Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Začínáme s ISO normami – vyvracíme 5 mýtů o certifikaci

KATEGORIE

ISO mýty

Pokud jste již někdy zvažovali získat certifikaci podle jednoho nebo více systémů managementu ISO, možná jste již slyšeli, že „je to příliš nákladné“, nebo jste po krátkém průzkumu došli k závěru, že je to nepotřebné vzhledem k velikosti vaší firmy a odvětví ve kterém podnikáte.

I takto úzce specializované téma jako je certifikace ISO norem a následné udržení si certifikace obchází množství mýtů, které mohou negativně působit na rozhodování společnosti o budoucnosti jejich směřování a možných výhodách, které vám samotná certifikace dokáže přinést.

 

Proto jsme se v tomto blogu rozhodli vyvrátit 5 najčastějších mýtů o certifikaci manažérských systémů. 

 

Mýtus č. 1: Certifikace ISO je jen pro velké společnosti

 • Normy systémů řízení ISO mohou být stejně prospěšné pro malé podniky i pro velké, protože normy jsou navrženy tak, aby byly obecné, flexibilní a byly přínosem pro všechny velikosti společností. Vezměte si jako příklad normu ISO 9001:2015 - systém managementu kvality. Tento základní standard, jako první vybírá mnoho společnosti. ISO 9001 je navrženo tak, aby podpořilo vaše podnikání při poskytování kvalitních služeb a spokojenosti vašich zákazníků. Jasný cíl pro každou společnost. Ve skutečnosti může být získání certifikace kritickou konkurenční výhodou a zároveň rozšířením vašeho tržního potenciálu. Umíte si nastavit procesy tak aby vyhovovaly i kvalitativním požadavkům větších a lepších projektů, jako jsou i veřejné soutěže. Proces implementace požadavků normy ISO je podobný bez ohledu na velikost vaší firmy, je přizpůsoben rozsahu a potřebám každé společnosti.

Mýtus č. 2: Systémy managementu jsou vhodné jen pro výrobní společnosti 

 • Tuto charakteristickou větu posloucháme od potenciálních klientů neustále a dovolíme si tvrdit, že je to největší zmiňovaný mýtus! Podniky z jakéhokoli odvětví jsou schopny získat certifikaci na všechny systémy managementu jako jsou normy ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 a ISO 27001. Jak je uvedeno v bodě výše, normy systémů managementu podle ISO jsou navrženy tak, aby byly všeobecné a flexibilní, což znamená, že požadavky lze přizpůsobit jakémukoli odvětví. Jednotlivé systémy se opírají hlavně na řízení z pohledu vedení, které na základě principů a požadavků nastaví chod společnosti odpovídající světovým standardům. Co se týká našich klientů certifikujeme společnosti působící v odvětvích, od architektů po marketingové agentury, stavebnictví, úklid, rework, strojírenství, IT sektor, různé výroby, překladatelské společnosti, velkoobchody a další společnosti. Získání certifikace podle normy ISO systému řízení nemá hranice, pokud jde o velikost, typ nebo odvětví vašeho podnikání.

Mýtus č. 3: Certifikace ISO je příliš nákladná na implementaci a údržbu

 • Náklady na dosažení a udržování certifikace systémů managementu jsou pro podniky vždy jedním z největších problémů. Některé do počátečních nákladů zahrnují nákup norem ISO, výdaje za konzultanta systémů managementu ISO (je-li potřebná odborná pomoc) a výdaje na samotný certifikační audit zprocesovaný certifikačním orgánem.

 • Dosažení certifikace je však investicí do budoucnosti vašeho byznysu, proto je důležité při pohledu na počáteční náklady zvážit potenciální návratnost investic. Podívejme se na některé způsoby, jak vaše společnost umí dosáhnout ziskové návratnosti vašich investic:

  • Neustálé zlepšování a udržitelný růst podnikání 
  • Zjednodušené procesy umožňující zlepšení efektivnosti a účinnosti 
  • Zlepšíte pověst značky a spokojenost zákazníků
  • Zlepšíte zapojení zaměstnanců, déle je udržíte a zlepšíte firemní komunikaci
  • Můžete rozšířit produkty a služby na mezinárodní trh a zapojit se do komplexnějších zákázek. 
  • Snížíte počet pracovních úrazů a chorob, což má za následek méně prostojů
  • Správně nastavíte chod procesů snížíte potřebné náklady spojené s reklamacemi a i.

Mýtus č. 4 - Získání certifikace si vyžaduje obrovské množství dokumentace

 • Tento mýtus pochází především z minulosti a opírá se především o předchozí verze ISO 9001. To se však v průběhu let změnilo, a držení dokumentace se změnilo tak, aby společnosti mohly efektivně zdokumentovat systém způsobem, který dává smysl v organizování a funkčnosti společnosti. Společnostem to umožňuje snížit zátěž na pracovníky a udržuje pouze zdokumentované informace, které jsou pro společnost relevantní a potřebné, například ke zmírnění (snížení) rizika nebo školících aktivit společnosti. Používání technologií pro zálohování dat jako jsou servery a cloudy, může ještě více snížit potřebu tvorby a zakládání dokumentace a to prostřednictvím automatizace opakujících se a vedlejších úloh a eliminace potřeby aktualizace tištěných dokumentů.

Mýtus č. 5: Malé podniky mají malý vliv na životní prostředí, proto nepotřebují normu systému environmentálního managementu ISO 14001:2015

 • U ISO 14001:2015 obvykle slýcháme, že malé podniky nepotřebují tuto normu zavádět. Norma systému environmentálního managementu není založena pouze na objemu vyprodukovaných emisí CO2, ale místo toho se zaměřuje na minimalizaci jakéhokoli negativního vlivu na životní prostředí, čímž pomáhá podnikům neustále se zlepšovat v této oblasti a zajišťuje, aby byly dodržovány příslušné zákony a předpisy v oblasti životního prostředí. V současnosti roste tlak a očekávání ze strany spotřebitelů, partnerů a regulačních orgánů, aby společnosti integrovaly environmentální a osvědčené postupy nakládání s odpady do svých provozů bez ohledu na jejich velikost. Dosažením certifikace podle ISO 14001:2015 umí i malé podniky profitovat nejen z vyšší provozní efektivnosti, důvěry zúčastněných stran a zlepšené pověsti značky, ale budou také připraveny růst udržitelně a v souladu s budoucími environmentálními požadavky.

Mohlo by Vás zajímat:

Podobné články

Den Země: Oslava naší planety a výzva k její ochraně

Den Země: Oslava naší planety a výzva k její ochraně

Den Země, který se každoročně slaví 22. dubna, je mezinárodní svátek věnovaný naší planetě. Je to den, kdy si připomínáme krásu a křehkost Země a naši zodpovědnost za její ochranu.

Zobrazit víc
Jaké změny přináší aktuální 6. verze MMOG/LE pro dodavatelský řetězec v automotive?

Jaké změny přináší aktuální 6. verze MMOG/LE pro dodavatelský řetězec v automotive?

KATEGORIE

MMOG/LE V6 je logistický hodnotící nástroj, který pomáhá automobilovým společnostem získat větší transparentnost ohledně schopností a efektivity jejich dodavatelského řetězce. Tento nástroj umožňuje dodavatelům provádět samo-hodnocení a kontinuální zlepšování. Aktuální verze 6 obsahuje vylepšení v oblastech digitální transformace, plánování kapacit, ESG odpovědnosti, krizového řízení, kybernetické bezpečnosti a hodnocení SCM u subdodavatelů a nových účastníků...

Zobrazit víc
ISO/IEC 42001:2023 - Řízení systému umělé inteligence

ISO/IEC 42001:2023 - Řízení systému umělé inteligence

KATEGORIE

Umělá inteligence (AI) způsobila revoluci v mnoha odvětvích, ale její rychlý růst přinesl i obavy týkající se etiky, soukromí a bezpečnosti. Právě k řešení těchto výzev navrhla Mezinárodní organizace pro normalizaci a Mezinárodní elektrotechnická komise normu ISO/IEC 42001.

Zobrazit víc
Co je to NIST a jak souvisí s ISO/IEC 27001

Co je to NIST a jak souvisí s ISO/IEC 27001

KATEGORIE

Oba standardy poskytují řadu bezpečnostních kontrol, které pomáhají organizacím chránit své informace. NIST a ISO/IEC 27001 jsou kompatibilní a navzájem se doplňují. NIST poskytuje technické detaily pro implementaci bezpečnostních kontrol, které jsou doporučeny v ISO/IEC 27001.

Zobrazit víc

Newsletter