Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN
Nejbližší termín: Podle Vás
Místo konání: Firemní školení
Délka: 2 dny
Cena: Na vyžádání

Cíl kurzu

Školení je zaměřeno na harmonogram zavádění jednotlivých nástrojů Lean Six Sigma. Problémy v procesu se dají chápat jako ztráty, které vznikají nedodržením správných, optimálních postupů. Tyto ztráty jsou plýtváním dostupnými zdroji času, materiálu a lidským potenciálem. Jejich dopad by se měl vždy kvantifikovat, nejlépe přes společný jmenovatel, kterým jsou finance. Ne všechny ztráty je nutné eliminovat a ne všechny ztráty se odstraňují stejnými nástroji. Cílem je pochopit filozofii nástrojů Lean Six Sigma a jejich správnou aplikaci v praxi. Během školení si účastníci vyzkouší část metod a nástrojů reálné aplikovat na vybraných procesech v praxi.

Obsahová náplň kurzu

  • Úvod do Six Sigma (proč implementovat Six Sigma, historie, rozdíl mezi Kaizen / LeanMnf. Projektem, Just do it projektem a Six Sigma), hierarchie
  • Six Sigma základní metodologie (5 fází DMAIC, strategie, terminologie)
  • Výběr Six Sigma projektu - kvalitativní ukazatele procesu, Hidden factory
  • Definování - vybrat vstupní charakteristiku, definice chyby, cíl projektu, CTS charakteristiky, identifikovat vstupní / výstupní proměnné
  • Měření - definovat operační standard, ověřit systém měření (MSA), GD&T, určit způsobilost procesu (využití Z transformace), definování cíle projektu
  • Analýza - zmapování procesu (SIPOC), identifikovat zdroje variability, zjistit potenciální příčin (C&E Matrix, Pareto, Histogram, Box Plot, Multi-vari analýza), interval spolehlivosti, korelace a jednoduchá regrese, testování hypotéz
  • Zlepšení - zjistit vztah mezi proměnnými (plánování experimentů DOE), určit operační tolerance, ověřit systém měření, určit způsobilost procesu
  • Řízení - implementovat řízení procesu (POKA- YOKE, SPC, procedury)
  • Prezentace příkladů úspěšných Six Sigma projektů
  • Praktické cvičení - práce ve skupinách během vysvětlení každé fáze DMAIC

Určeno pro

Další informace

Harmonogram školení – Otevřený veřejný online termín
Testování připojení na školení od 07:45
Program školení 08:00 - 12:00
Přestávka na oběd 12:00 - 12:30
Program školení 12:30 - 14:00
Zpracování případové studie / testu po 14:00

 

Vytvoření firemního kurzu na míru

Každý kurz Vám umíme upravit dle Vašich požadavků. Pro více informací nás kontaktujte
Vyžádat
nabídku

Termíny

Typ Datum školení Trvání školení Místo konání Lektoři Cena
+420 728 656 281 Otázka ke školení

Organizační pokyny pro online školení

V případě, že absolvujte školení formou online semináře, bude Vám pár dní před školením odeslán informační email s postupem přihlášení. Organizační pokyny pro online školení naleznete ZDE.

Podobná školení

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
23.02.2024 + 8
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
04.04.2024 - 05.04.2024 + 8
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
15.04.2024 - 16.04.2024 + 8
2 dny
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
09.05.2024 + 2
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
11.04.2024 + 8
2 dny
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
2 dny
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
2 dny
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
1 den
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
10 dní (8:00 - 14:00)
Online 35 000,00 CZK
42 350,00 CZK s DPH
08.04.2024 - 12.04.2024, 15.04.2024 - 19.04.2024 + 4
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
22.04.2024 + 2
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
17.04.2024 + 3