Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

Jsou normy řady EN 1090 závazné?

KATEGORIE

 

EN 1090 ocelové konstrukce

Harmonizované normy EN 1090 jsou stanovené evropskými organizacemi pro normalizaci, ve kterých se stanovují metody a kritéria posuzování parametrů a podstatných vlastností stavebních výrobků.


Ve smyslu legislativních předpisů se ustanovují podmínky uvádění stavebních výrobků na trhu, a to prostřednictvím stanovení harmonizovaných pravidel, týkajících se způsobu vyjádření parametrů podstatných vlastností stavebních výrobků a používání označení CE na těchto výrobních.


Co to znamená pro výrobce stavebných výrobků, kteří zhotovují a uvádějí na trh ocelové a hliníkové konstrukce?


 Je potřeba zavést a certifikovat:

  • systém řízení výroby, který plní požadavky normy na výrobky,
  • pravidla vyhlášení o parametrech,
  • pravidla označení výrobků značkou CE.

Pro koho jsou normy závazné?

  • Výrobce kovových a hliníkových konstrukcí, kteří uvádějí tyto výrobky v stavebnictví.
  • Dovozci, kteří uvádějí stavební výrobky na trh.
  • Distributoři, při zpřístupňování stavebního výrobku.

Cesta k certifikaci EN 1090

Analýza Vašeho podniku v oblasti plnění Vašich potřeb a požadavků norem řady EN 1090, a v souladu se EN ISO 3834 podle strukturovaného dotazníku. 
Zabezpečení svařovacího dozoru oprávněnou osobou (evropský svářecí technolog - inženýr) 
Specifikace zatřídění výrobků, pro které je výhodné - potřebné získat oprávnění. 
Specifikace vhodných svářecích metod, druhů materiálů, rozměrů materiálů a svárů vhodných pro získání oprávnění. 
Příprava a zabezpečení školení personálu na získání potřebných oprávnění a zkoušet. 
Vypracování svařovacích postupů WPS. 
Pomoc při vypracování výrobních postupů. 
Příprava podniku na zavedení požadavků harmonizovaných norem do praxe formou vzorové zakázky. 
Vykonání kontroly dodržování zásad potřebných pro získání certifikace na oprávnění pro udělování značky CE.
Příprava podniku na certifikační audit a účast na auditu.

 

Zdroje:
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011
ZÁKON z 15. května 2013 o stavebních výrobcích a o změně a doplnění některých zákonů
Certifikace systémů manažerství kvality při sváření podle normy ISO 3834
 

Doporučená školení:

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
2 dni
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás

Podobné články

Jaký je rozdíl mezi ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002

Jaký je rozdíl mezi ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002

KATEGORIE

Rok 2022 bude pro rodinu norem řady ISO/IEC 27000 klíčový. V únoru vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27002:2022 a ISO 27001 ji bude následovat. Jaký je ale rozdíl mezi těmito dvěma normami? Nač jsou zaměřeny a proč by je měly organizace znát?

Zobrazit víc
Jak změny normy ISO/IEC 27002:2022 ovlivní organizace, které mají zavedené ISO/IEC 27001:2013?

Jak změny normy ISO/IEC 27002:2022 ovlivní organizace, které mají zavedené ISO/IEC 27001:2013?

KATEGORIE

V článku se dočtete jak se dotkla revize ISO/IEC 27002:2022 normy ISO/IEC 27001. Jaké nastaly hlavní změny a co čeká organizace, které mají zavedenou normu ISO/IEC 27001 nebo plánují zavedení této normy.

Zobrazit víc
Co můžeme očekávat od nové revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

Co můžeme očekávat od nové revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

KATEGORIE

V současnosti probíhá proces revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 (aktuální verze byla publikována v roce 2013). Organizace, které se zaměřují na systematický přístup k řízení informační bezpečnosti, už jistě zaregistrovali tuto novinku. ISO / IEC 27002 je opět navržena tak, aby poskytovala rámec pro řízení bezpečnosti informací (podobně jako například: NIST CSF).

Zobrazit víc
Co je to OEE a proč je důležité?

Co je to OEE a proč je důležité?

KATEGORIE

S rostoucí konkurencí na trhu musí výrobci zvyšovat produktivitu výroby kvalitních výrobků. V dnešní ekonomice se od vás očekává, že budete neustále zlepšovat návratnost celkového kapitálu. Protože je obtížné získat kapitál na výstavbu nových, účinnějších závodů a nákup nových zařízení, často musíte splnit rostoucí výrobní požadavky se současným vybavením a zařízením a současně vedle toho ještě snižovat výdaje.

Zobrazit víc

Newsletter