Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
Online školení - Všechna školení je možné absolvovat online! Využijte 30% slevu na vybraná online školení! Všechny informace naleznete v aktualitách.

Manažerské dovednosti pro teamleadery

Nejbližší termín: Podle Vás
Místo konání: Firemní školení
Délka: 2 dni
Cena: Na vyžádání

Cíl kurzu

Zvýšit vzdělanostní úroveň teamleaderů, podpořit jejich osobnostní, komunikační a manažerské kompetence. Zlepšit schopnost motivovat jednotlivce i tým a efektivně implementovat změny. Posílit prezentační dovednosti ve styku s nadřízenými, podřízenými, kolegy a externími klienty tak, aby v praxi dokázali přesvědčivě a kultivovaně vystupovat a reprezentovat firmu a její kulturu. Preventivně působit proti stresu a selhávání v zátěžových situacích v praxi teamleadera.

Obsahová náplň kurzu

Obsah kurzu:

  • Individuální potřeby a přednosti jednotlivců a motivace k pracovní výkonnosti a participaci při týmové práci
  • Zákonitosti vedení lidí, vlastní styl vedení lidí a vhodné vybírání efektivního stylu pro jednotlivce a tým
  • Využívání zákonitosti budování úspěšného a efektivního pracovního týmu, který je zárukou prosperity firmy v oblasti lidských zdrojů
  • Modifikace svého chování při řešení konfliktních situací s použitím asertivních technik
  • Krátkodobé i dlouhodobé naplánování prioritních úkolů, efektivní organizování práce, stanovení cílů, delegování, vedení krátké porady
  • Efektivnější zvládání stresu, zvyšování jistoty a sebedůvěry

Dodatečně nabízíme testování a hodnocení team leaderů (za příplatek):

  1. Hodnocení osobnosti -  Účelem testování je komplexně zhodnotit pracovníka po osobnostní stránce z pohledu jeho vlastností a schopností provádět efektivní určenou práci. Cílem hodnocení je určit, zda je pracovník vhodný k výkonu práce na aktuální pracovní pozici, posoudit jeho kontext vůči celé organizaci, určit jeho silné a slabé stránky a navrhnout doporučení pro další osobnostní rozvoj.
  2. Hodnocení odborné způsobilosti - Účelem testování je komplexně zhodnotit pracovníka po odborné stránce z pohledu jeho znalostí a dovedností provádět efektivní určenou práci. Cílem hodnocení je určit, zda je pracovník vhodný k výkonu práce na aktuální pracovní pozici, posoudit jeho kontext vůči celé organizaci, určit jeho silné a slabé stránky a navrhnout doporučení pro další rozvoj po odborné stránce.
     

Termíny

Typ Datum školení Trvání školení Místo konání Lektoři Cena
Firemní školení
Podle Vás
2 dni
Firemní školení
Na vyžádání
Vyžádat
nabídku
+420 728 656 281 Otázka ke školení

Organizační pokyny pro online školení

V případě, že absolvujte školení formou online semináře, bude Vám pár dní před školením odeslán informační email s postupem přihlášení. Organizační pokyny pro online školení naleznete ZDE.

Podobné školení

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
1 den
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
1 den
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
2 dni
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
2 dni
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
2 dni (8:00 - 12:00)
Sleva -30 % Online 13 500 CZK 9 450 CZK
11 435 CZK s DPH
17.08.2021 - 18.08.2021 + 1
2 dni (8:00 - 12:00)
Sleva -30 % Online 13 500 CZK 9 450 CZK
11 435 CZK s DPH
21.09.2021 - 22.09.2021 + 1
1 den
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
1 den
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
1 den
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás