Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Začínáme s ISO normami - 5 věcí, které je třeba zvážit při výběru konzultanta na zavádění systémů managementu ISO

KATEGORIE
Zavedení ISO
 
Projekt zavádění ISO může být zdlouhavý a náročný v závislosti na velikosti vaší společnosti, složitosti a aktuálním stavu zavedení systému/ů managementu. Proto výběr správného konzultanta pro vaše specifické potřeby vám v konečném důsledku umí redukovat časovou náročnost a výši investice, výsledkem čehož bude úspěšná implementace systémů.
Norma ISO 10019:2005 zdůrazňuje důležitost zapojení vrcholového managementu společnosti, pokud jde o zavádění standardů ISO. Úspěch vašeho systému managementu by neměl záviset jen na konzultantech. Podnik musí také vyvinout úsilí a jeho plné nasazení je základem úspěchu implementace.
 
Níže uvedeme, 5 oblastí které by měla společnost zvážit při výběru konzultanta pro systém jakýkoli systém managementu ISO, aby se zajistilo splnění konkrétních potřeb, očekávání a cílů společnosti:
 

1. Potřeby a očekávání vaší organizace 

První věc, kterou by měl podnik udělat, když hledá konzultanta, je jasně definovat jeho potřeby a očekávání. Je to důležité, abyste měli jasnou představu o úkolech, které bude konzultant hrát při zavádění norem ISO, a slaďovali je s výsledky, které společnost očekává od konzultanta. Třeba si položit  otázky jako:

 • Jaká úroveň podpory je potřebná?
 • Jaké zdroje jsou potřebné?
 • Jaký je časový rámec?
 • Jaký je očekávaný výsledek?

Toto jsou některé z otázek, které vám pomohou vytvořit „seznam požadavků“ a pomohou vám posloužit jako návod k vyhodnocení vhodnosti konzultanta pomoci společnosti dosáhnout jeho cílů a záměrů. Je důležité, aby se do výběrového procesu zapojil i vrcholový management. Podpora vedení a angažovanost je hlavním požadavkem norem ISO a v ideálním případě to začíná výběrem konzultanta.

2. Kompetentnost konzultanta

Při provádění je důležité určit, zda má konzultant přiměřenou kompetentnost, která se vyžaduje pro rozsah práce, kterou má vykonat. Kompetence konzultanta může být určena jeho vzděláním, znalostmi a dovednostmi založenými především na třech oblastech:
 • Znalost norem systému managementu ISO. Například pro společnosti, které chtějí získat certifikaci podle ISO 9001:2015, by konzultant měl být schopen plně porozumět, interpretovat a aplikovat požadavky mezinárodních norem ze skupiny norem ISO 9000, které jsou relevantní pro danou oblast podnikání.
 • Specifické dovednosti, které souvisejí s odvětvím, ve kterém podnik působí. Konzultant by měl mít všeobecné znalosti o příslušných regulačních a zákonných požadavcích, které jsou relevantní pro oblast podnikání společnosti, jakož i přiměřené znalosti o produktových, procesních a organizačních požadavcích, které jsou v interakci se systémem managementu. Kompetence jako strategické plánování, řízení rizik a rámce pro zlepšení podnikání jsou také důležité a měly by se brát v úvahu.
 • Výběr konzultanta s příslušným vzděláním, znalostmi a dovednostmi dodá vaší firmě větší jistotu a jistotu s vědomím, že váš projekt Systému řízení bude v bezpečných rukou.

3. Pracovní zkušenosti

Kontrola pracovních zkušeností konzultanta a ujištění se, že má vhodné zázemí pro potřeby vaší firmy, je nezbytné. Chcete-li zkontrolovat, zda má konzultant přiměřené zkušenosti, můžete zkontrolovat:
 • Pracovní zkušenosti s normami systémů managementu ISO, které potřebujete zavést
 • Zkušenosti s typem služeb, které vaše podnikání vyžaduje, t. j. vývoj systému řízení pro připravenost na certifikaci nebo interní audity;
 • Všeobecné praktické odborné pracovní zkušenosti v obchodu a managementu
 • Jejich zkušenosti s prací s klienty v podobných odvětvích jako vaše společnost.
 • Kromě toho si můžete prohlédnout nebo vyžádat recenze a reference konzultantů nebo jejich poradenské společnosti.

4. Etický rozměr

Etické dopady, které je potřeba mít na paměti před výběrem konzultanta:

Při výběru poradce se musíte ujistit, že nedochází ke střetu zájmů v souvislosti s poskytovanou službou. Ujistěte se například, že se nezapojuje do auditorské činnosti, kterou poskytuje subjekt pro posuzování shody, známý také jako certifikační orgán. Ty jsou zodpovědné za certifikační audity systémů managementu. Certifikační orgány by neměly poskytovat poradenské služby, protože by prováděly audit systému řízení, který pomohly vytvořit. To znamená, že by neposkytovaly nestrannost a objektivitu, kterou vyžadují mezinárodně uznávaná osvědčení.
Poskytování poradenských služeb jako certifikační orgán je navíc v rozporu s požadavky normy ISO/IEC 17021-1:2018 Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující audit a certifikaci systémů managementu.
Další etické dopady, které je třeba zvážit, zahrnují schopnost konzultanta deklarovat jakékoli střety zájmů, zachovávat důvěrnost informací, poskytovat realistické odhady nákladů a časového rámce a také nenabízet služby tam, kde konzultant nemá potřebné kompetence.

5. Smlouva s konzultantem

Když dokončíte svůj průzkum a rozhodnete se pro konzultanta je posledním kritériem podpis smlouvy, který bude třeba zvážit. Před podepsáním smlouvy se ujistěte, že jste si přečetli všechny podrobnosti, abyste se ujistili, že jsou pokryty všechny důležité a relevantní aspekty implementace, jako například:
 • Rozsah práce poskytované konzultanty včetně rozsahu vašeho systému managementu;
 • Zda jsou implementovány normy ISO aktuální;
 • Jak budou plánovány poradenské aktivity;
 • Závazky, úkoly a odpovědnost poradenské společnosti/konzultanta během procesu implementace;
 • Závazek interních zdrojů vašeho podniku;
 • Cíle, milníky, výstupy a časové rámce;
 • Jak se budou řešit případné změny smlouvy, pokud by k nim došlo;
 • Prohlášení o důvěrnosti;
 • Celkové poplatky za poradenské služby a fakturační a platební podmínky.

Doporučená školení:

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
4 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
25.06.2024 - 28.06.2024 + 7
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
26.06.2024, 28.06.2024 + 7
1 den (8:00 - 14:00)
Online 3 900,00 CZK
4 719,00 CZK s DPH
26.06.2024 + 7
1 den (8:00 - 14:00)
Online 3 900,00 CZK
4 719,00 CZK s DPH
27.06.2024 + 7
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
27.06.2024 - 28.06.2024 + 7
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
11.07.2024 + 1

Mohlo by Vás zajímat:

Podobné články

Den Země: Oslava naší planety a výzva k její ochraně

Den Země: Oslava naší planety a výzva k její ochraně

Den Země, který se každoročně slaví 22. dubna, je mezinárodní svátek věnovaný naší planetě. Je to den, kdy si připomínáme krásu a křehkost Země a naši zodpovědnost za její ochranu.

Zobrazit víc
Jaké změny přináší aktuální 6. verze MMOG/LE pro dodavatelský řetězec v automotive?

Jaké změny přináší aktuální 6. verze MMOG/LE pro dodavatelský řetězec v automotive?

KATEGORIE

MMOG/LE V6 je logistický hodnotící nástroj, který pomáhá automobilovým společnostem získat větší transparentnost ohledně schopností a efektivity jejich dodavatelského řetězce. Tento nástroj umožňuje dodavatelům provádět samo-hodnocení a kontinuální zlepšování. Aktuální verze 6 obsahuje vylepšení v oblastech digitální transformace, plánování kapacit, ESG odpovědnosti, krizového řízení, kybernetické bezpečnosti a hodnocení SCM u subdodavatelů a nových účastníků...

Zobrazit víc
ISO/IEC 42001:2023 - Řízení systému umělé inteligence

ISO/IEC 42001:2023 - Řízení systému umělé inteligence

KATEGORIE

Umělá inteligence (AI) způsobila revoluci v mnoha odvětvích, ale její rychlý růst přinesl i obavy týkající se etiky, soukromí a bezpečnosti. Právě k řešení těchto výzev navrhla Mezinárodní organizace pro normalizaci a Mezinárodní elektrotechnická komise normu ISO/IEC 42001.

Zobrazit víc
Co je to NIST a jak souvisí s ISO/IEC 27001

Co je to NIST a jak souvisí s ISO/IEC 27001

KATEGORIE

Oba standardy poskytují řadu bezpečnostních kontrol, které pomáhají organizacím chránit své informace. NIST a ISO/IEC 27001 jsou kompatibilní a navzájem se doplňují. NIST poskytuje technické detaily pro implementaci bezpečnostních kontrol, které jsou doporučeny v ISO/IEC 27001.

Zobrazit víc

Newsletter