Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN
Nejbližší termín: 21.03.2024, 28.03.2024
Místo konání: Online
Délka: 2 dny (08:00 - 14:00)
Cena: 4 900,00 CZK bez DPH / osoba

Cíl kurzu

Cílem školení je seznámit účastníky školení o požadavcích systému protikorupčního managementu dle normy EN ISO 37001: 2016, poskytnout jim přehled a podrobné informace o ABMS - Anti Bribery Management System a také jejich připravit na provádění interních auditů v organizacích dle normy EN ISO 19011: 2018. Účastníkům bude přiblížena technika interních auditů se zaměřením na nejčastější problémy, se kterými se interní auditoři setkávají v praxi.

Obsahová náplň kurzu

 • Úvod do systémů managementu
 • Požadavky normy ISO 37001:2016
  • Vedení a závazek: Vedení organizace musí prokázat závazek bojovat proti úplatkářství a musí vytvořit a udržovat protiúplatkovou kulturu v celé organizaci.
  • Analýza rizik: Organizace musí identifikovat rizika spojená s úplatkářstvím v souvislosti se svými aktivitami as řetězcem svých dodavatelů a zákazníků.
  • Provádění protiúplatkových opatření: Organizace musí implementovat opatření pro řízení identifikovaných rizik a zajistit, že součástí jejího řízení jsou i rizika spojená s úplatkářstvím.
  • Finanční kontroly: Organizace musí zavést finanční kontroly, které pomohou zajistit, že její finanční prostředky nejsou používány na úplatky.
  • Interní audity: Organizace musí provádět interní audity k ověření, zda se její protiúplatková opatření účinně implementují a fungují.
  • Hodnocení dodavatelů: Organizace musí hodnotit své dodavatele na základě jejich protiúplatkových opatření a zajistit, že dodavatelé dodržují stejné normy jako organizace.
  • Závazky od třetích stran: Organizace musí požadovat od svých dodavatelů a partnerů v řetězci zavázání se k závazkům proti úplatkářství.
  • Vyšetřování: Organizace musí mít postupy pro vyšetřování podezření z úplatkářství a řešení takových případů.
  • Udržování a zlepšování: Organizace musí neustále monitorovat a zlepšovat svá protiúplatková opatření a zajistit, že její protiúplatkový systém je aktuální a účinný.
 • Požadavky normy ISO 19011:2018 a návod k auditování
  • Role interního auditora
  • Psychologické aspekty auditu a komunikace
  • Výklad postupu provedení interního auditu
  • Příprava auditu, zpráva z auditu
 • Řešení praktických příkladů
 • Provedení závěrečného testu

Určeno pro

Další informace

Úspěšným absolvováním závěrečného testu získá účastník osvědčení, které ho opravňuje k provádění interních auditů v organizacích.

Harmonogram školení – Otevřený veřejný online termín
Testování připojení na školení od 07:45
Program školení 08:00 - 12:00
Přestávka na oběd 12:00 - 12:30
Program školení 12:30 - 14:00
Zpracování případové studie / testu po 14:00

 

Vytvoření firemního kurzu na míru

Každý kurz Vám umíme upravit dle Vašich požadavků. Pro více informací nás kontaktujte
Vyžádat
nabídku

Termíny

Typ Datum školení Trvání školení Místo konání Lektoři Cena
Online školení
21.03.2024, 28.03.2024
2 dny 08:00 - 14:00
Online
4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
Online školení
23.05.2024, 31.05.2024
2 dny 08:00 - 14:00
Online
4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
Online školení
25.07.2024, 02.08.2024
2 dny 08:00 - 14:00
Online
4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
Online školení
19.09.2024, 27.09.2024
2 dny 08:00 - 14:00
Online
4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
Online školení
21.11.2024, 29.11.2024
2 dny 08:00 - 14:00
Online
4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
+420 728 656 281 Otázka ke školení

Organizační pokyny pro online školení

V případě, že absolvujte školení formou online semináře, bude Vám pár dní před školením odeslán informační email s postupem přihlášení. Organizační pokyny pro online školení naleznete ZDE.

Podobná školení

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
28.02.2024 - 29.02.2024 + 12
4 dny (8:00 - 14:00)
Online 12 500,00 CZK
15 125,00 CZK s DPH
12.03.2024 - 15.03.2024 + 4
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
19.03.2024, 28.03.2024 + 4
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
27.02.2024, 29.02.2024 + 12
3 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
21.03.2024 - 22.03.2024, 28.03.2024 + 7
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
25.04.2024 + 4
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 6 900,00 CZK
8 349,00 CZK s DPH
21.03.2024 - 22.03.2024 + 7
6 dní (8:00 - 14:00)
Online 19 500,00 CZK
23 595,00 CZK s DPH
17.04.2024 - 19.04.2024, 22.04.2024 - 24.04.2024 + 3
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
18.03.2024 - 19.03.2024 + 3
1 den (8:00 - 14:00)
Online 3 900,00 CZK
4 719,00 CZK s DPH
28.02.2024 + 12
1 den (8:00 - 14:00)
Online 3 900,00 CZK
4 719,00 CZK s DPH
27.02.2024 + 12
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 9 000,00 CZK
10 890,00 CZK s DPH
21.05.2024, 31.05.2024 + 3
1 den
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
01.03.2024 + 3
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
02.05.2024 - 03.05.2024 + 2
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
22.03.2024, 28.03.2024 + 4
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
26.02.2024, 29.02.2024 + 12
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
11.03.2024 + 4
4 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
26.02.2024 - 29.02.2024 + 11
1 den (8:00 - 14:00)
Online 3 900,00 CZK
4 719,00 CZK s DPH
26.02.2024 + 12
1 den (8:00 - 14:00)
Online 3 900,00 CZK
4 719,00 CZK s DPH
29.02.2024 + 12
2 dny
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
20.03.2024, 28.03.2024 + 4
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
20.03.2024 - 21.03.2024 + 3
1 den
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
4 dny (8:00 - 14:00)
Online 12 500,00 CZK
15 125,00 CZK s DPH
02.04.2024 - 05.04.2024 + 1
1 den (8:00 - 14:00)
Online 6 900,00 CZK
8 349,00 CZK s DPH
22.03.2024 + 4
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
16.05.2024 - 17.05.2024 + 2
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 6 900,00 CZK
8 349,00 CZK s DPH
18.03.2024 - 19.03.2024 + 4
3 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
18.03.2024 - 19.03.2024, 28.03.2024 + 4
4 dny
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
1 den (8:00 - 14:00)
Online 6 900,00 CZK
8 349,00 CZK s DPH
20.03.2024 + 4
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
11.04.2024 + 2
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
18.03.2024, 28.03.2024 + 4
1 den (8:00 - 14:00)
Online 6 900,00 CZK
8 349,00 CZK s DPH
21.05.2024 + 3

Co je integrovaný systém managementu?

Tento článek je věnovaný společnostem, které by chtěli zavádět standardy ISO a nejsou pevně rozhodnuté jakým směrem se chtějí vydat. Předpokládejme, že chcete svoji organizaci certifikovat podle více standardů ISO. Nebo je vaše organizace už certifikovaná podle jedné normy ISO a chcete dosáhnout certifikace více systémů managementu. V obou případech půjde o integrovaný systém managementu.

Zobrazit víc