Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Jaké výhody přináší whistleblowing?

KATEGORIE

Dne 23. listopadu 2022 schválila vláda nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Lhůta pro implementaci této směrnice ale uplynula již v prosinci 2021, takže veřejná správa je již povinná se touto směrnicí řídit. Pro menší zaměstnavatele s počtem 50 až 250 zaměstnanců je v návrhu zákona stanovena účinnost k 15. prosinci 2023, pro ostatní společnosti se bude odvíjet od délky legislativního procesu, přičemž se dá očekávat přibližně od poloviny letošního roku.

 
Whistleblowing poskytuje důležitou službu jak organizaci, tak širší společnosti. Whistleblowing představuje důvěrný způsob podávání oznámení o protispolečenské činnosti.

Pojďme si představit jednotlivé výhody whistleblowingu:

  1. Boj proti podvodům – je důležité podporovat lidi, aby mluvili o korupci a nekalé činnosti. Má to odstrašující efekt, aby lidé nepáchali nelegální činnost, což přispívá ke snižování rizika podvodu.
  2. Vyhnout se poškození dobrého jména společnosti – pokud se problém nahlásí interně, umožňuje to společnosti řešit záležitosti interně a diskrétně. Anonymní systém nahlašování oznámení pomáhá tomu, kdo se necítí bezpečně, aby mohl podat oznámení. Pokud by neexistoval interní systém ohlašování a prověřování oznámení, mohly by se interní informace dostat na veřejnost, což by mohlo potenciálně ohrozit dobré jméno společnosti.
  3. Prevence vystupňování záležitosti – whistleblowing umožňuje organizaci řešit problémy včas. Pokud se informace dostanou k určenému týmu lidí/odpovědné osobě, společnost může na vzniklé problémy reagovat promptně a předcházet závažnějšímu poškození.
  4. Minimalizování ztrát – pokud společnost ví o nelegálních aktivitách, na základě oznámení zaměstnance, umožňuje jí to rychle reagovat na vzniklý problém a zabránit tomu, aby se situace v budoucnosti opakovala. Společnost se tak vyhne bolestivým ztrátám, které poškozují zaměstnance, klienty, ale i dodavatele.
  5. Zvyšování povědomí – bez odvahy whistleblowerů bychom si možná neuvědomovali, že se ve společnosti dějí nelegální a neetické záležitosti.
  6. Vytváření otevřené kultury – společnost, která ukazuje, že aktivně podporuje zaměstnance, aby nahlásili obavy a podporuje je v tom, získá větší důvěru. Otevřená a čestná kultura obvykle vytváří lepší pracovní vztahy, čímž přispívá k vyšší produktivitě. Také je pravděpodobnější, že loajální zaměstnanci ohlásí problém interně, než by informace zveřejnili externě.

 

Má Vaše společnost zaveden vnitřní systém prověřování oznámení? Je Váš systém funkční? Mohou zaměstnanci důvěrně podávat oznámení?

 

Doporučená školení:

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
1 den (8:00 - 14:00)
Online 3 900,00 CZK
4 719,00 CZK s DPH
18.01.2024 + 3
2 dny (08:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
18.01.2024, 26.01.2024 + 3

Doporučené e-learningy:

:(
Žiadne e-learningy

Mohlo by Vás zajímat:

Podobné články

Jak můžete získat ISO normu?

Jak můžete získat ISO normu?

KATEGORIE

ISO normy nejsou volně dostupné dokumenty. Je možné je získat pouze oficiální cestou a my vám poradíme jak a kde.

Zobrazit víc
CQI - Návody jak splnit požadavky zákazníků a zajistit vysokou kvalitu vašich výrobků

CQI - Návody jak splnit požadavky zákazníků a zajistit vysokou kvalitu vašich výrobků

KATEGORIE

Standardy CQI poskytují návody na hodnocení speciálních procesů využívaných v automobilovém průmyslu. Pokrývají širokou škálu speciálních procesů jako například svařování, nanášení povlaků nebo lisování plastů. Cílem hodnocení CQI je pomoci dodavatelům automobilového průmyslu zlepšit kvalitu jejich speciálních procesů. Hodnocení poskytuje dodavatelům zpětnou vazbu o jejich výkonu a identifikuje oblasti pro zlepšení.

Zobrazit víc
Assessment a jeho aktuální trendy

Assessment a jeho aktuální trendy

V oblasti assessmentu existuje několik aktuálních trendů, které odrážejí pokrok v technologiích, změny v pracovním prostředí a potřeby moderních organizací. Moderní trendy v assessmentu zahrnují digitalizaci, důraz na měkké dovednosti, personalizované hodnocení a využití datové analýzy.

Zobrazit víc
Headhunting aneb umění najít skryté talenty

Headhunting aneb umění najít skryté talenty

Personalisté používají headhunting k identifikaci a oslovení kandidátů, kteří by mohli být ideální pro klíčové pozice ve firmě. Tato metoda je obzvláště užitečná pro vysoce specializované nebo strategické role, kde je obtížné najít vhodné kandidáty pouze prostřednictvím tradičních náborových kanálů.

Zobrazit víc

Newsletter