Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Change Management, Conflict Management, Absence Management (Management III)

Nejbližší termín: Podle Vás
Místo konání: Firemní školení
Délka: 1 den
Cena: Na vyžádání

Cíl kurzu

Účastníci budou umět charakterizovat zákonitosti a rizika procesu změny, identifikovat příležitosti a naplánovat efektivní změnu, odkomunikovat ji, zvládat odpor vůči ní a zapojit různé typy přijímatelů do změny vhodnými strategiemi. Získají vědomosti o zákonitostech a příčinách konfliktů na pracovišti, seznámí se se strategiemi a technikami prevence na zvládání konfliktů. Získají také vědomosti o druzích absencí a příčinách jejich vzniku, dostanou návod, jak komunikovat v případě absence zaměstnanců, naučí se předcházet rizikům selhání lidských zdrojů.

Obsahová náplň kurzu

 • Cíle organizačních změn – změny v technologiích, administrativě a v lidech
 • Průběh změny a orientace činností manažera – rozpoznání potřeby změny, plánování a získávání jednotlivců i skupiny pro změnu, realizace a organizování změny a její konsolidace, vyhodnocení
 • Prožívání změny, angažovanost jednotlivých typů – iniciátor, realizátor, následovník, konzervativec a rebel a jejich podpora při zvládání změn
 • Nejčastější chyby při zavádění změn a strategie zvládání odporu
 • Efektivní komunikace vize v procesu změny
 • Co je to konflikt a jaké jsou jeho příčiny na pracovišti
 • Zdroje a typy konfliktů
 • Způsoby zacházení s konfliktem – integrace, dominování, kompromis, vyhovění a vyhnutí, v které situaci je využít, jaké jsou jejich přednosti a rezervy, autodiagnostika
 • Rozlišování druhů absencí, příčiny absence a možnosti odhalení pravé příčiny, individuální posouzení absence
 • Možnosti v oblasti snižování počtu absencí a předcházení absencím
 • Management a řízení absencí, plánování absencí, příprava na zvýšený počet absencí a rizika z toho vyplývající

Další informace

Harmonogram školení – Otevřený veřejný online termín
Testování připojení na školení od 07:45
Program školení 08:00 - 12:00
Přestávka na oběd 12:00 - 12:30
Program školení 12:30 - 14:00
Zpracování případové studie / testu po 14:00

 

+420 728 656 281 Otázka ke školení

Organizační pokyny pro online školení

V případě, že absolvujte školení formou online semináře, bude Vám pár dní před školením odeslán informační email s postupem přihlášení. Organizační pokyny pro online školení naleznete ZDE.

Podobná školení

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
2 dny
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
26.06.2023 + 4
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
28.07.2023 + 1
2 dny
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
2 dny
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
11.07.2023 - 12.07.2023 + 3
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
13.06.2023 - 14.06.2023 + 3
1 den
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
1 den
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás