Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

Kapacitní audit a audit logistiky

Nakolik je náročně odhadnout velikost společnosti a její produkce na více než 5 let dopředu často dochází po letech působení na trhu ke kapacitním problémům. Možnosti rozšiřování prostor jsou pro většinu společností omezené a jediná dostupná možnost, která zůstává, je "vejít se do vlastní kůže". Jednou z možností jak zjistit své rezervy je provést kapacitní audit a audit logistiky. Z uvedených auditů vyplynou možnosti zvýšení kapacity produkce a zároveň snížení výrobní a skladové plochy.

 

Audit logistiky

 • Shromáždění kvantitativních a kvalitativních dat od klíčových zainteresovaných stran (doprava, sklad, nákupní, výrobní, obchodní, zákaznické a IT oddělení, případně specifických oddělení společnosti) - analýza současného stavu.
 • Analyzování a vytvoření jednotlivých map procesů, dokumentů a fyzických toků - vytvoření jasného procesu s cílem zjistit nedostatky a možná rizika ve společnosti.
 • Vytvoření specifických opatření a modifikace současných map procesů. Posouzení možných rizik návrhů s cílem eliminovat nesprávnou implementaci změn.
 • Získané informace a vytvořené opatření se použijí na analýzu nákladů na logistiku a potenciální úspory vzniklé implementací navržených opatření. 

 

Kapacitní audit

 • Mapování průběžných dob činností - výsledek bude zkrácení výrobních cyklů.
 • Sledování duplicitních a neefektivních činností - výsledek bude optimalizace pracovních postupů.
 • Odhalení úzkých míst ve výrobních procesech - výsledek bude navržení optimalizace.
 • Analýza kapacitních možností strojů a výrobních linek - výsledek bude zefektivnění kapacity zařízení.
 • Analýza spotřeby množství, času a obsluhy - výsledek bude navržení norem spotřeby.

úzké místo - diagram

Obrázek: Zobrazení úzkých míst v organizací


Možnosti využití kapacitního auditu a auditu logistiky při:

 • Rozšiřování výroby a kapacity produkce.
 • Optimálním umístění nových strojů a zařízení.
 • Snižování velikosti skladového prostoru a nadbytečné manipulace.
 • Prověření kapacitních možností dodavatelů.
 • Optimalizaci materiálových toků ve výrobě.

Přezkoumání dokumentů a systémů firmy, nezávislou odbornou osobou - auditorem

Zobrazit víc