Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

Jak udržet metodu 5S funkční

KATEGORIE

 

Jak udržet metodu 5S funkční? Těžko ... Takto většinou odpovídají naši lektoři, když dostanou takovou otázku a na odpověď mají méně než 8 hodin.

Když na začátku našeho školení 5S při zjišťování očekávání kurzistů slyšíme: "máme něco porobené, už jsme se to snažili i implementovat, byli jsme už i na nějakých školeních, ale jak to udržet?"

Lektor se většinou zamyslí nad tím, že už ví, že to s touto skupinkou to nebude mít jednoduché. Ví, že jeho vzorně připravená prezentace bude až druhořadá, ví, že tito lidé tu nejsou kvůli certifikátům, ani si nepřišli poslechnout jakých je to těch 5 kroků, které si před tím i tak našli na internetu. Dovolím si to říci za lektory, tyto školení mají nejraději, mají totiž smysl.
 
Zaprvé je třeba přiznat, že neexistuje přesný návod jak metodu 5S udržet. Ani my Vám zde neprozradíme nějaké revoluční řešení. Bylo by to velmi jednoduché. Pokusíme se Vám poskytnout pár rad a triků tak, aby Vaši zaměstnanci nepovažovali 5S za otravování a aby spolupracovaly na jejím udržování a funkčnosti. Bez nich to "nedáte".


Rada číslo 1 - Disciplína

Být disciplinovaní a dodržovat všech 5 resp. 7 kroků. A to na všech úrovních, protože 5S se týká celého podniku, především vrcholových manažerů (v hlavních rolích). 

Třeba začít postupně od jednotlivců a třeba si uvědomit, o co nám to vlastně jde. Důvodů může být více. Někdo chce pouze projít auditem, ale v tomto článku se zaměřujeme spíše na ty, kteří to s 5S myslí vážně a nepotřebují tento nástroj mít zavedený jen na pár auditů v roce. Správná filozofie je - aby bylo 5S vnímáno jako nový způsob práce, který pomáhá zvyšovat produktivitu, snižovat plýtvání, námahu při vykonávané práci a bezpečnost práce. Není třeba hned zbrkle vše přeorganizovat nanovo. Pomalu dále dojdeš, platí i při 5S. Na začátek doporučujeme chopit se silných stránek podniku, pracovat na již zahájených zlepšeních, trpělivě analyzovat slabá místa na pracovištích. Největším problémem pro udržitelnost 5S je nedostatečně vybudovaný kontrolní mechanismus a postupné upadnutí do stereotypu, opomíjení nových zlepšení a zabývání se stále stejnou problematikou. Úkolem pracovníků, je v tomto případě nejen dodržovat zásady 5S a kontrolovat je, ale zajistit aby na pracovišti probíhalo neustálé zlepšování v rámci PDCA cyklu. 


Rada číslo 2 - Podpora Top managementu

Očekávat disciplínu při dodržování 5S bez VIDITELNÉ podpory top managementu je naivní. Top manažer v tom musí mít jasno. Musí znát výhody 5S a musí je umět sladit se strategií společnosti.

Snaha zavést 5S je signálem managementu pro změnu kultury společnosti. Jsou mezi Vašimi pracovníky tací, kteří se odmítají zapojit? Nevadí. Zkuste najít důvod jejich odmítnutí a snažte se je pochopit. Ukažte jim výhody a pomozte s implementací. Koneckonců, 5S je také o změně řízení. Leadership totiž více znamená sloužit, jako rozkazovat. A to je právě ta změna kultury.

Každý zaměstnanec musí vidět, že firma zavedla nástroj, který není jen pro vrcholový management. Jak na to? Dejte si tu námahu, zavítejte na každé pracoviště a zjišťujte zapojení pracovníků a pochopení cílů. Interval necháme na Vás, ale doporučujeme ať je to aspoň měsíčně. Prosíme Vás, nepoučujte, nekritizujte. Motivujte, navádějte a poraďte. Vysvětlete pracovníkům, že když budou mít své nářadí na místě, nemusí pro něj utíkat přes celou dílnu, nemusí se shýbat, nemusí udělat xy dřepů zbytečně, a když budou postupovat tím či oním způsobem, nemusí se obávat pracovního úrazu. Často se zapomíná na to, že 5S není jen metoda na úsporu finančních zdrojů ale také na ochranu zdraví pracovníků.

Dále se doporučuje vizualizace (různé plakáty, značení, slogany a firemní tisk), kde se zaměstnanec dočte, jaký vliv mělo to, že celý půlrok vzorně dodržoval 5S. Velmi účinné jsou i fotografie před a po. Každý pracovník to ale musí mít na očích, nemělo by se stát, že pracovník by možná i chtěl udržovat a zlepšovat pracoviště, ale neví jak na to. Nikdo učený z nebe nespadl, neučte pracovníky, jak dodržovat jen metodiku 5S, ale jak zavést filozofii 5S. Jedno 10minutové celo firemní školení nestačí.

Rada číslo 3 - Měření účinnosti

Nezbytné. Měřit musíme vše, abychom zjistili, zda to, co děláme, děláme dobře a zda to má význam. Vhodným způsobem pro měření výkonnosti 5S je interní audit. Neméně důležité je umět ocenit snahu a odměnit zaměstnance nebo tým za dodržování 5S. Výsledky by měly být veřejně dostupné, ceny necháme na Vás, je však třeba myslet na to aby nebyly dehonestující a aby v zaměstnancích vzbudily pocit zdravé soutěživosti. Je skvělé, když se to bude dít na všech úrovních, top manažer může za dodržování 5S na svém stole vyhrát např. umytí auta.

Rada číslo 4 - Začít od sebe

Ukazatelem funkčního 5S určitě není ovládání 5S kroků v 3 jazycích. Seiri, Shitsuke, Standardize nebo počkat, jak to bylo? SEISO? ... Ani vizualizace 5S tabulí, billboardů a bannerů. Pokud si na tom vrcholový management potrpí, ale poukazováním na dosažené výsledky a trendy zlepšení. 

Když však začnu od sebe a každému kolegovi, bez ohledu na jeho pozici, jestli mi je nadřízený nebo podřízený, půjdu příkladem, to už je o něčem jiném. Těm nejlepším se podařilo implementovat 5S do běžného života. Ti "normálnějším" z nich si doma nelepí žluto-černou páskou čtvrtkružnice vymezující otevírání dveří, ale aplikovali 5S na svůj každodenní život. Aplikovali ho na své návyky, například na náklady. 5S je velmi úzce spjata s LEAN managementem. Víme, jaká je doba, všichni chtějí být lean. Tak jako naši zaměstnavatelé chtějí být lean a vyrábět co nejvíce produktů za co nejméně nákladů, tak i my chceme být lean když se podíváme do zrcadla. Mít pořádek a méně plýtvat s cílem být efektivní. Pokud se Vám to zdá přitažené za vlasy, uznáváme, trochu je, ale opravdu, mnohým se díky těmto metodám podařilo ušetřit nemalé finanční prostředky. Být bohatší a krásnější jsou minimálně 2 důvody, proč se řídit 5S.


Velmi rádi Vás uvidíme na našem školení 5S , kde Vám naši lektoři dají tipy, jak přesvědčit zaměstnance, že 5S není strašák a umí usnadnit život. Při vnitrofiremních školeních na míru máte možnost vzít lektora přímo na Váš provoz. Řešit 5S přímo na místě je vždy efektivnější, než když se řeší "od stolu".

Přejeme Vám hodně štěstí zejména při posledním (nejtěžším) "S" - sustain a tedy udržování.

Doporučená školení:

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
2 dni (8:00 - 12:00)
Sleva -30 % Online 13 500 CZK 9 450 CZK
11 435 CZK s DPH
23.06.2022 - 24.06.2022 + 2
1 den (8:00 - 12:00)
Sleva -30 % Online 7 000 CZK 4 900 CZK
5 929 CZK s DPH
15.07.2022 + 2
1 den (8:00 - 12:00)
Sleva -30 % Online 7 000 CZK 4 900 CZK
5 929 CZK s DPH
20.07.2022 + 1
0 dni
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás

Podobné články

Jaký je rozdíl mezi ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002

Jaký je rozdíl mezi ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002

KATEGORIE

Rok 2022 bude pro rodinu norem řady ISO/IEC 27000 klíčový. V únoru vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27002:2022 a ISO 27001 ji bude následovat. Jaký je ale rozdíl mezi těmito dvěma normami? Nač jsou zaměřeny a proč by je měly organizace znát?

Zobrazit víc
Jak změny normy ISO/IEC 27002:2022 ovlivní organizace, které mají zavedené ISO/IEC 27001:2013?

Jak změny normy ISO/IEC 27002:2022 ovlivní organizace, které mají zavedené ISO/IEC 27001:2013?

KATEGORIE

V článku se dočtete jak se dotkla revize ISO/IEC 27002:2022 normy ISO/IEC 27001. Jaké nastaly hlavní změny a co čeká organizace, které mají zavedenou normu ISO/IEC 27001 nebo plánují zavedení této normy.

Zobrazit víc
Co můžeme očekávat od nové revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

Co můžeme očekávat od nové revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

KATEGORIE

V současnosti probíhá proces revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 (aktuální verze byla publikována v roce 2013). Organizace, které se zaměřují na systematický přístup k řízení informační bezpečnosti, už jistě zaregistrovali tuto novinku. ISO / IEC 27002 je opět navržena tak, aby poskytovala rámec pro řízení bezpečnosti informací (podobně jako například: NIST CSF).

Zobrazit víc
Co je to OEE a proč je důležité?

Co je to OEE a proč je důležité?

KATEGORIE

S rostoucí konkurencí na trhu musí výrobci zvyšovat produktivitu výroby kvalitních výrobků. V dnešní ekonomice se od vás očekává, že budete neustále zlepšovat návratnost celkového kapitálu. Protože je obtížné získat kapitál na výstavbu nových, účinnějších závodů a nákup nových zařízení, často musíte splnit rostoucí výrobní požadavky se současným vybavením a zařízením a současně vedle toho ještě snižovat výdaje.

Zobrazit víc

Newsletter