Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Ing. Ľubica Kuchařová

98,91 %
127 hodnocení

Během dlouhodobého působení v mezinárodní automotive společnosti si prošla vícerými pozicemi. Začínala na HR oddělení, kde součástí jejich pracovních aktivit byla i participace na přípravě tréninkových plánů a školení na oddělení vzdělávání jako i doprovázení zahraničních návštěv, včetně tlumumočení. V rámci svého působení na oddělení HR vykonávala vstupní školení pro interní í externí pracovníky společnosti. Později probila na klíčových pozicích v oblasti kvality, životního prostředí a BOZP.  Zastávala i funkci specialisty na prevenci ZPH a bezpečnostního technika. Později jako expert pro chemickou legislativu EU vykonávala funkci REACH Manažera. Získané zkušenosti momentálně uplatňuje jako lektor CeMS. Věnuje se osobnostnímu rozvoji teamleaderov a zkvalitňování tréninkových procesů. Kromě toho vykonává poradenství a školení z oblasti odborné problematiky životního prostředí a BOZP, kde působí i jako externí auditor s mezinárodní působností pro normy ISO 14001 a ISO 45001.

Vzdělání:

Úspěšně absolvovala obor Aplikovaná ekologie na Technické univerzitě ve Zvoleně a doplňující pedagogické studium zaměřené na učitelství odborných předmětů v Banské Bystrici. Je držitelkou mezinárodního certifikátu externího auditora IRCA pro systém environmentálního manažerství podle ISO 14001 a externího auditora pro systém manažerství BOZP podle požadavků normy ISO 45001. Zároveň je držitelkou osvědčení Interní auditor pro IMS podle požadavků ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Získala taktéž certifikát REACH manažer, osvědčení o způsobilosti Bezpečnostního technika, osvědčení o odborné způsobilosti Specialistu na prevenci závažných průmyslových havárií.

Praxe a získané zkušenosti:

Ve společnosti Continental Matador Truck Tires, s.r.o. působila na oddělení ESH jako ekolog a Interní auditor SEM, specialistka na prevenci závažných průmyslových havárií a jako bezpečnostní technik. Následně pracovala jako ekolog, REACH manažer a Interní auditor SEM na oddělení OŽP v Continental Matador Rubber, s.r.o.. Zabezpečovala legislativní požadavky v oblasti ochrany životného prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a chemické legislativy REACH. Vykonávala jazykové překlady klíčových koncernových dokumentů v oblasti životného prostředí. Podílela se na přípravě a vypracovaní koncernových prezentací v oblasti OŽP a BOZP, na tvorbě, údržbě a aktualizaci elektronických dát na divizním serveru. Taktéž psala články pro firemní noviny.

Lektorské zkušenosti:

Jako lektorka působila v oblasti SEM, SM BOZP podle požadavků norem ISO 14001, ISO 45001, legislativy OŽP, BOZP, prevence ZPH, REACH. Vykonávala školení interních zaměstnanců jako i zaměstnanců externích společností ve slovenském i anglickém jazyce. Aktuálně působí jako lektorka a konzultantka pro společnost CeMS-CO s.r.o. a zabezpečuje tréninky hlavně v oblasti životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 

Reference

ContiTech Vibration Control Slovakia, s.r.o.; Continental Matador Rubber, s.r.o.; Continental Matador Truck Tires, s.r.o.; Matador Automation, s.r.o.; Pankl Automotive Slovakia, s.r.o., GAJOS, s.r.o.; TMG, a.s.; Adler Pelzer Automotive Slovakia, s.r.o.;  J.P. PLAST Slovakia spol s.r.o.; c2i  s.r.o.; BARGY SK s.r.o.; ILJIN SLOVAKIA, s.r.o.; IPC – SLOVAKIA, s.r.o.; KOVAL SYSTEMS, a.s.; GIMAX Tyres a.s.; SPECIALITY MINERALS SLOVAKIA, spol s.r.o.; MIP s.r.o., Slovalco, a.s.; Energotel, a.s.; GIM – SERVIS a.s.; YURA Corporation Slovakia, s.r.o.

Školení organizována lektorem Ing. Ľubica Kuchařová

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
1 den (8:00 - 14:00)
Online 3 900,00 CZK
4 719,00 CZK s DPH
28.06.2024 + 3
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
29.04.2024 - 30.04.2024 + 2
1 den (8:00 - 14:00)
Online 7 500,00 CZK
9 075,00 CZK s DPH
13.12.2024
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
19.07.2024 + 1
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
15.05.2024
1 den (8:00 - 14:00)
Online 3 900,00 CZK
4 719,00 CZK s DPH
23.05.2024 + 2
2 dny (08:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
23.05.2024, 31.05.2024 + 3
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
25.06.2024, 28.06.2024 + 3
4 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
25.06.2024 - 28.06.2024 + 4
1 den (8:00 - 14:00)
Online 3 900,00 CZK
4 719,00 CZK s DPH
31.07.2024 + 1
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
26.06.2024, 28.06.2024 + 4