Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

ESG se nezadržitelně blíží. Využijte čas efektivně, udělejte první krok a začněte s přípravou a vzděláváním v oblasti ESG již nyní!

KATEGORIE

ESG

 

V roce 2025 vůjde v platnost povinnost reportovat ESG ukazatele pro firmy, které splní minimálně 2 z následujících 3 podmínek:

Věděli jste, že při přípravě ESG výkaznictví je třeba zpracovat více než 80 různých údajů, což představuje téměř 1000 kvalitativních či kvantitativních hodnot a charakteristik?

ESG ukazatele

 

Důležitou součástí přípravy firem v rámci procesu implementace ESG je být včas a dobře připravený, což znamená:

  • mít připravenou metodiku a zabezpečené postupy,
  • umět analyzovat a sbírat údaje,
  • správně porozumět a zpracovat přísně strukturované požadavky na výkaznictví stanovené směrnicemi Evropské unie.

 

Připravenost a úroveň organizace se posuzuje v následujících čtyřech oblastech zveřejňování informací a výkaznictví:

  1. Proces pro identifikaci vlivů, rizik a příležitosti a jejich řízení prostřednictvím strategií a akci
  2. Identifikované rizika a příležitosti je třeba správně začlenit do strategického modelu, což specifikují požadavky strategie.
  3. Metodický přístup a dohled, který je zajištěn formou procesů pro správu a řízení, směrnice / postupy pro jejich správnou realizaci a monitorování.
  4. Metriky a cílové hodnoty, to jsou definované postupy a hodnoty na měření výkonnosti společnosti, kvality a míry dosahování jejích cílů.

Každý z vyhodnocovaných ESG standardů je pak specifickou aplikací výše uvedených požadavků a součástí strukturované zprávy.

 

Změna klimatu, spotřeba energie a energetický mix, uhlíková stopa, spotřeba vody, ochrana biodiverzity, požadavky na oběhovou ekonomiku, ale i respektování potřeb zúčastněných stran, ochrana a bezpečnost zaměstnanců a pracovníků v hodnotovém řetězci, jejich práva, podniková kultura a obchodní chování a mnoho dalších – to vše jsou témata, na která je třeba se připravit.

Mluvit, přemýšlet, analyzovat, oslovit kolegy, navrhnout, hledat, najít a správně vyhodnotit dostupné údaje... vysvětlovat, školit se, rozumět .... to vše jsou návody na to, jak využít čas, získat náskok, zvládnout problematiku ESG a dobře a důsledně se připravit na příští reporting.

 

ESG není jen zpráva, je to také:

  • „životní styl a obraz kvality řízení společnosti“ – její DNA
  • konkurenční výhoda, způsob, jak zvýšit atraktivitu, měnit postoje, starat se, chránit, zvelebovat.

 

V rámci našeho odborného ESG školení si vysvětlíme tato a mnohá další témata a požadavky, společnou diskusí se pokusíme zhodnotit stav ve Vaší společnosti a správně Vás nasměrovat...

Důležitá je včasná analýza a navržená důsledná příprava.... Neváhejte, udělejte první krok, budeme rádi když se na nás obrátíte ohledně vstupní GAP analýzy či inhouse školení. Těšíme se na Vás...

Doporučená školení:

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
1 den (08:00 - 14:00)
Online 7 500,00 CZK
9 075,00 CZK s DPH
08.07.2024 + 2

Podobné články

Den Země: Oslava naší planety a výzva k její ochraně

Den Země: Oslava naší planety a výzva k její ochraně

Den Země, který se každoročně slaví 22. dubna, je mezinárodní svátek věnovaný naší planetě. Je to den, kdy si připomínáme krásu a křehkost Země a naši zodpovědnost za její ochranu.

Zobrazit víc
Jaké změny přináší aktuální 6. verze MMOG/LE pro dodavatelský řetězec v automotive?

Jaké změny přináší aktuální 6. verze MMOG/LE pro dodavatelský řetězec v automotive?

KATEGORIE

MMOG/LE V6 je logistický hodnotící nástroj, který pomáhá automobilovým společnostem získat větší transparentnost ohledně schopností a efektivity jejich dodavatelského řetězce. Tento nástroj umožňuje dodavatelům provádět samo-hodnocení a kontinuální zlepšování. Aktuální verze 6 obsahuje vylepšení v oblastech digitální transformace, plánování kapacit, ESG odpovědnosti, krizového řízení, kybernetické bezpečnosti a hodnocení SCM u subdodavatelů a nových účastníků...

Zobrazit víc
ISO/IEC 42001:2023 - Řízení systému umělé inteligence

ISO/IEC 42001:2023 - Řízení systému umělé inteligence

KATEGORIE

Umělá inteligence (AI) způsobila revoluci v mnoha odvětvích, ale její rychlý růst přinesl i obavy týkající se etiky, soukromí a bezpečnosti. Právě k řešení těchto výzev navrhla Mezinárodní organizace pro normalizaci a Mezinárodní elektrotechnická komise normu ISO/IEC 42001.

Zobrazit víc
Co je to NIST a jak souvisí s ISO/IEC 27001

Co je to NIST a jak souvisí s ISO/IEC 27001

KATEGORIE

Oba standardy poskytují řadu bezpečnostních kontrol, které pomáhají organizacím chránit své informace. NIST a ISO/IEC 27001 jsou kompatibilní a navzájem se doplňují. NIST poskytuje technické detaily pro implementaci bezpečnostních kontrol, které jsou doporučeny v ISO/IEC 27001.

Zobrazit víc

Newsletter