Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN
Nejbližší termín: Podle Vás
Místo konání: Firemní školení
Délka: 1 den
Cena: Na vyžádání

Cíl kurzu

Účelem kurzu je naučit účastníky vést a řídit diskusi k vybranému projektu FMEA. Moderátor má za úkol usměrňovat tým a vést účastníky týmu směrem k správným řešením. Zároveň dbá na dodržování metodiky a stanoveného časového harmonogramu. Požadavkem na moderátora je, aby měl základní znalosti o metodice FMEA a podílel se v minulosti jako člen týmu na provádění FMEA v rámci společnosti.

Obsahová náplň kurzu

 • Základní východiska moderování mezioborového teamu FMEA, rozdíly v moderování Design FMEA a Process FMEA
 • Plánování a efektivní příprava moderátora na setkání FMEA teamu
 • Sestavení FMEA teamu a časového harmonogramu postupu tvorby FMEA t.j. objasnění 5T ve smyslu nové harmonizované příručky AIAG & VDA FMEA
 • Vedení diskuse a sledování dodržování metodiky 7 kroků ve smyslu nové harmonizované AIAG & VDA FMEA příručky:
 • 1. krok: Plánování a příprava - identifikace plánu projektu a oblasti analýzy, 5T
 • 2. krok: Strukturní analýza - vizualizace objektu analýzy (Strukturní a blokové schémata, diagramy procesu), identifikace podsystémů a procesních kroků
 • 3. krok - Funkční analýza - vizualizace funkčnosti (P-diagram, Vývojový diagram procesu), kaskáda rizik od výrobce až po uživatele
 • 4. krok - Analýza selhání - stanovení řetězce selhání, definování následku selhání, režimu selhání a příčiny selhání pomocí Fishbone / Diagramu příčin a následků
 • 5. krok - Analýza rizik - vyhodnocení kritérií S, O, D a rizika podle matice priorit (AP matrix)
 • 6. krok - Optimalizace - určení aktivit nezbytných pro zmírnění rizika, implementace nápravných opatření a jejich vyhodnocení
 • 7. krok - Zdokumentování výsledků - komunikace výsledků managementu, zákazníkovi a závěr analýzy, zdokumentování nápravných opatření včetně jejich účinnosti
 • Komunikační techniky a způsoby jak usměrnit FMEA team během analýzy selhání, vyhodnocení kritérií a definování AP matrix úrovně (high, medium, low)
 • Jak efektivně vést brainstorming teamu při tvorbě Fishbone diagramu / 5x Why a definování kategorizace rušivých vlivů (4M: Man, Machine, Material, Environment)
 • Dohled nad dokumentací výsledků z FMEA, zhodnocením účinnosti plnění nápravných opatření pro management
 • Časté chyby a nedostatky v rámci realizace FMEA analýz
 • Praktické cvičení a trénink FMEA moderování s videozáznamem
 • Zpětná vazba ke moderování FMEA s video rozborem

Další informace

Harmonogram školení – Otevřený veřejný online termín
Testování připojení na školení od 07:45
Program školení 08:00 - 12:00
Přestávka na oběd 12:00 - 12:30
Program školení 12:30 - 14:00
Zpracování případové studie / testu po 14:00

 

+420 728 656 281 Otázka ke školení

Organizační pokyny pro online školení

V případě, že absolvujte školení formou online semináře, bude Vám pár dní před školením odeslán informační email s postupem přihlášení. Organizační pokyny pro online školení naleznete ZDE.

Podobná školení

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
07.07.2023 + 4
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
14.07.2023 + 4
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
22.06.2023 - 23.06.2023 + 4
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
12.07.2023 - 13.07.2023 + 4
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
13.09.2023 + 1
1 den
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
12.06.2023 - 13.06.2023 + 5
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
06.06.2023 - 07.06.2023 + 5
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
03.07.2023 + 4
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
19.09.2023
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
19.09.2023 - 20.09.2023 + 1
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
28.07.2023 + 1
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
17.07.2023 - 18.07.2023 + 3
1 den
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
1 den
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
04.07.2023 + 3
1 den
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
10 dní (8:00 - 14:00)
Online 35 000,00 CZK
42 350,00 CZK s DPH
03.07.2023 - 04.07.2023, 07.07.2023, 10.07.2023 - 14.07.2023, 17.07.2023 - 18.07.2023 + 2
1 den
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
20.06.2023 - 21.06.2023 + 4
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
14.06.2023 - 15.06.2023 + 3
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
16.06.2023 + 3
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
20.07.2023 + 1