Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

5S metoda

5S je metoda uspořádání a udržení bezpečného, organizovaného a vysoce výkonného pracovního prostoru libovolného typu (výroba, sklad, administrativa) a rozsahu (sklad, výrobní linka, kancelář, pracovní stůl).

5S je součástí japonského konceptu Toyota Production System (TPS) a podporuje Just In Time způsob výroby. Snaha o efektivní uspořádání pracovního prostoru je známa už od dob výrobců lodí v Benátkách. Později na správném a ergonomickém uspořádání pracoviště pracoval Alexej Gastev v Centrálním institutu práce v 20. letech 20. století. Přímým předchůdcem 5S byl program H. Forda: CANDO. 5S je proto výsledkem evoluce několika přístupů k optimalizaci uspořádání pracoviště, který se objevil v 50. letech 20. století v Japonsku.

 

Jaká je výhoda metody 5S:

Výhodou 5S je, že má v sobě přímo zakomponovanou myšlenku neustálého zlepšování.
Kromě uspořádání pracoviště 5S slouží často jako vstupní brána do Lean managementu. Jednoduchým způsobem vtáhne zainteresované pracovníky do změny přístupu k procesům v organizaci, přičemž podporuje angažovanost všech pracovníků, včetně managementu a vede k tzv. vlastnickému přístup.

 

Jaký je postup při zavádění metody 5S:

Při zavádění 5S prochází pracoviště postupnou změnou, na níž se podílejí všichni pracovníci, kteří vykonávají činnost v určeném prostoru.
V prvním kroku Seiri (Sort, Vytřiď) se rozdělí movité věci na pracovišti do tří kategorií: potřebné na každodenní nebo pravidelnou činnost, zcela nepotřebné věci a věci, které se nedají zařadit do předchozích dvou kategorií. Nepotřebné věci se zlikvidují, nezařazené věci se označí tak, aby se dala sledovat jejich využitelnost v čase.
Ve druhém kroku Seiton (Set in order, Uspořádej) se potřebné věci uloží tak, aby byly dostupné. Místo, kde se nově uloží se dočasně označí a věci se vždy vracejí zpět.
Ve třetím kroku Seiso (Shine, Vyčisti) se zavede způsob čištění pracovního prostoru, včetně použitých nástrojů. Platí zásada, že pouze čisté a uložené věci jsou správně použitelné. V tomto kroku se často odhalí nedostatky související se špatným způsobem údržby nástrojů a strojů.

První tři kroky jsou součástí fáze zavedení 5S. Následující dva kroky jsou fází udržení a zlepšování celého systému.

Čtvrtý krok Seiketsu (Standardize, Standardizuj) zajistí pomocí vizuálního managementu, pracovních instrukcí a dalších nástrojů udržení nastaveného uspořádání. Dodržování zavedených standardů je možné pouze tehdy, pokud mají pracovníci možnost uspořádání aktivně řídit (Zapojitelnost) a jsou ztotožněni s uspořádáním pracoviště (vlastnický přístup).
Pátý krok Shitsuke (Sustain, Udržuj) je logickým vyústěním celé snahy, protože pracovníci sami chtějí a udržují prostor ve standardním uspořádání. K ověření této skutečnosti se využívají 5S audity, které si provádějí pracovníci samostatně, například při přebírání změny. V pravidelných intervalech provádějí audity i jiné týmy, které nepracují v daném prostoru, aby se předešlo zanedbání a úpadku standardů z důvodu "provozní slepoty". Audity mají za cíl najít a odstranit nedostatky, ne hledat a trestat viníky. V pátém kroku mají pracovníci prostor pro nové uspořádání tím, že navrhnou změnu k lepšímu. Možnost změnit standardy podporuje proaktivní chování jednotlivců a udržuje vysokou zapojitelnost pracovníků.

 

Nejčastěji nedostatky při zavádění metody 5S:

Protože je 5S vhodným odrazovým můstkem pro implementaci Lean managementu je žádoucí, pokud se do zavedení zapojí vícero pracovišť napříč celou organizací, včetně managementu. Velkou chybou při snaze zavést Lean management je, pokud se rozdělí organizace na "výrobu" a "administrativu", přičemž výrobní oddělení jsou nuceny uplatňovat metody Lean, ale administrativa do těchto změn není zapojena, dokonce se od nich distancuje. Je třeba si uvědomit, že Lean management je zaměřen na procesy, přičemž je jedno, jakého typu jsou. Pokud se do změn zapojí stejně intenzivně i management, vyšle jasný signál, že změny myslí upřímně a přirozeně převezme roli lídra v procesu postupného přechodu organizace na Lean organizaci.

 

Příklad zavedení metody 5S:

 

Před:


pracoviště před zavedením 5S 

 

Po:

pracoviště po zavedení 5S


Dnešní doba klade vysoké nároky na efektivitu využívání zdrojů. 5S, jako odrazový můstek pro zavedení Lean managementu a Six Sigma metod, je proto významná. Bez dobře zavedeného 5S je často Lean pouze formálním systémem bez evidentních výsledků. Zavedení 5S ve Vaší společnosti Vám může usnadnit absolvování odborných školení.

Doporučená školení:

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
2 dni (8:00 - 12:00)
Online Sleva -30 % 13 500 CZK 9 450 CZK
11 435 CZK s DPH
18.08.2022 - 19.08.2022 + 4
1 den (8:00 - 12:00)
Online Sleva -30 % 7 000 CZK 4 900 CZK
5 929 CZK s DPH
09.09.2022 + 3
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900 CZK
5 929 CZK s DPH
22.11.2022 + 1
0 dní
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás