Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

Audit dodavatelů

Výběr nesprávného dodavatele představuje v mnoha případech hlavní příčinu Vaší nekvalitní produkce a časových skluzů. Kvalitu Vaší práce ovlivňují ve velké míře vstupy, se kterými pracujete. V případě pokud vstupy nesplňují požadovanou specifikaci, případně nejsou dodány včas a v požadovaném množství je velmi náročné zajistit požadovanou kvalitu výstupů. Pomocí auditu dodavatelů se můžete v krátkém čase přesvědčit o možnostech a kvalitě Vašich dodavatelů. Navíc máte jistotu, že průběh a výstup z auditu bude zpracován objektivně třetí nezávislou stranou.

Na vstupy do výrobních procesů se používá mnoho organizací dodavatelů. Vzhledem k důležitosti kvalitních vstupů je velmi podstatné si vybrat správného dodavatele. Při kontrole nového dodavatele můžete využít audit dodavatelů. Stejně důležité je ale provádět pravidelné audity, aby jste věděli, zda můžete svým dodavatelům nadále důvěřovat.

 

Proč je selhání dodavatele kritické?

 • Zvýšené náklady:
  • Pokud dodavatel selže, zaplatíte náklady. Náklady se během roku mohou kumulovat až do kritických čísel.  
 • Špatně zvládnuté selhání dodavatele stojí organizaci dobré jméno:
  • Riziko spojené s nedodáním zboží nebo dodáním nekvalitního zboží je na straně organizace, která produkt vyrábí. Selhání dodavatele tedy může ovlivnit dobré jméno společnosti.
 • Ztráta zaměstnanců:
  • Pravidelné selhávání dodavatelů stoji Vaše zaměstnance nemalé úsilí. Zaměstnanec se může po čase rozhodnout, že bude hledat novou práci s méně stresující náplní. Také ztráty způsobené selháním dodavatele může zapříčinit škrtání nákladů v podobě snižování pracovní síly.

 

Výhody plynoucí z auditu dodavatelů:

 • Úspora finančních prostředků:
  • Prováděním pravidelných auditů zabezpečíte dodržování postupů, identifikujete opakované problémy a potenciální rizika. Výsledkem bude snížení ztrát zapříčiněných selháním dodavatelů.
 • Vytvoření standardu a nastartování procesu neustálého zlepšování:
  • Organizace, které využívají systém managementu jakosti, mají povinnost řídit externě poskytované procesy, produkty a služby. Pravidelnými audity dodavatelů zajistí plnění požadavku normy a dokážou nastartovat proces neustálého zlepšování kvality, jak ve vlastní organizaci, tak i  u vybraného dodavatele.

 

Audit dodavatelů

Možnosti využití auditu dodavatelů:

 • Komplexní hodnocení Vašich dodavatelů s možností porovnání výsledků.
 • Zaměření auditů dle Vámi stanovených kritérií.
 • Odhalení slabých míst Vašich dodavatelů a jejich příčin.
 • Doporučení ke zlepšování dodavatelů a další práci s nimi.
 • Snížení neshod zapříčiněných dodavateli.

Přezkoumání dokumentů a systémů firmy, nezávislou odbornou osobou - auditorem

Zobrazit víc