Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Coaching

coaching

Proč je coaching důležitý?

Coaching je mimořádně důležitý při řízení projektů, protože projektový manažer musí při realizaci projektu obsazovat několik rolí. V první řadě musí projektový manažer obsadit roli integrátora: často je jedinou osobou, která je schopná dívat se na projekt jako i způsob, jakým zapadá do celkového plánu organizace. Projektový manažer musí také umět vysvětlit cíl projektu a komunikovat ho s členy i nečleny projektového týmu.

Výhody coachingu

Během prvního setkání coach zkoumá schopnosti projektového manažera, identifikuje současný stav a zjišťuje požadovaný stav (cíle procesu coachingu).

Matice coachingu:

matice coachingu

 

Efektivní proces coachingu v 10 krocích

Cílem je vytvořit rovnováhu mezi technickými a vztahovými schopnostmi v rámci procesu, který obohatí jednotlivé zdroje koučovaného a zároveň překoná možný odpor.

  1. První setkání s vrcholovým managementem společnosti za účelem identifikace potřeb coachovaného v souladu s cíli společnosti.
  2. 360 ° hodnocení coachovaného s cílem definovat současný stav (silné a slabé stránky).
  3. Během prvního coachingu se coach a coachovaný společně zamýšlejí nad výsledky hodnocení a definují cíle procesu coachovania.
  4. Coach a coachovaný sepíší plán coachingu a identifikují KPI.
  5. Management schvaluje plán coachingu.
  6. Coach a coachovaný začínají koučovací setkání podle koučovacího plánu.
  7. Coach poskytuje coachovanému individuální tréninkové lekce (Coaching), během kterých pozoruje jeho zlepšení a změny.
  8. Coach poskytuje zpětnou vazbu coachovanému o těchto změnách a zlepšeních.
  9. Coach vypracuje zprávu o coachingu, která shrnuje celý proces coachingu s popisem zlepšení. V případě pokud přetrvávají nějaké kritické oblasti, uvede i ty.
  10. Management se rozhodne, zda ukončí proces koučování nebo bude pokračovat v některých následných setkáních.