Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

Jak zvládnout Black Swan událost

KATEGORIE

Co jsou události Black Swan

Termín Black Swan - černá labuť se používá pro označení nepředvídatelné události, která má potenciálně vážné následky.

Pro lepší pochopení je vhodné porovnat událost černé labutě s událostí, která černou labutí není. Na následující grafice tachometru jsou události rozděleny do tří skupin, podle míry jejich variability, tedy nejistoty s nimi spojené.

 


Známé události v levé (pomalé) části tachometru jsou události, které jsou jednoduše předpověditelné a objevují se s pravidelností. V prostředí podniku jde například o placení daní či pravidelných faktur. Jelikož jsou tyto události předvídatelné, nesou se sebou velmi nízkou míru rizika a firma se na ně nemusí speciálně připravovat.

Známé neznámé události ve střední části představují události, o kterých víme, že se mohou vyskytnout. Tyto události se liší frekvencí svého výskytu a závažností svého dopadu. Jinými slovy: víme, že tato situace může nastat, ale nevíme předvídat, kdy nastane a jaká bude závažná. V prostředí podniku může být příkladem takové události například ztráta dodavatele nebo pracovní úraz. S těmito událostmi je spojena větší míra rizika než při známých událostech a firmy se na ně připravují.

Poslední kategorii v pravé (rychlé) části představují neznámé události - Black Swan události. Tato kategorie představuje pro firmu největší riziko, protože Black Swan události nelze předpokládat. V případě, že taková událost nastane, chybí firmám informace a poznatky z minulosti, jak v takové situaci postupovat, jelikož se jedná o extrémně vzácné a specifické události, které si nedokážeme představit předtím, než reálně nastanou.

Charakteristickými znaky Black Swan události jsou:

 • extrémní vzácnost;
 • vážný dopad;
 • šokující charakter vyplývající z nepředvídatelnosti této události;
 • snaha racionalizovat tuto událost při zpětném pohledu.

Původ termínu Black Swan

Termín Black Swan byl zpopularizován spisovatelem, profesorem a bývalým obchodníkem na Wall Street, Nassimem Nicholasem Talebem v roce 2007 před finanční krizí, která vypukla v roce 2008. Autor zvolil metaforu černé labutě z důvodu, že lidé po staletí žili v domnění, že na světě existují pouze bílé labutě a labuť černé barvy si nedokázali představit. Tato domněnka byla rázem vyvrácena poté, co v Austrálii nečekaně objevili labutě černé barvy.

Autor teorie černé labutě také identifikuje 5 zvláštností lidského chování, odpovědných za slepotu vůči černým labutím:

 • lidé mají tendenci kategorizovat, přičemž se soustřeďují na předem vybrané údaje, kterými se utvrzují ve svém přesvědčení a protiargumenty ignorují (potvrzení zaujatosti);
 • lidé vytvářejí příběhy, aby vysvětlili události a souvislosti i tam, kde neexistují, kvůli iluzi porozumění (narativní omyl);
 • lidská povaha není naprogramována na to, aby si představovala černé labutě;
 • lidé mají tendenci ignorovat tiché důkazy a neúměrně se zaměřovat na selhání nebo úspěchy;
 • lidé nadhodnocují své znalosti a příliš úzce se zaměřují pouze na odborné znalosti ve své oblasti (tunelová vize), ignorujíc další zdroje nejistoty (lidský omyl).

Je Black Swan krizí?

Mnozí lidé si pojem Black Swan spojují s krizí a věří, že havarijní plány využívané v rámci krizového řízení, business continuity management, účinná strategie v oblasti vztahů s veřejností či risk management umožní jejich organizaci úspěšně vyřešit každou nepředvídanou událost či krizi.

I když to může být pravda, ne všechny černé labutě jsou krizí. Příkladem pozitivní černé labutě je například bankrot konkurenta po nečekaných událostech na trhu, vydání bestselleru nebo neočekávaný pád diktátora - pro lidi, jejichž utlačoval.

Možná ještě důležitější je, že ne všechny krize jsou černými labutěmi, což dokazuje například rozdíl mezi typickým zemětřesením a zemětřesením, které zasáhlo v březnu 2011 Japonsko a způsobilo tsunami. Přestože zemětřesení jsou poměrně běžným jevem a příslušné organizace s nimi počítají a mají připravené havarijní plány pro případ, že nastane, zemětřesení z roku 2011 bylo více než krize. Byla to černá labuť, protože si nikdo nedokázal představit jeho velikost a rozsah - přičemž organizace byly šokované jeho ohromujícím účinkem. Dalším příkladem Black Swan události je například finanční krize z roku 2008, potopení nepotopitelného Titanicu, případně teroristické útoky v USA v roce 2011.

Taleb tvrdí, že ačkoli jsou Black Swan události extrémně vzácné a nepředvídatelné, vzhledem k jejich potenciálě katastrofickým následkům je důležité, abychom vždy počítali s tím, že mohou čas od času nastat a podle toho preventivně plánovali.

Pokud je nemožné předpovědět Black Swan událost, jak se na ni mají organizace připravit?

Mnohé podniky se během Black Swan událostí dostávají do potíží, případně úplně zaniknou, avšak najdou se i podniky, které přežijí události černé labutě bez větších obtíží, ba dokonce prosperují.

Jde pouze o štěstí či osud, který určí, který podnik přežije a který zanikne, nebo existuje klíč k úspěšnému zvládnutí Black Swan?

Přední mezinárodní společnost z Anglie zabývající se risk managementem a zajištěním při zkoumání události černé labutě zjistila, že pro úspěšné zvládnutí negativních dopadů Black Swan událostí je důležitá psychologie přežití.

Mezi psychologické následky katastrof patří šok, strach, panika, nedůvěra, popírání, hněv a smutek. Společnosti, které nepřežijí Black Swan, obvykle projevují jednu nebo více z těchto reakcí.

Často tuto situaci popírají nebo jsou ochromeny nedůvěrou a nerozhodností. Pokud jednají, tak jen pomalu, přičemž se úzce zaměřují pouze na jedno možné řešení (tunelová vize) a opomíjejí řešení, které by mohly být k dispozici okamžitě. V konkurenčním podnikatelském prostředí si takové jednání společnosti nemohou dovolit ani za normálních okolností a zvláště ne během událostí Black Swan, kdy je v sázce přežití jejich společnosti.

Právě zde vstupuje do hry psychologie přežití.

Autor knihy "The Survivors Club" Ben Sherwood identifikuje několik znaků společných pro osoby, které přežily katastrofu, přičemž každá z těchto charakteristik slouží k potlačení psychologických následků Black Swan:

 • aktivní pasivita: zhodnocení stavu situace a toho, co je třeba provést;
 • reálný pohled na situaci: vnímání skutečnosti, ne našich očekávání;
 • otevřenost novým možnostem: ochota přijímat řešení mimo komfortní zóny, jež by byly v jiné situaci pravděpodobně zavržené;
 • přesvědčení, že existuje řešení situace;
 • vytrvalost: je důležité nevzdávat se.

Úspěšné zvládnutí Black Swan události není jen o samotném přežití společnosti. Je také o tom, aby ze špatné situace, která nastala, vytěžila maximum a vyšla z ní lepší a silnější než předtím.

Pokud máte zájem, společnost CeMS Vám pomůže připravit se na negativní vliv nečekaných událostí. Máme bohaté zkušenosti v oblasti risk managementu a proto v nabídce našich školení najdete i školení z této oblasti. Nabízíme Vám také certifikaci BCMS (Business Continuity Management System) podle mezinárodní normy ISO 22301. Jejím cílem je připravit společnosti a chránit je v případě, že nastane mimořádná nepředvídaná událost, jakými je například živelná katastrofa, výpadek elektrické energie, požár, nedostatek pracovníků v důsledku pandemie a podobně.

 

Mohlo by Vás zajímat:

Certifikace BCMS (Business Continuity Management System) podle normy ISO 22301

Management rizik

Time Management, Stress Management, Risk Management (Management II)

Podobné články

Jaký je rozdíl mezi ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002

Jaký je rozdíl mezi ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002

KATEGORIE

Rok 2022 bude pro rodinu norem řady ISO/IEC 27000 klíčový. V únoru vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27002:2022 a ISO 27001 ji bude následovat. Jaký je ale rozdíl mezi těmito dvěma normami? Nač jsou zaměřeny a proč by je měly organizace znát?

Zobrazit víc
Jak změny normy ISO/IEC 27002:2022 ovlivní organizace, které mají zavedené ISO/IEC 27001:2013?

Jak změny normy ISO/IEC 27002:2022 ovlivní organizace, které mají zavedené ISO/IEC 27001:2013?

KATEGORIE

V článku se dočtete jak se dotkla revize ISO/IEC 27002:2022 normy ISO/IEC 27001. Jaké nastaly hlavní změny a co čeká organizace, které mají zavedenou normu ISO/IEC 27001 nebo plánují zavedení této normy.

Zobrazit víc
Co můžeme očekávat od nové revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

Co můžeme očekávat od nové revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

KATEGORIE

V současnosti probíhá proces revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 (aktuální verze byla publikována v roce 2013). Organizace, které se zaměřují na systematický přístup k řízení informační bezpečnosti, už jistě zaregistrovali tuto novinku. ISO / IEC 27002 je opět navržena tak, aby poskytovala rámec pro řízení bezpečnosti informací (podobně jako například: NIST CSF).

Zobrazit víc
Co je to OEE a proč je důležité?

Co je to OEE a proč je důležité?

KATEGORIE

S rostoucí konkurencí na trhu musí výrobci zvyšovat produktivitu výroby kvalitních výrobků. V dnešní ekonomice se od vás očekává, že budete neustále zlepšovat návratnost celkového kapitálu. Protože je obtížné získat kapitál na výstavbu nových, účinnějších závodů a nákup nových zařízení, často musíte splnit rostoucí výrobní požadavky se současným vybavením a zařízením a současně vedle toho ještě snižovat výdaje.

Zobrazit víc

Newsletter