Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
Nejbližší termín: Podle Vás
Místo konání: Firemní školení
Délka: 2 dni
Cena: Na vyžádání

Cíl kurzu

Školení je zaměřeno na harmonogram zavádění jednotlivých nástrojů Lean Six Sigma. Problémy v procesu se dají chápat jako ztráty, které vznikají nedodržením správných, optimálních postupů. Tyto ztráty jsou plýtváním dostupnými zdroji času, materiálu a lidským potenciálem. Jejich dopad by se měl vždy kvantifikovat, nejlépe přes společný jmenovatel, kterým jsou finance. Ne všechny ztráty je nutné eliminovat a ne všechny ztráty se odstraňují stejnými nástroji. Cílem je pochopit filozofii nástrojů Lean Six Sigma a jejich správnou aplikaci v praxi. Během školení si účastníci vyzkouší část metod a nástrojů reálné aplikovat na vybraných procesech v praxi.

Obsahová náplň kurzu

  • Úvod do Six Sigma (proč implementovat Six Sigma, historie, rozdíl mezi Kaizen / LeanMnf. Projektem, Just do it projektem a Six Sigma), hierarchie
  • Six Sigma základní metodologie (5 fází DMAIC, strategie, terminologie)
  • Výběr Six Sigma projektu - kvalitativní ukazatele procesu, Hidden factory
  • Definování - vybrat vstupní charakteristiku, definice chyby, cíl projektu, CTS charakteristiky, identifikovat vstupní / výstupní proměnné
  • Měření - definovat operační standard, ověřit systém měření (MSA), GD&T, určit způsobilost procesu (využití Z transformace), definování cíle projektu
  • Analýza - zmapování procesu (SIPOC), identifikovat zdroje variability, zjistit potenciální příčin (C&E Matrix, Pareto, Histogram, Box Plot, Multi-vari analýza), interval spolehlivosti, korelace a jednoduchá regrese, testování hypotéz
  • Zlepšení - zjistit vztah mezi proměnnými (plánování experimentů DOE), určit operační tolerance, ověřit systém měření, určit způsobilost procesu
  • Řízení - implementovat řízení procesu (POKA- YOKE, SPC, procedury)
  • Prezentace příkladů úspěšných Six Sigma projektů
  • Praktické cvičení - práce ve skupinách během vysvětlení každé fáze DMAIC

Termíny

Typ Datum školení Trvání školení Místo konání Lektoři Cena
Firemní školení
Podle Vás
2 dni
Firemní školení
Na vyžádání
Vyžádat
nabídku
+420 728 656 281 Otázka ke školení

Organizační pokyny pro online školení

V případě, že absolvujte školení formou online semináře, bude Vám pár dní před školením odeslán informační email s postupem přihlášení. Organizační pokyny pro online školení naleznete ZDE.

Podobná školení

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
1 den (8:00 - 12:00)
Sleva -30 % Online 7 000 CZK 4 900 CZK
5 929 CZK s DPH
15.07.2022 + 2
2 dni (8:00 - 12:00)
Sleva -30 % Online 13 500 CZK 9 450 CZK
11 435 CZK s DPH
23.06.2022 - 24.06.2022 + 2
2 dni (8:00 - 12:00)
Sleva -30 % Online 10 500 CZK 7 350 CZK
8 894 CZK s DPH
11.07.2022 - 12.07.2022 + 2
2 dni
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
1 den (8:00 - 12:00)
Sleva -30 % Online 7 000 CZK 4 900 CZK
5 929 CZK s DPH
07.07.2022 + 2
2 dni
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
den
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
2 dni
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
0 dni
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
10 dni (8:00 - 12:00)
Sleva -30 % Online 50 000 CZK 35 000 CZK
42 350 CZK s DPH
06.07.2022 - 08.07.2022, 11.07.2022 - 15.07.2022, 18.07.2022 - 19.07.2022 + 2
1 den
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
1 den (8:00 - 12:00)
Sleva -30 % Online 7 000 CZK 4 900 CZK
5 929 CZK s DPH
20.07.2022 + 1