Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Headhunting aneb umění najít skryté talenty

 

Headhunting jako nástroj personalistiky

Headhunting je klíčovou součástí personalistiky a náboru. Personalisté používají headhunting k identifikaci a oslovení kandidátů, kteří by mohli být ideální pro klíčové pozice ve firmě. Tato metoda je obzvláště užitečná pro vysoce specializované nebo strategické role, kde je obtížné najít vhodné kandidáty pouze prostřednictvím tradičních náborových kanálů.

 

Základními kroky headhuntingu jsou:

 1. Identifikace Cílových Kandidátů: Personalisté a headhunteři identifikují klíčové pozice ve firmě, pro které hledají vhodné kandidáty. Dále určují specifická kritéria a dovednosti, které musí kandidáti splňovat.

 2. Vyhledávání: Aktivní vyhledávání potenciálních kandidátů na základě stanovených kritérií. To může zahrnovat průzkum profesních sítí, sociálních médií, online profilů a jiných relevantních zdrojů.

 3. Oslovování Kandidátů: Personalisté a headhunteři kontaktují identifikované kandidáty a oslovují je s nabídkou možnosti pracovat ve společnosti. Tento krok vyžaduje schopnost efektivní komunikace a přesvědčení kandidátů, proč by měli zvážit novou pracovní příležitost.

 4. Vedení Kandidátů Skrze Proces: Pokud se kandidáti ukážou být zainteresovaní, personalisté nebo headhunteři je vodí skrze celý výběrový proces, včetně pohovorů a hodnocení.

 5. Nabídky a Onboarding: Pokud je kandidát úspěšně vybrán, personalisté zajišťují nabídku pracovního místa a pomáhají s procesem onboardingu, aby nový zaměstnanec měl hladký přechod do nové role.

 

A jaký je rozdíl mezi klasickým náborem a headhuntingem?

Headhunting je strategie náboru zaměřená na aktivní vyhledávání a oslovování kandidátů s vysokou kvalifikací a specifickými dovednostmi pro klíčové pozice ve firmách. Tato metoda se liší od tradičního pasivního náboru, kde se spoléhá na reakce na inzeráty a zveřejnění pracovních nabídek. Headhunting představuje strategii, při které personalisté a headhunteři aktivně vyhledávají potenciální kandidáty, kteří obvykle nejsou aktivně hledající novou pracovní příležitost.

 

Jak identifikovat potenciální kandidáty na klíčové pozice?

Identifikace potenciálních kandidátů na klíčové pozice je klíčovým krokem v headhuntingu a náboru. Zde je několik kroků, které lze podniknout k tomu, abyste úspěšně identifikovali vhodné kandidáty:

 1. Definice Profilu Pozice: Nejprve je důležité důkladně pochopit požadavky a dovednosti, které jsou potřebné pro konkrétní klíčovou pozici. Definování jasného profilu pomůže přesněji cílit na vhodné kandidáty.

 2. Průzkum Profesionálních Sítí: Prohledávejte profesní sítě jako LinkedIn, kde můžete nalézt mnoho profesionálů se specializovanými dovednostmi. Hledejte lidi s relevantními pracovními tituly, dovednostmi a zkušenostmi.

 3. Sledování Konkurentů: Sledování konkurenčních firem v oboru může pomoci identifikovat kvalifikované jednotlivce, kteří již mají zkušenosti v daném odvětví.

 4. Osobní Kontakty a Odkazy: Využijte své osobní a profesní kontakty. Dotazování se na doporučení od lidí, kteří pracují ve vašem odvětví, může vést k nalezení potenciálních kandidátů.

 5. Profesionální Asociace a Konference: Účast na profesních konferencích, workshopů a setkáních může poskytnout příležitost setkat se s talentovanými jednotlivci ve vašem oboru.

 6. Online Databáze a Platformy: Existují specializované online platformy a databáze, které se zaměřují na určité profese nebo odvětví. Tyto zdroje mohou obsahovat profily kandidátů s jejich dovednostmi a zkušenostmi.

 7. Výzkum na Sociálních Médiích: Sledování relevantních skupin a diskuzí na sociálních médiích může poskytnout náhled na odborníky a specialisty ve vašem odvětví.

 8. Spolupráce s Headhuntery a Agenturami: Spolupráce s profesionálními headhuntery a náborovými agenturami, které mají přístup k rozsáhlým databázím a síti kontaktů, může usnadnit identifikaci potenciálních kandidátů.

 9. Personalizované Zasílání Zpráv: Osobní oslovování prostřednictvím e-mailů nebo zpráv na sociálních médiích může zvýšit pravděpodobnost reakce od potenciálních kandidátů.

 

Jak efektivně potenciální kandidáty oslovovat?

Je důležité si uvědomít, že každý kandidát je jedinečný, a proto je důležité přistupovat k oslovování individuálně. Klíčem k úspěšnému oslovování je vytvoření relevantního a atraktivního sdělení, které zaujme pozornost a vede k další interakci. Některé ze strategií, které lze při oslovování zvolit jsou:

 1. Zvýraznění Unikátního Hodnotového Návrhu: Vyzdvižení, co dělá konkrétní firma a proč je unikátní. Je třeba zdůraznit výhody spojené s pracovní pozicí a kulturou firmy, které mohou kandidáty přilákat.

 2. Komunikace Jasných Přínosů: Uvedení konkrétních přínosů a výhod spojených s pracovním místem, jako jsou růstové příležitosti, významné projekty nebo flexibilní pracovní podmínky.

 3. Odborná Komunikace: Zprávy potenciálnímu kandidátovi by měly zvýraznit profesionální přístup. Je dobré vyvarovat se zjednodušeným nebo neformálním zprávám, které by mohly působit nedbalým dojmem.

 4. Zohlednění Zájmů Kandidátů: Je vhodné zjistit, co může být pro kandidáty důležité, a přizpůsobte své oslovování tak, aby zdůraznilo, jak by se jim skrze danou pracovní pozici mohla splnit jejich profesní či osobní ambice.

 5. Příklady Úspěšných Projektů: Uvedení konkrétních projektů nebo úspěchů firmy, které mohou být pro kandidáty zajímavé. To může ukázat, jak by mohli přispět k úspěchu společnosti.

 6. Zapojení Skrze Sociální Média: Oslovování může probíhat i skrze sociální média. Sledování kandidátů a interakce s jejich obsahem může vytvořit uvolněnější základ pro komunikaci.

 7. Jasné Call to Action: Zprávy potenciálnímu kandidátovi by měly obsahovat jasný "call to action". To může být pozvánka na pohovor, připojení na LinkedIn nebo žádost o bližší informace.

 

Doporučená školení:

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
15.12.2023 + 4
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
21.12.2023 + 4
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
05.03.2024 + 3

Doporučené e-learningy:

:(
Žiadne e-learningy

Podobné články

Jak můžete získat ISO normu?

Jak můžete získat ISO normu?

KATEGORIE

ISO normy nejsou volně dostupné dokumenty. Je možné je získat pouze oficiální cestou a my vám poradíme jak a kde.

Zobrazit víc
CQI - Návody jak splnit požadavky zákazníků a zajistit vysokou kvalitu vašich výrobků

CQI - Návody jak splnit požadavky zákazníků a zajistit vysokou kvalitu vašich výrobků

KATEGORIE

Standardy CQI poskytují návody na hodnocení speciálních procesů využívaných v automobilovém průmyslu. Pokrývají širokou škálu speciálních procesů jako například svařování, nanášení povlaků nebo lisování plastů. Cílem hodnocení CQI je pomoci dodavatelům automobilového průmyslu zlepšit kvalitu jejich speciálních procesů. Hodnocení poskytuje dodavatelům zpětnou vazbu o jejich výkonu a identifikuje oblasti pro zlepšení.

Zobrazit víc
Assessment a jeho aktuální trendy

Assessment a jeho aktuální trendy

V oblasti assessmentu existuje několik aktuálních trendů, které odrážejí pokrok v technologiích, změny v pracovním prostředí a potřeby moderních organizací. Moderní trendy v assessmentu zahrnují digitalizaci, důraz na měkké dovednosti, personalizované hodnocení a využití datové analýzy.

Zobrazit víc
Metodika ESG – nástroj, který prověří zodpovědnost Vašeho podnikání

Metodika ESG – nástroj, který prověří zodpovědnost Vašeho podnikání

KATEGORIE

Pohled na podnikání se dnes mění. Rozhodující nejsou jen zisky či spokojenost klientů, ale i přístupy a postoje podnikatelů a chování společností. Odpovědné podnikání se zaměřuje i na aktivní ochranu životního prostředí, zajištění vhodných pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců a klientů a vhodné zásady podnikání.

Zobrazit víc

Newsletter