Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Blog

ESG se nezadržitelně blíží. Využijte čas efektivně, udělejte první krok a začněte s přípravou a vzděláváním v oblasti ESG již nyní!

ESG se nezadržitelně blíží. Využijte čas efektivně, udělejte první krok a začněte s přípravou a vzděláváním v oblasti ESG již nyní!

KATEGORIE

V roce 2025 vůjde v platnost povinnost reportovat ESG ukazatele pro mnohé firmy, kterých se dosud tato povinnost netýkala. Při přípravě ESG výkaznictví je třeba zpracovat více než 80 různých údajů, což představuje téměř 1000 kvalitativních či kvantitativních hodnot. Začněte s přípravou již nyní!

Zobrazit víc
Cirkulární ekonomika a ESG: dva pilíře udržitelného rozvoje

Cirkulární ekonomika a ESG: dva pilíře udržitelného rozvoje

KATEGORIE

Cirkulární ekonomika a ESG jsou dva důležité koncepty, které pomáhají snižovat negativní environmentální dopady firem na životní prostředí.

Zobrazit víc
Metodika ESG – nástroj, který prověří zodpovědnost Vašeho podnikání

Metodika ESG – nástroj, který prověří zodpovědnost Vašeho podnikání

KATEGORIE

Pohled na podnikání se dnes mění. Rozhodující nejsou jen zisky či spokojenost klientů, ale i přístupy a postoje podnikatelů a chování společností. Odpovědné podnikání se zaměřuje i na aktivní ochranu životního prostředí, zajištění vhodných pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců a klientů a vhodné zásady podnikání.

Zobrazit víc
Jaké výhody přináší whistleblowing?

Jaké výhody přináší whistleblowing?

KATEGORIE

Whistleblowing přináší zaměstnancům možnost důvěrně a anonymně upozornit na protiprávní jednání. Pro firmy představuje zavedení právní ochrany whistleblowerů nejen legislativní povinnost, ale také příležitost pro zlepšení firemní kultury a zvýšení důvěry zaměstnanců.

Zobrazit víc
10 pravidel a postupů kybernetické bezpečnosti pro Vaši organizaci

10 pravidel a postupů kybernetické bezpečnosti pro Vaši organizaci

KATEGORIE

Kybernetická bezpečnost je rozsáhlý proces a jeho zavedení je potřebné už i v nejmenších společnostech. Jak vůbec začít a co patří mezi základní pravidla, která by měla plnit každá organizace?

Zobrazit víc
Jak zastavit korupci?

Jak zastavit korupci?

KATEGORIE

Pokud zaměstnanec během práce zjistí nějakou protizákonnou činnost, měl by takovou činnost v dobré víře nahlásit svému zaměstnavateli. Jak funguje systém ohlašování? Je zaměstnanec dostatečně chráněn? Existuje bezpečný systém ohlašování? Více v našem článku.

Zobrazit víc
Co přinese nový zákon o ochraně osobních údajů

Co přinese nový zákon o ochraně osobních údajů

KATEGORIE

Od 25.5 2018 vstoupí v platnost nový zákon o ochraně osobních údajů, který bude zohledňovat požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, jinak nazvaný i GDPR (General Data Protection Regulation). Přináší velké změny a podnikatele čekají nové povinnosti, za které v případě neplnění hrozí likvidační pokuty.

Zobrazit víc
Jsou normy řady EN 1090 závazné?

Jsou normy řady EN 1090 závazné?

KATEGORIE

Harmonizované normy EN 1090 jsou stanovené evropskými organizacemi pro normalizaci, ve kterých se stanovují metody a kritéria posuzování parametrů a podstatných vlastností stavebních výrobků.

Zobrazit víc
11 největších mýtů o odpadech

11 největších mýtů o odpadech

KATEGORIE

V dnešní době velkého množství informací, je těžké rozlišit, co je mýtus a co je skutečně pravda. Není to jinak ani u odpadů Je důležité umět rozeznat, co se separovat může, a co ne. Jak recyklovat zrcadla, kartóny od vajec, kelímky od jogurtů, anebo také ořechové listí? Sepsali jsme Vám 11 největších mýtů o odpadech.

Zobrazit víc