Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

Hrozí vám ztráta ISO certifikace?

KATEGORIE

Ztráta ISO certifikace

Pandemie COVID-19 přinesla neočekávané vážné důsledky pro ekonomický růst mnoha organizací. Organizace stojí před těžkým rozhodnutím, jak nejlépe využít své zdroje, aby přežili v této nejisté době.

Mnohé organizace se takto mohou náhle ocitnout bez manažera systému řízení kvality, životního prostředí či BOZP nebo musí zredukovat tato oddělení.

První výzvou, které tyto organizace čelí je, že kritické činnosti těchto systémů managementu se přestanou provádět. Systémy managementu jako například ISO 9001, ISO 14001 nebo ISO 45001 vyžadují provádění určitých činností, jako je například přezkoumání managementem, management neshod, interní audity nebo řešení problémů. Neprovádění těchto kritických činností může mít negativní dopad na produkty a služby, které organizace poskytují zákazníkům a mohou způsobit ztrátu certifikace systémů managementu, do kterých organizace již investovala mnoho prostředků.

Druhou výzvou je, že pro organizace je těžké rozdělit odpovědnosti za systém managementu. Manažer systému řízení, jehož oddělení bylo zredukováno, může být bez další podpory přetížený. Zaměstnancům, kterým jsou přiděleny dodatečné odpovědnosti v rámci systému managementu, mohou chybět nezbytné znalosti a zkušenosti.

Jedním z řešení je zvýšit povědomí o systémech managementu pro tyto zaměstnance. Dostatečně je obeznámit s řídicími systémy, aby poznali relevantní politiky, cíle organizace, směrnice k řízení procesů a dokumentaci, kterou je třeba používat a udržovat.

Někdy je však třeba i formálnější školení ať už:

Dalším řešením je možnost využít externí, už kvalifikované a zkušené odborníky, kteří v krátkém čase mohou organizaci poradit či pomoci provést kritické činnosti systémů managementu potřebné k udržení souladu s požadavky relevantních norem ať už:

Zvýšení kompetentnosti zaměstnanců organizace, či externí pomoc při výkonu kritických činnosti systémů managementu pomůže podstatně snížit riziko ztráty certifikace systémů managementu a umožní trvalé zajišťování návratnosti investic již vynaložených do systémů řízení.

 

Helena Thompsonová - lektor CeMS-CO

Doporučená školení:

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
2 dni (08:00 - 12:00)
Sleva -30 % Online 7 000 CZK 4 900 CZK
5 929 CZK s DPH
24.05.2022, 03.06.2022 + 3
2 dni (8:00 - 12:00)
Sleva -30 % Online 13 500 CZK 9 450 CZK
11 435 CZK s DPH
25.05.2022, 03.06.2022 + 3
3 dni (8:00 - 12:00)
Sleva -30 % Online 13 500 CZK 9 450 CZK
11 435 CZK s DPH
26.05.2022 - 27.05.2022, 03.06.2022 + 3
2 dni (8:00 - 12:00)
Sleva -30 % Online 13 500 CZK 9 450 CZK
11 435 CZK s DPH
30.05.2022, 03.06.2022 + 3
2 dni (8:00 - 12:00)
Sleva -30 % Online 13 500 CZK 9 450 CZK
11 435 CZK s DPH
30.05.2022, 03.06.2022 + 3
2 dni (8:00 - 12:00)
Sleva -30 % Online 7 000 CZK 4 900 CZK
5 929 CZK s DPH
31.05.2022, 03.06.2022 + 3
4 dni (8:00 - 12:00)
Sleva -30 % Online 13 500 CZK 9 450 CZK
11 435 CZK s DPH
31.05.2022 - 03.06.2022 + 3
2 dni (8:00 - 12:00)
Sleva -30 % Online 7 000 CZK 4 900 CZK
5 929 CZK s DPH
01.06.2022, 03.06.2022 + 3
2 dni (8:00 - 12:00)
Sleva -30 % Online 7 000 CZK 4 900 CZK
5 929 CZK s DPH
02.06.2022 - 03.06.2022 + 3
4 dni (8:00 - 14:00)
Sleva -30 % Online 18 500 CZK 12 950 CZK
15 670 CZK s DPH
28.06.2022 - 01.07.2022 + 2

Podobné články

Jaký je rozdíl mezi ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002

Jaký je rozdíl mezi ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002

KATEGORIE

Rok 2022 bude pro rodinu norem řady ISO/IEC 27000 klíčový. V únoru vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27002:2022 a ISO 27001 ji bude následovat. Jaký je ale rozdíl mezi těmito dvěma normami? Nač jsou zaměřeny a proč by je měly organizace znát?

Zobrazit víc
Jak změny normy ISO/IEC 27002:2022 ovlivní organizace, které mají zavedené ISO/IEC 27001:2013?

Jak změny normy ISO/IEC 27002:2022 ovlivní organizace, které mají zavedené ISO/IEC 27001:2013?

KATEGORIE

V článku se dočtete jak se dotkla revize ISO/IEC 27002:2022 normy ISO/IEC 27001. Jaké nastaly hlavní změny a co čeká organizace, které mají zavedenou normu ISO/IEC 27001 nebo plánují zavedení této normy.

Zobrazit víc
Co můžeme očekávat od nové revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

Co můžeme očekávat od nové revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

KATEGORIE

V současnosti probíhá proces revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 (aktuální verze byla publikována v roce 2013). Organizace, které se zaměřují na systematický přístup k řízení informační bezpečnosti, už jistě zaregistrovali tuto novinku. ISO / IEC 27002 je opět navržena tak, aby poskytovala rámec pro řízení bezpečnosti informací (podobně jako například: NIST CSF).

Zobrazit víc
Co je to OEE a proč je důležité?

Co je to OEE a proč je důležité?

KATEGORIE

S rostoucí konkurencí na trhu musí výrobci zvyšovat produktivitu výroby kvalitních výrobků. V dnešní ekonomice se od vás očekává, že budete neustále zlepšovat návratnost celkového kapitálu. Protože je obtížné získat kapitál na výstavbu nových, účinnějších závodů a nákup nových zařízení, často musíte splnit rostoucí výrobní požadavky se současným vybavením a zařízením a současně vedle toho ještě snižovat výdaje.

Zobrazit víc

Newsletter