zkratkou pro International Organization for Standardization - Mezinárodní organizaci pro standardizaci. Organizace byla založena 23. února 1947, sídlí v Ženevě ve Švýcarsku a působí v 164 zemích.

  Zobrazit víc
 • Ve světě ISO vyžadují všechny normy systému řízení (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 atd.), Aby měla firma interní audit a systém provádění pravidelných interních auditů. Mnoho majitelů malých a středních podniků si myslí, že interní audity jsou obvykle potřebné pouze pro větší firmy a většinou jen na finanční audity. Primárním cílem interního auditu podle norem ISO je pravidelně přehodnocovat kritické "core business" procesy, aby se zajistilo, že systém managementu splňuje požadavky příslušné ISO normy jakož i vlastní interní požadavky organizace a že systém funguje efektivně a je udržován.

  Zobrazit víc
 • Přemýšlíte jak začít se systémem managementu tak, abyste přivedli Vaši společnost k úspěšnému získání certifikátu systému managementu? Shrnuli jsme pro Vás nejčastější otázky které dostáváme od lidí, kteří se poprvé setkali s pojmem systém managementu. Postupně budeme procházet odpovědi na otázky, které trápí nejednoho podnikatele případně začínajícího manažera kvality.

  Zobrazit víc