Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Zajímavosti a trendy řízení zásob a skladové logistiky

KATEGORIE

Skladový systém

Trendy a inovace odrážejí snahu průmyslu přizpůsobit se moderním technologickým vývojům a splnit rostoucí očekávání zákazníků ohledně rychlého, spolehlivého a efektivního doručování zásob. Zároveň se odvíjejí od potřeby optimalizace a udržitelnosti v logistických procesech.

Řízení zásob podniku

Řízení zásob (Inventory Management) je proces, jehož cílem je efektivní a optimalizovaná správa skladovaných zásob v podniku. Tento proces zahrnuje monitorování a kontrolu všech prvků zásob, od jejich nákupu po skladování, až po jejich distribuci a spotřebu. Klíčovým úkolem řízení zásob je zajistit, že firmy mají dostatečné množství zásob, aby uspokojily poptávku zákazníků, aniž by měly přebytečné zásoby, které by mohly způsobit nadměrné náklady. Mezi základní aspekty řízení zásob zahrnují sledování poptávky, optimalizace objednávek, minimální a maximální zásoby nebo systémy sledování a technologie.

Skladová logistika podniku

Skladová logistika je součástí širšího pole logistiky a zahrnuje plánování, organizaci a kontrolu všech aktivit spojených se skladováním zboží v rámci dodavatelského řetězce. Cílem skladovací logistiky je zajistit efektivní pohyb zboží skrz skladové prostory, minimalizovat ztráty, optimalizovat využívání skladového prostoru a zabezpečit rychlé a přesné plnění objednávek. Mezi základní aspekty skladové logistiky patří organizace skladu, systémy správy skladu, bezpečnost a řízení rizik nebo systémy sledování a identifikace.

Zajímavosti a trendy z oblasti řízení zásob a skladové logistiky

Drony pro doručování zásob:

Drony pro doručování zásob představují vzrušující perspektivu v oblasti řízení zásob a logistiky. Tato technologie, známá také jako dronová logistika nebo bezpilotní logistika, má potenciál změnit způsob, jakým jsou zásoby přepravovány a doručovány. Koncept dronů pro doručování zásob přináší do praxe nový rozměr rychlosti a flexibility. Zároveň je zde potenciál na snížení nákladu na dopravu, zlepšení časových parametrů a zvládání přírodních překážek, které jsou jinak pro logistiu náročné překonat.

Blockchain ve sledování zásob:

Využití blockchainu ve sledování zásob představuje revoluční přístup k řízení logistiky a dodavatelského řetězce. Blockchain je decentralizovaná a distribuovaná technologie, která umožňuje záznam transakcí nebo událostí tak, aby byly transparentní, nezměnitelné a nemožné padělat. Blockchain záznamy jsou dostupné všem účastníkům v síti, což zvyšuje transparentnost dodavatelského řetězce. Každá fáze v životním cyklu zásob je zaznamenána na blockchainu. To umožňuje sledování původu zboží, cesty, kterou urazilo, a jiných relevantních informací. Tato sledovatelnost je klíčová zejména v potravinářském průmyslu nebo u farmaceutických produktů, kde je důležité znát každý krok v řetězci dodávek. Díky decentralizaci a nezměnitelnosti dat blockchain eliminuje riziko chyb v záznamech nebo padělání dokumentace. V porovnání s tradičními systémy sledování a správy zásob může blockchain zrychlit procesy, protože poskytuje okamžitý přístup k aktuálním a ověřeným datům.

Skladování na vodě:

Některé společnosti začínají využívat plovoucí sklady nebo sklady umístěné na vodní ploše. Koncept skladování na vodě je fascinujícím a inovativním přístupem k optimalizaci skladovacích řešení, který využívá vodních ploch jako místa pro umístění skladů. Skladování na vodě přináší možnost využít nevyužité vodní plochy pro skladování zboží. Toto je zejména užitečné v městských oblastech, kde je pozemek omezený a drahý. Zároveň může přinést environmentální výhody, protože nevyžaduje úpravu krajiny nebo vybudování nových staveb na pevnině. To může minimalizovat ekologický dopad a respektovat přirozené prostředí. Tento přístup přináší i výhodu mobility. Mobilní sklady na vodě mohou být přemístěny na místo, kde je aktuálně zvýšená poptávka, což umožňuje rychlejší reakci na tržní potřeby

Skladování v podzemních tunelech:

Skladování v podzemních tunelech představuje inovativní a mnohdy nekonvenční přístup k efektivnímu využívání prostoru pro skladování zboží. Podobně jako u skladování na vodě je tento přístup efektivní pro hustě osídlené oblasti, kde je omezený prostor na povrchu. Využití opuštěných podzemních tunelů nebo dalších podzemních prostorů poskytuje možnost využít prostor, který by jinak zůstal nevyužitý. Podzemní prostředí obvykle nabízí stabilní teplotní podmínky, což může být výhodné pro skladování zboží, které vyžaduje specifické klimatické podmínky, jako jsou potraviny nebo farmaceutické produkty. Skladování v podzemních tunelech může poskytovat zvýšenou úroveň bezpečnosti, zejména pokud jsou tunely navrženy s ohledem na odolnost proti přírodním katastrofám nebo jiným nebezpečím.

Technologie wearable pro skladiště: 

Technologie nošené na těle (wearables) ve skladovací logistice představují inovativní přístup k optimalizaci operací ve skladu a zvyšování efektivity pracovníků. 

Klíčovými aspekty spojenými s využitím wearables ve skladu jsou například:

  • Chytré brýle - jsou vybaveny displejem, který umožňuje skladovým pracovníkům získávat informace přímo před očima. To může zahrnovat pokyny pro přípravu objednávek, navigaci po skladu nebo rozšířenou realitu pro lepší orientaci.
  • Chytré náramky - ty mohou sloužit k sledování pohybu pracovníků, měření jejich aktivity a umožňovat komunikaci přes krátké vzdálenosti. To může být užitečné pro sledování pracovníků ve skladu a optimalizaci tras jejich pohybu.
  • RFID Náramky - umožňují sledovat pohyb zboží a pracovníků ve skladu. Tyto náramky jsou často používány pro správu zásob, identifikaci a sledování pohybu zboží po celém skladu.

Skladování podle principu "The Last Mile" (Poslední míle)

Je to strategie v logistice, která se zaměřuje na efektivní a rychlé doručení zboží z posledního distribučního centra nebo skladu přímo k zákazníkovi. Tato fáze doručení je klíčovým prvkem v dodavatelském řetězci a často má značný vliv na celkový dojem zákazníka. Díky této strategii jsou distribuční sítě navrhovány tak, aby byly co nejefektivnější pro doručení na poslední míli. To zahrnuje strategické umístění distribučních center nebo skladů tak, aby byla zajištěna rychlá a efektivní doručovací trasa. Moderní technologie, včetně automatizovaných skladů a robotiky, jsou využívány k urychlení procesu přípravy objednávek. To pomáhá snižovat čas a náklady spojené s posledním úsekem dodávky. Tato strategie také zahrnuje doručení ve stejný den (Same-Day Delivery) a ranní dodávky z toho důvodu, že zákazníci se stále více očekávají doručení svých objednávek co nejrychleji. Služby jako same-day delivery nebo ranní doručení se stávají standardem v některých odvětvích a jsou klíčovým prvkem při konkurenci na trhu. Využívá se také různých dopravních prostředků včetně dodávek na kole, elektromobilů nebo dokonce dronů, aby mohli co nejlépe přizpůsobit doručování místním podmínkám a omezit ekologický dopad.

Tyto trendy a inovace odrážejí snahu průmyslu přizpůsobit se moderním technologickým vývojům a splnit rostoucí očekávání zákazníků ohledně rychlého, spolehlivého a efektivního doručování zásob. Zároveň se odvíjejí od potřeby optimalizace a udržitelnosti v logistických procesech.

 

Doporučená školení:

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
02.10.2024

Podobné články

ESG - je nejvyšší čas začít

ESG - je nejvyšší čas začít

KATEGORIE

Zpráva o udržitelnosti, nefinanční audit, ESG... počuli jste už o nich? Jsou to témata, která se postupně stávají součástí úvah a diskusí ve velkých firmách, ale iu jejich menších partnerů a dodavatelů.

Zobrazit víc
Efektivní vedení porad: Jak na ně?

Efektivní vedení porad: Jak na ně?

Schůzky a porady hrají klíčovou roli v koordinaci práce, sdílení informací a dosahování společných cílů. Efektivně vedené porady vedou k produktivní diskusi, jasným rozhodnutím a dosažení stanovených cílů.

Zobrazit víc
Den Země: Oslava naší planety a výzva k její ochraně

Den Země: Oslava naší planety a výzva k její ochraně

Den Země, který se každoročně slaví 22. dubna, je mezinárodní svátek věnovaný naší planetě. Je to den, kdy si připomínáme krásu a křehkost Země a naši zodpovědnost za její ochranu.

Zobrazit víc
Jaké změny přináší aktuální 6. verze MMOG/LE pro dodavatelský řetězec v automotive?

Jaké změny přináší aktuální 6. verze MMOG/LE pro dodavatelský řetězec v automotive?

KATEGORIE

MMOG/LE V6 je logistický hodnotící nástroj, který pomáhá automobilovým společnostem získat větší transparentnost ohledně schopností a efektivity jejich dodavatelského řetězce. Tento nástroj umožňuje dodavatelům provádět samo-hodnocení a kontinuální zlepšování. Aktuální verze 6 obsahuje vylepšení v oblastech digitální transformace, plánování kapacit, ESG odpovědnosti, krizového řízení, kybernetické bezpečnosti a hodnocení SCM u subdodavatelů a nových účastníků...

Zobrazit víc

Newsletter