Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

ESG - je nejvyšší čas začít

KATEGORIE
ESG
Požadavky evropské legislativy související se Zprávami o udržitelnosti jsou již implementovány do české legislativy a novelizované zákony o účetnictví a statutárním auditu mimo jiné definují i ​​limity, požadavky a povinnosti připravit, zpracovat a prezentovat tuto zprávu jako součást účetního výkaznictví a rovněž požadavky na audity těchto zpráv.
 
Důležité je znát termín, kdy se tato agenda pro Vás stane povinnou.
 
Problematika je komplexní a rozsáhlá – vyžaduje například správně vyhodnotit princip dvojité materiality. Výsledkem analýzy tohoto tématu jsou výstupy a parametry, které se spolu s povinnými údaji stanou součástí Vaší zprávy.
 
Budoucí úspěch při přípravě zprávy je podmíněn důslednou přípravou, a dnes je čas začít.
Rozdílová analýza nám pomůže ověřit, které údaje již má společnost k dispozici, v jaké formě a jaké další je třeba začít shromažďovat.
 
Téma ESG je rozsáhlé a složité - a proto Vám doporučujeme, aby se setkání účastnili zástupci více oddělení Vaší firmy – finančního, lidských zdrojů, logistiky, plánování, výroby, kvality, infrastruktury,...
Důležitým předpokladem úspěchu je dostatečná znalost požadavků – proto Vám během našeho odborného školení přiblížíme a vysvětlíme, jak správně číst a interpretovat požadavky a doporučení EFRAG.
I Vaše zkušenosti a informace využijeme při analýze indikátorů ESRS.
Zpráva o udržitelnosti má specifickou strukturu a požadavky na formát zveřejňovaných informací, ukážeme si, jak ji připravit.
Přidejte se k nám, pomůžeme Vám úspěšně a beze strachu poznávat témata, požadavky a výhody ESG.
 
Přihlaste se na náš veřejný online kurz ESG nebo si od nás vyžádejte cenovou nabídku na výkon in-house školení ESG pro Váš management. Těšíme se na Vás!

 

Doporučená školení:

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
1 den (08:00 - 14:00)
Online 7 500,00 CZK
9 075,00 CZK s DPH
30.09.2024 + 1

Podobné články

Zajímavosti a trendy řízení zásob a skladové logistiky

Zajímavosti a trendy řízení zásob a skladové logistiky

KATEGORIE

Trendy a inovace odrážejí snahu průmyslu přizpůsobit se moderním technologickým vývojům a splnit rostoucí očekávání zákazníků ohledně rychlého, spolehlivého a efektivního doručování zásob. Zároveň se odvíjejí od potřeby optimalizace a udržitelnosti v logistických procesech.

Zobrazit víc
Efektivní vedení porad: Jak na ně?

Efektivní vedení porad: Jak na ně?

Schůzky a porady hrají klíčovou roli v koordinaci práce, sdílení informací a dosahování společných cílů. Efektivně vedené porady vedou k produktivní diskusi, jasným rozhodnutím a dosažení stanovených cílů.

Zobrazit víc
Den Země: Oslava naší planety a výzva k její ochraně

Den Země: Oslava naší planety a výzva k její ochraně

Den Země, který se každoročně slaví 22. dubna, je mezinárodní svátek věnovaný naší planetě. Je to den, kdy si připomínáme krásu a křehkost Země a naši zodpovědnost za její ochranu.

Zobrazit víc
Jaké změny přináší aktuální 6. verze MMOG/LE pro dodavatelský řetězec v automotive?

Jaké změny přináší aktuální 6. verze MMOG/LE pro dodavatelský řetězec v automotive?

KATEGORIE

MMOG/LE V6 je logistický hodnotící nástroj, který pomáhá automobilovým společnostem získat větší transparentnost ohledně schopností a efektivity jejich dodavatelského řetězce. Tento nástroj umožňuje dodavatelům provádět samo-hodnocení a kontinuální zlepšování. Aktuální verze 6 obsahuje vylepšení v oblastech digitální transformace, plánování kapacit, ESG odpovědnosti, krizového řízení, kybernetické bezpečnosti a hodnocení SCM u subdodavatelů a nových účastníků...

Zobrazit víc

Newsletter