Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

5 hlavních limitů proč není Lean Six Sigma všemocná

KATEGORIE

 

 

Lean Six Sigma (dále jen L6S) je nástroj, nikoli kouzelnická hůlka. Stejně jako šroubovák není vhodný na jemné otevření zámku, ani L6S není vhodná metoda k řešení všech problémů, s nimiž se setkáme.

Lean Six Sigma je velmi orientovaná na data. Přestože její jednu polovinu tvoří práce s lidským potenciálem. Proto L6S není vhodná pro řešení nekonkrétních problémů, které nelze blíže specifikovat. Tato metoda pracuje s konkrétním problémem a potřebuje na jeho řešení omezený počet faktorů, které se dají vědomě měnit, čili řídit. To znamená, pokud chceme něco řešit metodou L6S, musíme problém znát. Bez poznání není L6S. Pokud řešíme problém, jehož některé faktory neznáme, měly bychom je buď zjistit, nebo alespoň spolehlivě předpokládat jejich vliv. 

Tato metoda se vůbec nehodí k řešení rozsáhlých problémů, jako je například nerovnoměrné rozdělení bohatství mezi lidmi. Za prvé, není reálné popsat tento jev objektivními faktory, na kterých se dokážou shodnout téměř všichni. Za druhé, faktorů může být příliš a mohou být takové nevypočitatelné, že není v lidských silách řídit je. 
A tak, jako když rozumný člověk upřednostní klíč před šroubovákem při otevírání dveří, stejně upřednostní jiné metody před L6S, pokud je to výhodnější.


Limity Lean Six Sigma

První limit: Silná orientace na data
L6S je silně orientována na data, čili poznání problému. Bez dat není možné prakticky v rámci L6S provést racionální rozhodnutí. V této souvislosti mi přišel na mysl velmi pěkný aforismus: "Bez faktů jste pouze další člověk s názorem." Skutečně, domněnky a předpoklady na základě zkušeností bez relevantních faktů nemají v L6S místo. Řešení typu "mně se zdá, že problém je tu" jsou mimo oblast L6S.
 
Druhý limit: Řešení jiných problémů než ztráty
Druhým limitem této metody je orientace na řešení konkrétních problémů, konkrétně ztrát. Ztráty v jakékoli podobě jsou centrem zájmu L6S. Proto nemá smysl používat L6S na řešení problémů, které ztrátami nejsou. Platí zde jistá posloupnost v řešení ztrát, a to zbavit se co nejdříve největších ztrát. Tím se uvolní kapacity finanční, ale i pracovní odstraňování menších ztrát. Protože platí limit číslo jedna, je nezbytné vyčíslit ztráty konkrétně, nejlépe ve tvaru jednoho společného jmenovatele: v peněžních jednotkách. Přepočítat vše na peníze znamená vidět věci z jednoho bodu, porovnávat jednou škálou všechny ztráty. Zabrání se tak zbytečnému plýtvání zdrojů na řešení okrajových problémů, zveličených právě přístupem "mně se zdá".
 

Třetí limit: Orientace na zákazníka
Třetím limitem je orientace na zákazníka. Lean Six Sigma má význam pouze tehdy, jestliže použití jejích nástrojů má za následek zlepšení spokojenosti zákazníka. Na druhé straně, pokud zákazník změnu nevyžaduje, je použití této metody proti jejímu smyslu, dokonce její použití může vést k nadměrnému plýtvání, což je zcela proti logice a filozofii L6S. Proto všechny aktivity v rámci L6S musí vycházet z poznání potřeb zákazníka a pouze na základě jeho "volání po změně" se má spustit mašinérie nástrojů L6S.
Jako příklad mohu uvést problém z přesností měření hmotnosti obchodního balení cukru. Pokud trh (ergo zákazník) vyžaduje hmotnost balení 1 kg +/- 10 gramů je nesmyslem z pohledu L6S řídit proces navažování tak, aby pracoval v rozmezí +/- 1 gram. Záměrně mluvím o rozmezí, ne o přesnosti navažování. Takovou přesnost zákazník jednoduše neocení. Není za snížení rozptylu navažování ochoten platit více. A že to bude výrobce stát víc, o tom není pochyb. Když už nic jiného, rozdíl bude v ceně vah používaných pro kontrolu hmotnosti.
 
Čtvrtý limit: Disciplína
Čtvrtým limitem je disciplína. Pro lidi je přirozené, že řešení chtějí hned a nápravu nejpozději zítra. Takový akční přístup však vede často k neuspokojivým výsledkům. Důvodem je v podstatě umělý časový stres, Který je kladen na řešitele. Nedovoluje shromáždit dostatek údajů o problému, nedovoluje precizní analýzu dat, ani řádné provedení nápravných opatření s kontrolou jejich účinnosti. Rychlé rozhodování se podobá střelbě na cíl od pásu. Můžeme se trefit přesně do středu terče, ale je to více méně věcí náhody. S velkou pravděpodobností dříve terč mineme. A tak se můžeme dostat do bludného kruhu, kdy rychlá akce vede k neuspokojivému výsledku, který vede k požadavku ještě rychlejší akce. Nakonec se problém odloží ad acta jako neřešitelný a celá kauza se zamete pod koberec. Výsledkem je frustrace nejen řešitelů, ale i těch, kteří s neřešeným problémem musí žít dál. Přístup L6S se nepodobá střelbě od pasu, ale spíše střelbě odstřelovače. Příprava na eliminaci problému trvá mnohem déle, než eliminace samotného problému. Pokud se odstřelovač připravil zodpovědně, vyřeší problém jednou provždy s minimem vedlejších ztrát. Samozřejmě L6S neslouží k zabíjení lidí, avšak stejně jako v případě odstřelovače vyžaduje dlouhou přípravnou fázi, disciplinovaný postup eliminace problému a kontrolu účinnosti nápravných opatření. Ani jedna fáze se nesmí přeskočit, nebo zanedbat. Pokud se dodrží tato pravidla hry, eliminace problému je téměř jistá.

Pátý limit: Angažovanost lidí
Pátým limitem je angažovanost lidí. Možná to není ani tak limit, jako spíše pilíř. L6S dbá na zapojení všech, kterých se problém týká. Každý může přispět k řešení problému a jeho úsilí je nutné podpořit. Žádný nápad na eliminaci problému není hloupý. Hloupé je ho odmítnout předtím, než se racionálně přehodnotí. Osobní angažovanost při řešení problému vede ke zlepšení disciplíny, znalosti procesů, zlepšení dovedností a v neposlední řadě i k větší loajalitě. Vždyť pokud dáme lidem možnost ovlivňovat problémy, se kterými se potýkáme společně, motivujeme je. Motivujeme je tím nejlepším způsobem. Dáme jim pocit spoluvlastnictví, společného zájmu. Pokud provedeme změnu od direktivního rozhodování o problémech k vlastnickému pocitu řešení, získáme jejich nenahraditelný lidský potenciál, potenciál tvořit. Tvořit řešení pomocí vlastních zkušeností, rozumu a znalostí. Tento potenciál nelze nahradit ani nejsofistikovanějšími statistickými metodami, ani penězi. Existuje zde však jedno riziko. Ne každý je schopen nebo ochoten zapojit se do řešení problémů. Je velkou chybou takové lidi trestat, protože to vyvolává pocit strachu, že v budoucnu mohu být potrestán právě já. Mnohem rozumnější je lidi odměňovat, protože odměna vede vždy k větší snaze zapojit se znovu. Odměňování však má být spravedlivé, na základě měřitelných ukazatelů a upřímné. Jakákoliv falešnost se velmi pravděpodobně vrátí zpět jako bumerang. Ztratíme důvěru lidí upřímně se snažících o změnu

Co říci na závěr. Pro koho vlastně L6S je?
Pokud shrnu všechny zmíněné vlastnosti Lean Six Sigmy nejen z tohoto článku, tak platí, že L6S je silným nástrojem pro odstraňování ztrát, nebo problémů v jakémkoli procesu. Je jedno, jestli je to pečení rohlíků nebo poskytování bankovních služeb. V L6S musí dodržovat disciplínu a rozhodnutí se přijímají na základě analýzy naměřených dat, čili poznání problému. Přestože se zdá často neosobní a nelidská, opak je pravdou. Lean přístup se snaží využít na maximum jedinečný lidský potenciál, potenciál tvořit. Co je však asi nejpodstatnější, její použití vychází z poznání potřeb zákazníků. Pokud je organizace umístěna v konkurenčním prostředí, kde se o zákazníka bojuje, má její nasazeni smysl. Pokud se však pokouší o zavedení instituce s téměř monopolním nebo skutečně monopolním postavením, je její zavedení často fraškou, divadlem naoko. Důvod je poměrně prostý. Monopol nemá zájem o zákazníka a o jeho spokojenost. Jeho zájmy jsou maximální zisk bez ohledu na kvalitu služeb. V tomto případě musí L6S nutně selhat, protože její záměr je přesně opačný. Maximální zisk při maximální kvalitě služeb zákazníkům. Na tomto principu L6S pracuje a to je její poslední limit.

Lean Six Sigma vyžaduje pevné spojení se zákazníkem, poznání jeho potřeb a upřímnou snahu vyhovět mu. Bohužel, mnohé podniky tuto snahu nemají, protože je nikdo a nic netlačí směrem ke spokojenému zákazníkovi. Tento tlak může vyvinout pouze otevřený trh, který je jako zrcadlo ukazující nemilosrdnou pravdu o upřímnosti organizace uspokojit své klienty.

Doporučená školení:

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
2 dni (8:00 - 12:00)
Sleva -30 % Online 13 500 CZK 9 450 CZK
11 435 CZK s DPH
23.06.2022 - 24.06.2022 + 2
10 dni (8:00 - 12:00)
Sleva -30 % Online 50 000 CZK 35 000 CZK
42 350 CZK s DPH
06.07.2022 - 08.07.2022, 11.07.2022 - 15.07.2022, 18.07.2022 - 19.07.2022 + 2
2 dni (8:00 - 12:00)
Sleva -30 % Online 10 500 CZK 7 350 CZK
8 894 CZK s DPH
11.07.2022 - 12.07.2022 + 2
1 den (8:00 - 12:00)
Sleva -30 % Online 7 000 CZK 4 900 CZK
5 929 CZK s DPH
20.07.2022 + 1
2 dni
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
2 dni
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
2 dni
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás

Podobné články

Jaký je rozdíl mezi ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002

Jaký je rozdíl mezi ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002

KATEGORIE

Rok 2022 bude pro rodinu norem řady ISO/IEC 27000 klíčový. V únoru vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27002:2022 a ISO 27001 ji bude následovat. Jaký je ale rozdíl mezi těmito dvěma normami? Nač jsou zaměřeny a proč by je měly organizace znát?

Zobrazit víc
Jak změny normy ISO/IEC 27002:2022 ovlivní organizace, které mají zavedené ISO/IEC 27001:2013?

Jak změny normy ISO/IEC 27002:2022 ovlivní organizace, které mají zavedené ISO/IEC 27001:2013?

KATEGORIE

V článku se dočtete jak se dotkla revize ISO/IEC 27002:2022 normy ISO/IEC 27001. Jaké nastaly hlavní změny a co čeká organizace, které mají zavedenou normu ISO/IEC 27001 nebo plánují zavedení této normy.

Zobrazit víc
Co můžeme očekávat od nové revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

Co můžeme očekávat od nové revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

KATEGORIE

V současnosti probíhá proces revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 (aktuální verze byla publikována v roce 2013). Organizace, které se zaměřují na systematický přístup k řízení informační bezpečnosti, už jistě zaregistrovali tuto novinku. ISO / IEC 27002 je opět navržena tak, aby poskytovala rámec pro řízení bezpečnosti informací (podobně jako například: NIST CSF).

Zobrazit víc
Co je to OEE a proč je důležité?

Co je to OEE a proč je důležité?

KATEGORIE

S rostoucí konkurencí na trhu musí výrobci zvyšovat produktivitu výroby kvalitních výrobků. V dnešní ekonomice se od vás očekává, že budete neustále zlepšovat návratnost celkového kapitálu. Protože je obtížné získat kapitál na výstavbu nových, účinnějších závodů a nákup nových zařízení, často musíte splnit rostoucí výrobní požadavky se současným vybavením a zařízením a současně vedle toho ještě snižovat výdaje.

Zobrazit víc

Newsletter