Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN
Nejbližší termín: 02.11.2023 - 03.11.2023
Místo konání: Online
Délka: 2 dny (8:00 - 14:00)
Cena: 8 900,00 CZK bez DPH / osoba

Cíl kurzu

Účastníci se seznámí s metodou statistického řízení procesu (SPC). Osvojí si základy sběru a vyhodnocování kontinuálních a atributívnych dat, pomocí regulačních diagramů. Naučí se vyhodnotit způsobilost procesů (Cpk, Ppk) v krátkodobém a dlouhodobém horizontu i způsobilost stroje (Cmk) ve smyslu požadavků AIAG příručky SPC 2. edice.

Obsahová náplň kurzu

 • Definice a zaměření SPC
 • Aplikace a historie SPC, účinnost SPC v praxi
 • Základní pojmy v SPC, normální rozdělení, střední hodnota, směrodatná odchylka, jiné statistické rozdělení
 • Statistické nástroje používané v praxi - Paretova analýza, průběhový diagram, histogram, boxplot, multivariační analýza
 • Korelační diagram, typy korelací, vytváření a analýza regulačních diagramů
 • Statistická kontrola procesů pro variabilní data (metodika a příklady) - X-R, X-S, I-MR regulační diagramy
 • Statistická kontrola procesů pro atributové data (metodika a příklady) - C, U, NP, P diagramy
 • Cvičení pro účastníky kurzu- jak správně vybírat typ regulačního diagramu
 • Analýza způsobilosti procesů a zařízení - vliv dlouhodobých a krátkodobých dat, výpočet a interpretace indexů způsobilosti procesů Cp, Cpk, Ppk a indexů způsobilosti strojů Cmk
 • Způsobilost procesu, ukazatele a indexy pro diskrétní údaje (DPU, DPMO, ppm)
 • Řešení SPC pomocí specializovaných SW vs. MS Excel
 • Praktická cvičení

Při přihlášení se na online školení obdrží každý účastník jednoduchý návod na online připojení. Nevyžaduje se žádná dodatečná instalace softwaru.

Další informace

Harmonogram školení – Otevřený veřejný online termín
Testování připojení na školení od 07:45
Program školení 08:00 - 12:00
Přestávka na oběd 12:00 - 12:30
Program školení 12:30 - 14:00
Zpracování případové studie / testu po 14:00

 

Termíny

Typ Datum školení Trvání školení Místo konání Lektoři Cena
Online školení
02.11.2023 - 03.11.2023
2 dny 8:00 - 14:00
Online
8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
Online školení
19.02.2024 - 20.02.2024
2 dny 8:00 - 14:00
Online
8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
Firemní školení
Podle Vás
2 dny
Firemní školení
Na vyžádání
Vyžádat
nabídku

Termíny v anglickém jazyce

Typ Datum školení Trvání školení Místo konání Lektoři Cena
Online školení
28.09.2023 - 29.09.2023
2 dny 8:00 - 14:00
Online
14 500,00 CZK
17 545,00 CZK s DPH
Online školení
08.11.2023 - 09.11.2023
2 dny 8:00 - 14:00
Online
14 500,00 CZK
17 545,00 CZK s DPH
Firemní školení
Podle Vás
2 dny
Firemní školení
Na vyžádání
Vyžádat
nabídku
+420 728 656 281 Otázka ke školení

Organizační pokyny pro online školení

V případě, že absolvujte školení formou online semináře, bude Vám pár dní před školením odeslán informační email s postupem přihlášení. Organizační pokyny pro online školení naleznete ZDE.

Podobná školení

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
2 dny
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
2 dny
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
2 dny
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
2 dny
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
2 dny
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
10 dní (8:00 - 14:00)
Online 35 000,00 CZK
42 350,00 CZK s DPH
02.10.2023 - 06.10.2023, 09.10.2023 - 13.10.2023 + 2