Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

DMAIC - Model řízení projektu

 

DMAIC je cyklická posloupnost kroků datově orientovaného projektového řízení s cílem zlepšit, stabilizovat a optimalizovat procesy. DMAIC je klíčovým nástrojem Six Sigma projektů, avšak může se použít i při jiných technikách neustálého zlepšování.

 

Co znamená zkratka DMAIC

DMAIC je akronymem z anglických názvů fází projektu: Define, Measure, Analyze, Improve a Control. Do češtiny by se daly přeložit, jako Zadefinuj, Změř, Zanalyzuj, Zlepšit a Standardizuj.

 

Na co se využívá DMAIC postup

DMAIC postup se používá jako nástroj disciplinovaného a postupného řešení komplexních problémů spojených s procesy libovolného druhu. Primárně byl zaměřen na výrobní procesy, avšak úspěšně se používá na problémy spojené s procesy služeb, návrhu a vývoje produktu nebo obchodních procesů. DMAIC je jádrem Green Belt a Black Belt projektů. Obecně musí DMAIC projekty být tzv. SMART (akronym z anglických výrazů Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time related), čili řeší konkrétní problémy procesů, jejichž parametry se dají měřit a měnit.

 

Jak použít postup DMAIC

Projekt DMAIC je rozdělen do pěti na sebe navazujících fází, přičemž je nutné dodržet jejich pořadí. Výstup z předchozí fáze je vstupem do aktuální fáze. Po každé fázi se začleňuje i tzv. review, sumarizace fáze. Review zkoumá, zda byly cíle fáze naplněné. V případě záporné odpovědi nelze pokračovat dál, a tedy review slouží jako pojistka před unáhleným jednáním. Účelem DMAIC je správně pochopit řešený problém a navrhnout skutečně účinná nápravná opatření. Protože se DMAIC používá k odstranění komplexních problémů, vyžaduje poměrně náročné vstupy ve formě času (projekt může trvat více než 12 měsíců), pracovní síly (projekt je týmovou prací), ale i financí (projekt vyžaduje měření a náklady spojené s testováním hypotéz a realizací nápravných opatření). Každé pochybení je proto nákladné. Na druhé straně mají takové projekty potenciál ušetřit náklady řádově v 10 tisících (Green belt projekt) až 100 tisících (Black belt projekt) EUR.

Projekt je iniciován většinou rozhodnutím managementu, který pověří vedoucího projektu (Většinou Green Belt nebo Black Belt) sestavením teamu. Team pak nadefinuje ve fázi Define cíl a rozsah projektu spolu s parametry, které souvisí s problémem. Bývá dobrou praxí definovat i zákazníka projektu a stanovit časový a finanční rámec. Po revizi fáze vstupuje projekt do fáze Measure, v níž se team snaží získat co nejvíce konkrétních, měřitelných skutečností o procesu. V žádném případě nerealizuje opatření na jeho změnu. Po získání dostatečného množství údajů přechází projekt do fáze Analyze, kde team zjišťuje příčinnou souvislost mezi naměřenými údaji a řešeným problémem. Po pochopení souvislostí team navrhne nápravná opatření k odstranění problému. Ve fázi Improve realizuje team sérii testů k ověření si účinností navrhovaných nápravných opatření. V případě, že se nápravná opatření ukáží jako účinně, team formálně nové nastavení procesu zavede do praxe ve fázi Control, přičemž pověření pracovníci jsou zodpovědní za kontrolu jejich dodržování.
Při úspěšné implementací musí být proces výkonnější a lépe řízený. Často se v rámci projektu zavádějí metody statistického řízení procesů SPC.

 

Jaká jsou rizika DMAIC

Velkým rizikem DMAIC řízení projektů je přílišná horlivost při zavádění nápravných opatření, což má za následek přeskočení nebo nedokončení zejména fáze Measure a Analyze. Ve výsledku se pak zrealizují nefunkční nápravná opatření.

Dalším neduhem bývá nejasné definování rozsahu projektu ve fázi Define, což vede k nezvladatelným rozsahu projektu.

Nejhorším neduhem však bývá podcenění rozsahu projektu ze strany managementu, který projekt předčasně ukončí pro nedostatek času, financí, nebo často krát z důvodu naléhavosti jiného problému. Tímto rozhodnutím se promrhá lidský potenciál, čas a finanční prostředky spojené s projektem, avšak nevyřešený problém zůstává.

DMAIC je účinným, ale náročným postupem s vysokou přidanou hodnotou. Vést DMAIC projekt vyžaduje dobré znalosti podstaty procesu, na který je zaměřen, ale i znalosti nástrojů Lean a Six sigma metod.

Doporučená školení:

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
2 dni (8:00 - 12:00)
Online Sleva -30 % 13 500 CZK 9 450 CZK
11 435 CZK s DPH
18.08.2022 - 19.08.2022 + 4
10 dní (8:00 - 12:00)
Online Sleva -30 % 50 000 CZK 35 000 CZK
42 350 CZK s DPH
30.08.2022 - 31.08.2022, 02.09.2022, 05.09.2022 - 09.09.2022, 12.09.2022 - 13.09.2022 + 3
2 dni (8:00 - 12:00)
Online Sleva -30 % 10 500 CZK 7 350 CZK
8 894 CZK s DPH
05.09.2022 - 06.09.2022 + 3
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900 CZK
5 929 CZK s DPH
22.11.2022 + 1
2 dni
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
2 dni
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
2 dni
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás