Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Požadavky normy / Proškolení interních auditorů podle normy ISO 37001

Nejbližší termín: 25.07.2024
Místo konání: Online
Délka: 1 den (8:00 - 14:00)
Cena: 3 900,00 CZK bez DPH / osoba

Cíl kurzu

Cílem školení je poskytnout účastníkům základní přehled o problematice systémů protikorupčního managementu, o požadavcích normy EN ISO 37001:2016 a celkových rámcích problematiky boje proti korupci. Účastník bude mít po absolvování školení základní znalosti o systéme protikorupčního managementu podle EN ISO 37001:2016 a jeho požadavcích. Účastník bude schopen identifikovat současný stav organizace a implementovat požadavky protikorupčního managementu do interního systému řízení.

Obsahová náplň kurzu

 • Co je korupce?
 • Legislativní rámec
  • Mezinárodní úmluvy
  • Legislativa v České republice
 • Systémové řešení managementu proti korupci – ISO 37001:2016
  • Vedení a závazek: Vedení organizace musí prokázat závazek bojovat proti úplatkářství a musí vytvořit a udržovat protiúplatkovou kulturu v celé organizaci.
  • Analýza rizik: Organizace musí identifikovat rizika spojená s úplatkářstvím v souvislosti se svými aktivitami as řetězcem svých dodavatelů a zákazníků.
  • Provádění protiúplatkových opatření: Organizace musí implementovat opatření k řízení identifikovaných rizik a zajistit, že součástí jejího řízení jsou i rizika spojená s úplatkářstvím.
  • Finanční kontroly: Organizace musí zavést finanční kontroly, které pomohou zajistit, že její finanční prostředky nejsou používány na úplatky.
  • Interní audity: Organizace musí provádět interní audity k ověření, zda se její protiúplatková opatření účinně implementují a fungují.
  • Hodnocení dodavatelů: Organizace musí hodnotit své dodavatele na základě jejich protiúplatkových opatření a zajistit, že dodavatelé dodržují stejné normy jako organizace.
  • Závazky od třetích stran: Organizace musí požadovat od svých dodavatelů a partnerů v řetězci zavázání se k závazkům proti úplatkářství.
  • Vyšetřování: Organizace musí mít postupy pro vyšetřování podezření z úplatkářství a řešení takových případů.
  • Udržování a zlepšování: Organizace musí neustále monitorovat a zlepšovat svá protiúplatková opatření a zajistit, že její protiúplatkový systém je aktuální a účinný.
 • BONUS – Business Ethics

Určeno pro

Další informace

Harmonogram školení – Otevřený veřejný online termín
Testování připojení na školení od 07:45
Program školení 08:00 - 12:00
Přestávka na oběd 12:00 - 12:30
Program školení 12:30 - 14:00
Zpracování případové studie / testu po 14:00

 

Vytvoření firemního kurzu na míru

Každý kurz Vám umíme upravit dle Vašich požadavků. Pro více informací nás kontaktujte
Vyžádat
nabídku

Termíny

Typ Datum školení Trvání školení Místo konání Lektoři Cena
Online školení
25.07.2024
1 den 8:00 - 14:00
Online
3 900,00 CZK
4 719,00 CZK s DPH
Online školení
19.09.2024
1 den 8:00 - 14:00
Online
3 900,00 CZK
4 719,00 CZK s DPH
Online školení
21.11.2024
1 den 8:00 - 14:00
Online
3 900,00 CZK
4 719,00 CZK s DPH
+420 728 656 281 Otázka ke školení

Organizační pokyny pro online školení

V případě, že absolvujte školení formou online semináře, bude Vám pár dní před školením odeslán informační email s postupem přihlášení. Organizační pokyny pro online školení naleznete ZDE.

Co je integrovaný systém managementu?

Tento článek je věnovaný společnostem, které by chtěli zavádět standardy ISO a nejsou pevně rozhodnuté jakým směrem se chtějí vydat. Předpokládejme, že chcete svoji organizaci certifikovat podle více standardů ISO. Nebo je vaše organizace už certifikovaná podle jedné normy ISO a chcete dosáhnout certifikace více systémů managementu. V obou případech půjde o integrovaný systém managementu.

Zobrazit víc