Online školení - Všechna školení je možné absolvovat online! Využijte 30% slevu na vybraná online školení! Všechny informace naleznete v aktualitách.

Jsou normy řady STN EN 1090 závazné?

KATEGORIE

 

Harmonizované normy STN EN 1090 jsou stanovené evropskými organizacemi pro normalizaci, ve které se stanovují metody a kritéria posuzování parametrů a podstatných vlastností stavebních výrobků.


Ve smyslu legislativních předpisů se ustanovují podmínky uvádění stavebních výrobků na trhu, a to prostřednictvím stanovení harmonizovaných pravidel, týkajících se způsobu vyjádření parametrů podstatných vlastností stavebních výrobků a používání označení CE na těchto výrobních.


Co to znamená pro výrobce stavebných výrobků, kteří zhotovují a uvádějí na trh ocelové a hliníkové konstrukce?


 Je potřeba zavést a certifikovat:

  • systém řízení výroby, který plní požadavky normy na výrobky,
  • pravidla vyhlášení o parametrech,
  • pravidla označení výrobků značkou CE.

Pro koho jsou normy závazné?

  • Výrobce kovových a hliníkových konstrukcí, kteří uvádějí tyto výrobky v stavebnictví.
  • Dovozci, kteří uvádějí stavební výrobky na trh.
  • Distributoři, při zpřístupňování stavebného výrobku.

Cesta k certifikaci EN 1090

Analýza Vašeho podniku v oblasti plnění Vašich potřeb a požadavků norem řady STN EN 1090, a v souladu se STN EN ISO 3834 podle strukturovaného dotazníku. 
Zabezpečení svařovacího dozoru oprávněnou osobou (evropský svářecí technolog - inženýr) 
Specifikace zatřídění výrobků, pro které je výhodné - potřebné získat oprávnění. 
Specifikace vhodných svářecích metod, druhů materiálů, rozměrů materiálů a svárů vhodných pro získání oprávnění. 
Příprava a zabezpečení školení personálu na získání potřebných oprávnění a zkoušet. 
Vypracování svařovacích postupů WPS. 
Pomoc při vypracování výrobních postupů. 
Příprava podniku na zavedení požadavků harmonizovaných norem do praxe formou vzorové zakázky. 
Vykonání kontroly dodržování zásad potřebných pro získání certifikace na oprávnění pro udělování značky CE.
Příprava podniku na certifikační audit a účast na auditu.

 

Zdroje:
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011
ZÁKON z 15. května 2013 o stavebních výrobcích a o změně a doplnění některých zákonů
Certifikace systémů manažerství kvality při sváření podle normy ISO 3834
 

Podobné články

Proč firmy potřebují interní auditory a jaké jsou jejich přínosy?

Proč firmy potřebují interní auditory a jaké jsou jejich přínosy?

KATEGORIE

Ve světě ISO vyžadují všechny normy systému řízení (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 atd.), Aby měla firma interní audit a systém provádění pravidelných interních auditů. Mnoho majitelů malých a středních podniků si myslí, že interní audity jsou obvykle potřebné pouze pro větší firmy a většinou jen na finanční audity. Primárním cílem interního auditu podle norem ISO je pravidelně přehodnocovat kritické "core business" procesy, aby se zajistilo, že systém managementu splňuje požadavky příslušné ISO normy jakož i vlastní interní požadavky organizace a že systém funguje efektivně a je udržován.

Zobrazit víc
Revidovaný systém managementu kvality zdravotnických prostředků ISO 13485: 2016 - kdy a pro koho je nutný?

Revidovaný systém managementu kvality zdravotnických prostředků ISO 13485: 2016 - kdy a pro koho je nutný?

KATEGORIE

Norma ISO 13485: 2016 je vytvořena a určena pro využití v organizacích, které se zabývají konstrukcí, vývojem, výrobou, instalací, servisem a prodejem a distribucí zdravotnických prostředků. Aktuálně jde poměrně rychle do popředí a stává se standardem pro organizace působící v odvětví zdravotnických prostředků.

Zobrazit víc
ISO 13485: 2016 a její dokumentace

ISO 13485: 2016 a její dokumentace

KATEGORIE

ISO 13485: 2016 specifikuje požadavky na systém řízení kvality, kde organizace musí prokázat svou schopnost poskytovat zdravotnické prostředky a související služby, které splňují požadavky zákazníka a platné požadavky předpisů. Je dostatečně flexibilní na uspokojení individuálních potřeb různých typů organizací vyrábějících a dodávajících zdravotnické prostředky.

Zobrazit víc
Jak zavést systém managementu do organizace?

Jak zavést systém managementu do organizace?

KATEGORIE

Jsou tři možnosti jak zavést systém managementu. Všechny tři si představíme a zhodnotíme jejich plusy i mínusy. Zavedení systému managementu svépomocí, s pomocí konzultační společnosti nebo jen s částečnou pomocí konzultační společnosti.

Zobrazit víc

Newsletter