Jsou normy řady STN EN 1090 závazné?

KATEGORIE

 

Harmonizované normy STN EN 1090 jsou stanovené evropskými organizacemi pro normalizaci, ve které se stanovují metody a kritéria posuzování parametrů a podstatných vlastností stavebních výrobků.


Ve smyslu legislativních předpisů se ustanovují podmínky uvádění stavebních výrobků na trhu, a to prostřednictvím stanovení harmonizovaných pravidel, týkajících se způsobu vyjádření parametrů podstatných vlastností stavebních výrobků a používání označení CE na těchto výrobních.


Co to znamená pro výrobce stavebných výrobků, kteří zhotovují a uvádějí na trh ocelové a hliníkové konstrukce?


 Je potřeba zavést a certifikovat:

  • systém řízení výroby, který plní požadavky normy na výrobky,
  • pravidla vyhlášení o parametrech,
  • pravidla označení výrobků značkou CE.

Pro koho jsou normy závazné?

  • Výrobce kovových a hliníkových konstrukcí, kteří uvádějí tyto výrobky v stavebnictví.
  • Dovozci, kteří uvádějí stavební výrobky na trh.
  • Distributoři, při zpřístupňování stavebného výrobku.

Cesta k certifikaci EN 1090

Analýza Vašeho podniku v oblasti plnění Vašich potřeb a požadavků norem řady STN EN 1090, a v souladu se STN EN ISO 3834 podle strukturovaného dotazníku. 
Zabezpečení svařovacího dozoru oprávněnou osobou (evropský svářecí technolog - inženýr) 
Specifikace zatřídění výrobků, pro které je výhodné - potřebné získat oprávnění. 
Specifikace vhodných svářecích metod, druhů materiálů, rozměrů materiálů a svárů vhodných pro získání oprávnění. 
Příprava a zabezpečení školení personálu na získání potřebných oprávnění a zkoušet. 
Vypracování svařovacích postupů WPS. 
Pomoc při vypracování výrobních postupů. 
Příprava podniku na zavedení požadavků harmonizovaných norem do praxe formou vzorové zakázky. 
Vykonání kontroly dodržování zásad potřebných pro získání certifikace na oprávnění pro udělování značky CE.
Příprava podniku na certifikační audit a účast na auditu.

 

Zdroje:
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011
ZÁKON z 15. května 2013 o stavebních výrobcích a o změně a doplnění některých zákonů
Certifikace systémů manažerství kvality při sváření podle normy ISO 3834
 

Podobné články

Pro koho je určený systém manažerství udržitelnosti akcí podle ISO 20121

Pro koho je určený systém manažerství udržitelnosti akcí podle ISO 20121

KATEGORIE

Tato mezinárodní norma byla navrhnutá s cílem pomoci organizacím a jednotlivcům zlepšit, zkvalitnit a standardizovat podmínky udržitelnosti nabízených služeb souvisejících s akcemi, které organizují pro zákazníky, resp. účastníky akcí, a jsou někdy svojí povahou charakterizované pozitivními i negativními sociálními, ekonomickými a environmentálními vlivy.

Zobrazit víc
Jaký je postup pro získání certifikátu

Jaký je postup pro získání certifikátu

KATEGORIE

Přemýšlíte jak začít se systémem manažerství tak, abyste přivedli Vaší společnost k úspěšnému získání certifikátu systému manažerství? Shrnuli jsme nejčastější otázky, které dostáváme od lidí, kteří se poprvé setkali s pojmem systému manažerství. Postupně budeme přecházet odpovědi na otázky, které trápí nejednoho podnikatele, případně začínajícího manažera kvality.

Zobrazit víc
Jak udržet metodu 5S funkční

Jak udržet metodu 5S funkční

KATEGORIE

Zaprvé je třeba přiznat, že neexistuje přesný návod jako metodu 5S udržet. Ani my Vám zde neprozradíme nějaké revoluční řešení. Bylo by to velmi jednoduché. Pokusíme se Vám poskytnout pár rad a triků tak, aby Vaši zaměstnanci nepovažovali 5S za otravování a aby spolupracovaly na její udržování a funkčnosti.

Zobrazit víc
Rizika a chyby při implementaci systému managementu

Rizika a chyby při implementaci systému managementu

KATEGORIE

Základem úspěšné implementace systému managementu jakosti v podniku je efektivní zavedení politiky, cílů a procesů, které formuluje vedení podniku. Vedoucí pracovníci musí být stoprocentně přesvědčeni o smyslu projektu implementace.Úspěch, respektive neúspěch zavedení systému managementu jakosti spočívá často v kompatibilitě koncepce kvality s podnikatelskou filozofií. Když se koncepce kvality buduje podle požadavků normy ČSN EN ISO 9001 a v souladu s podnikatelskou filozofií společnosti, existují dobré vyhlídky na pozitivní výsledky zavedení systému managementu jakosti.

Zobrazit víc

Newsletter